فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...

نگاه زندگی
3 نگاه زندگی
پند
3 پند
قضاوت
3 قضاوت
شاید
3 شاید
همچون روزگارت مفشار
3 همچون روزگارت مفشار
که آمد زبهشت
3 که آمد زبهشت
نشانه ی ذهن بالغ
3 نشانه ی ذهن بالغ
شک دارم
4 شک دارم
قلبی که...
5 قلبی که...
تعلق
3 تعلق
123
1 123
دستی بر پیشانیم
3 دستی بر پیشانیم
ای گل باغ دلم
2 ای گل باغ دلم
در رنج تمرکز کن
4 در رنج تمرکز کن
حالمون خوب میشه ...
3 حالمون خوب میشه ...
آرزو کنمت برآورده شدن بلدی؟
3 آرزو کنمت برآورده شدن بلدی؟
در جهان عاشقان
3 در جهان عاشقان
خودت می‌دانی
3 خودت می‌دانی
خوب خواهم شد
3 خوب خواهم شد
یک آه هم گل می‌کند.
3 یک آه هم گل می‌کند.
از تو...
2 از تو...
****
2 ****
زیبای من...
1 زیبای من...
هیچکس...
1 هیچکس...

1 " . . . حسین منزوی . . . "
هیچکس...
1 هیچکس...
هیچکس...
1 هیچکس...
هیچکس...
1 هیچکس...
هیچکس...
1 هیچکس...
هیچکس...
1 هیچکس...
هیچکس...
1 هیچکس...
هیچکس...
1 هیچکس...
هیچکس...
1 هیچکس...
هیچکس...
1 هیچکس...
هیچکس...
1 هیچکس...
.....
1 .....
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
عشق
0 عشق
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)