فراموش کردم
رتبه کلی: 2068


درباره من
محل حادثه

تبریز

آبانه هفتادوچار
بوسه ها خاک کُنَم اَندَر آن چالِ لُپَت
بوسه ها خاک کُنَم اَندَر آن چالِ لُپَت
شَهرزاد
شَهرزاد
اَز دوریِ تــــُــ
اَز دوریِ تــــُــ
یِک بَعله
یِک بَعله
مِهردادَم
مِهردادَم
تُـــــ
تُـــــ
پِدَرَم گُفت
پِدَرَم گُفت
پِلک زَدَن
پِلک زَدَن
گُفتَم به عِشق
گُفتَم به عِشق
آغوش
آغوش
بَغَل
بَغَل
ناصِحَم گُفتـ
ناصِحَم گُفتـ
فَسانهـ
فَسانهـ
یِکبار نَشُد
یِکبار نَشُد
دَرسِ حَذَر اَز عِشق
دَرسِ حَذَر اَز عِشق
دِل خَرابی میکُنَد
دِل خَرابی میکُنَد
تو دَر کِنارِ خودَت
تو دَر کِنارِ خودَت
سَبز تَرین چَشمانِ دُنیا
سَبز تَرین چَشمانِ دُنیا
سینه ی تَنگِ مَن
سینه ی تَنگِ مَن
تو میدانی
تو میدانی
اِهداءِ عُضو
اِهداءِ عُضو
خُدا لَعنَت کُنَد
خُدا لَعنَت کُنَد
اَموالِ مَن
اَموالِ مَن
پِیوَندِ قَلبــ
پِیوَندِ قَلبــ
جناب سعدی
جناب سعدی
2.مبین
2.مبین
angry cousins
angry cousins
Don't have direction
Don't have direction
هرگز
هرگز
مهـــــــــــربان باشید
مهـــــــــــربان باشید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)