فراموش کردم
رتبه ویژه: 12
رتبه کلی: 869


درباره من
سلام دوستان عزیزم
بنده حقیر میانه رو از همه جای دنیا بیشتر دوست دارم و از ادمهای مغرور و دورو متنفرم وارادت خاصی به قاریان قرآن وحقوقدانها دارم


درمورد باطنم همینقدر بدونین که سرتاپا تقصیر دارم وگناهکارم خاک پای همه میانه ای ها هستم


هرکجا محرم شدی دست از خیانت بازدار...ای بسا محرم که بایک نقطه مجرم میشود....مردان بزرگ اراده میکنند ومردان کوچک آرزو...حرف آخر:

اگر ازسرهایمان کوهها بسازند فرزندانمان هرگز درکتابهای تاریخ نخواهند خواند امام خامنه ای تنها ماند...
اللهم الرزقنا شهادت
حاج سید بهادر خطیب شهیدی
حاج سید بهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج سیدبهادر خطیب شهیدی
حاج سیدبهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
تصویر
تصویر
پای حرفهایمان رامهر وامضامیکنیم
پای حرفهایمان رامهر وامضامیکنیم
انتخابات
انتخابات
دوستان2
دوستان2
دوستان
دوستان
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
سخنی افتخار آمیز
سخنی افتخار آمیز
خودم ودوست عزیزم آقا بابک فرخی
خودم ودوست عزیزم آقا بابک فرخی
خودم
خودم
کاربران آنلاین (0)