فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 2170


درباره من
ــــــ@@@___@@@
__@____@_@____@
__@______@_____@
___@___________@
_____@_______@
_______@___@
__________@
________##
_______##
________##
_________##
__________##
__________##
_________##
________##
_______##
______##
______$$
_______##
________##
_________##
________##
_______##
______##
______##
_______##
________##
_________##
__________##
__________##
_________##
________##
_______##
________##
ـــــــ@@@___@@@
__@____@_@____@
__@______@_____@
___@___________@
_____@_______@
_______@___@
__________@

__000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
______________**

........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you


________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
___________________
_________@@@@@@@
_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@
_____________________________
__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
__________@@@@@@@@
___________@@@@@@@
____________@@@@@@
________________________
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@____@@@@@@@@@@@@@
*************************

غمگینم همانند

کسی که درها به روش دیوار شده

*********************************************************8

غمگینم همانند
مترسکی که کلاغ ها هم تنهاش گذاشتن...

*********************************************************8
غمگینم همانند...
پسری که وانمود میکنه عاشق نیست چــون عشقش عاشق یکی دیگســت...

*********************************************************8
غمگینم همانند
پدری که پیش همه شکست تا خانوادش شب سیر بخوابند

*********************************************************8
غمگینم همانند
تابلوی تسلیتی که روش با خط درشت نوشته بود تسلی خاطر بازماندگان....*********************************************************8غمگینم همانند...

دختری که با وجود التماس چشمانش به جـــرم عاشق بودن در چهار دیواری زنش کردن...*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

خـودم کـه داغ داشـتنت بـر دلـم مـاند ...

*********************************************************8
غمگینم همانند

خودم...که روزی را ببینم که لباس سفید به تن کرده ام و بقیه لباس مشکی....*********************************************************8غمگینم همانند

گلی که در روی قبر دوستم خشک شد مثل روحیه من

*********************************************************8
غمگیــنم همانندِ.

کـسی کـه نمیــــــداند تعبیـــــر نگاه عـشقـش خداحافظـــــ یستـــ ــ ـ
یا انتــــــظار ؟

*********************************************************8
غمگیــنم همانندِ.

" ـــــــ ـــــــــــ " که در نیـودت ــــ ـــ ـــــــ*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

کسی که نمی تواند عشق از دست رفته ش را فراموش کند ...

*********************************************************8
غمگیــنم همانندِ.

جوانی که
عشقش ...*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

کسی که نمیداند بر روی کدامین خانه پا گذاشته که اینگونه خانه ش خراب است ...؟*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

عکسی دراعلامیه ترحیم که"لبخندش"
دیگران را "میگریاند....*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

عاشقی که انتظار میکشد بدون اینکه کسی در رآه باشد*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

جوانی که خودش را به پــای کسی که هیچوقت پـــیشش نبود پـــیر کرد*********************************************************8غمگین همانند

اشکی که در غم مرگ دوستم از چشام جاری شد و کسی نبود پاکش کنه

*********************************************************8
غمگینم همانند

رودی که انتهایش دریا نیست...

*********************************************************8
غمگیــنم همانندِ.

عاشقی که به خاطر کسی تنها شد که همه رو بخاطر اون تنها گذاشته بود...

*********************************************************8
غمگیــنم همانندِ.

خودم که امشب،انگار روی صندلی ایستادم و منتظر کشیدن طناب دارم!*********************************************************8غمگین همانند

الان که دارم به روزهای خوش با تو بودن فکر می کننم و می بینم ته قصه این من بودم که باختم*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

خودم که امشب،انگار روی صندلی ایستادم منتظر کشیدن طناب دارم!

*********************************************************8
غمگینم همانند

پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد ؟ گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر

*********************************************************8
غمگینم همانند

خواهرم که حسرت راه رفتن در کنار فرزند مریضش در دلش ماند....

*********************************************************8
غمگین همانند

شب که تنها عاشقان شکست خورده بیدارن و خیانتکاران راحت خوابیده اند....*********************************************************8غمگینم همانند

خودم...که روزی را ببینم که لباس سفید به تن کرده ام و بقیه لباس مشکی....*********************************************************8غمگینم همانند

خواهرم که مدام فرزند خود را در این شبهای قدر دعا میکند...شاید فرجی شود...*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

این روزهایم که از شبهاش سیاه تره ...

*********************************************************8
غمگیــنم همانندِ.

کـسی کـه در زنـدگیش بـلا تـکلیف مـانده بین رفـتن و مـاندن نـه دلـی هـست تـا بماند نه جایی هست که بـرود ...*********************************************************8غمگینم همانند...
روزگاری که،
.
.
.
برای همه تلخ شده...*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

گـم شـدیی در کـویر....*********************************************************8غمگینم همانند

کودکی ک میز تحریرش سنگ فرش های خیابان است...*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

کودکی که عروسکهای پارچه ای اش را از او گرفته اند..

*********************************************************8
غمگینم همانند

کسی که درها به روش دیوار شده

*********************************************************8
غمگیــنم همانندِ.

همانند پدر مادری که طفل 2 ماهشون داره
جلو چشمشون جون میده*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

بازیگری که...
غم دارد ...
درد دارد ...
ولی به اجبار فیلم میخندد ....

*********************************************************8
غمگینم همانند...
اونایی که رو تخت دو نفره
تنهایی میخوابن...

*********************************************************8
غمگینم همانند پرنده ای که سالهاست تمام آرزوهایش در قفس به حبس ابد محکوم شده*********************************************************8غمگینم همانند

غمی ک ارزش نوشتن ندارد...
چون ب استخوانهایت نفوذ میکنه...
در قلبت جاسوس می شود...
و آرام آرام از چشمهایت سرازیر می شود...*********************************************************8غمگیــنم همانندِ.

پـرنده ای کـه لانـه اش را بــاد برد ...

*********************************************************8
غمگینم همانند

تنهایی،ک هر وقت بهش خیانت کردم،باز اومد سراغم...

*********************************************************8
غمگیــنم همانندِ.

خـودم کـه تـمام زنـدگیم شـده گـورستان آرزوهـایم...

*********************************************************8
غمگینم همانندِ

دختر مظلومی که بکارتش را ناجوانمردانه از دست داد*********************************************************8غمگینم همانند

پدری که به خاطر تجاوز به دخترش سکته کرد

*********************************************************8
غمگینم همانند

جوجه تیغی ک همیشه در حسرت ی آغوشه....*********************************************************8غمگینم همانند...
عاشقی که،
.
.
.
.
.
شب جمعش با یاد عشقش
گذشت....*********************************************************8
غمگیــنم همانندِ.

کـسی کـه از بـهترین رفـیقش خـنـجر خـورده....
موی تای کاران اشکان ثانی محمدامین**زینالی Saeid Brooz ناصر زمانی اسپرت لوکس امیر ناز**نین آتشه سرد..... کاکتوس شهراد جهان(Max Pen) عباسی25 ناصرزمانی نسیم شمال1 عسگر خلیلی رهگزر احسان عشق باباش المیرا 72 ... TaK DeL نازنین ناز گیسومرادی. آتش سرد ساناز- طالبی سیروس گودرزی فردین اسمعیلی __علیرضا__ JUST FOR YOU *R* سعیدمظفری mostafa_kiaras بردیا. ooo پریسامیانالی ooo گیسو مرادی ابوالفضل-نایبی کابینت سازی زرین بین الحرمین شهرام 2afm سجاد خسروی شاهین 72 میر بهادر خطیب شهیدی حمیدایلیا کادر00 دامون تورک آزربایجان ...یاسمین... ---شیوا حسینی--- دختر تهرونی The Morning Star علی حنیفه پوریا.... حدیث محبی غلفه عشق. مهسا-م ***MATIYAR*** سعید ایرانی فر ولنتاین بهروز داداشی ** رضا ** IiIکاپیتانIiI نغمه -S ابیرام . . . نآصرزمانی farshid tan-ha مهدی m.f محمدامین ر nice*______z______*girl Mehrdad Alizadeh فرزین اسمعیلی فائزه* قصه تنهایی کانون آگهی و تبلیغاتی به نگار زهرا01 آغلاما گوزلیم زمانه دندی اکبرزمانی .مهدی رستمی. سینا زمیس خندم تلخه ولی تو تلخیامم مزه نیست فرزاد .یگانه ALL EYES ON ME نازی 2012 محمد ایلغاری بابک هنرمند *کسری رمضانی* رضا ناصرپور یه نفری هستم ب تو چه تلخ..... مهسا منعمی شاهین طالشی حمید رضا مرسلی شقshaghiایق دکوراسیون داخلی پازل محمد رضا ....... سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)