فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 6140


درباره من

سوختن در عشق را ازبر شدیم.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
دستهایم نمیرسند تا ستاره ی ارزوهای محال را برایت بچینم , تنجه برایم از چیدن ستاره مهم است رویای نب ارامش توست
------------------------------
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
--------------------------------
غریق نجاتم میشوی

وقتی که پلک میزنی

و آنگاست که می فهمم

خدا پلک را برای چه آفرید


* * *


تمام جسارتم که جمع شد

در رادیکال چشمانت تساوی صفر شد

و چون از غرورم توان گرفتم

در مجذور نگاهت

معادله ام دو مجهولی شد


* * *

چه کسی بیدار است

و به اندازه ی یک برگ

که از شاخه ی بیدی به زمین می افتد

هوشیار است


* * *

شب است و سهم من از تو

خزابه های نگاه است

چیزی شبیه نبودن

چیزی شبیه سراب است..
-------------------------------

ز کجا آمده ای ؟

که چنین نمناکی !

زیر باران بودی ؟

ای خیال ابدی !

بی تو من تنهایم

تو چرا غمگینی ؟
من اگر می گریم

ترس فردا دارم

ترس بی تو ماندن

تو چرا می گریی ؟
ای صدای قدمت

نبض دلتنگی من

من اگر دلتنگم

تو چرا تنهایی ؟
رو به رویم بنشین

حرف دل با من گو

من اگر خاموشم

تو چرا دلتنگی ؟
من اگر تاریکم

مثل شب های دگر

پشت این پنجره ها

تو چرا خاموشی ؟
من اگر می بارم

مثل باران بهار

تو چرا نمناکی ؟
سایه ات زد فریاد

من برای غم تو می گریم


_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@
_____________________________
__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
__________@@@@@@@@
___________@@@@@@@
____________@@@@@@
________________________
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@

.
..
.
.
.
._______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____
عشق پیروزت کند بر خویشتن

عشق آتش می زند در ما و من

عشق را دریاب و خود را واگذار

تا بیابی جانِ نو، خورشیدوار

سلام روزگار...

چه میکنی با نامردی مردمان..

من هم ..

اگر بگذارند ...

دارم خرده های دلم را...

چسب میزنم...

راستی این دل ...

دل می شود ؟آدم هایی که عشقشونو مثل کانال تلویزیون عوض میکنن

آخرش باید بشینن

برفک تماشا کنن

هه


آدما از آدما زود سیر میشن

آدما از عشق هم دلگیر میشن

آدما رو عشقشون پا میزارن

آدما آدمو تنها میزارن

منو دیگه نمی خوای خوب میدونم

تو کتاب دلت اینو میخونم

یادته اون عشق رسوا یادته

تو میگفتی که گناه مقدس

اول و آخر هر عشق ....
محبت به نامرد ، کردم بسی / محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست / که دردی چو دیدار نامرد نیست

.

بنام باران جدایی

عشق یعنی

عشق یعنی خسته از دیوار و در

عشق یعنی بلبلی بی بال و پر

***

عشق یعنی بوته ای غرق سراب

عشق یعنی حسرت یک قطره آب

***

عشق یعنی تا سحر در اضطراب

عشق یعنی حسرت یک لحظه خواب

***

عشق یعنی ناله و اشک فراق

عشق یعنی صبر و درد و اشتیاق

***

عشق یعنی چشم اشک آلود و مست

عشق یعنی گرمی دستان مست

***

عشق یعنی گریه های نیمه شب

عشق یعنی سوختن در تاب و تب

***

عشق یعنی نفرت از یکتا شدن

عشق یعنی یار را همتا شدن

***

عشق یعنی یک جهان دلدادگی

عشق یعنی در جهان آوارگی

***

عشق یعنی در امان و در نبرد

عشق یعنی توأمان درمان و درد

***

عشق یعنی دست بر دامان صبر

عشق یعنی انحراف از راه جبر

***

عشق یعنی لحظه های انتظار

عشق یعنی یاد یار و یاد یار

سلام روزگار...

چه میکنی با نامردی مردمان..

من هم ..

اگر بگذارند ...

دارم خرده های دلم را...

چسب میزنم...

راستی این دل ...

دل می شود ؟آدم هایی که عشقشونو مثل کانال تلویزیون عوض میکنن

آخرش باید بشینن

برفک تماشا کنن

هه


آدما از آدما زود سیر میشن

آدما از عشق هم دلگیر میشن

آدما رو عشقشون پا میزارن

آدما آدمو تنها میزارن

منو دیگه نمی خوای خوب میدونم

تو کتاب دلت اینو میخونم

یادته اون عشق رسوا یادته

تو میگفتی که گناه مقدس

اول و آخر هر عشق ....
محبت به نامرد ، کردم بسی / محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست / که دردی چو دیدار نامرد نیست

.

بنام باران جدایی

عشق یعنی

عشق یعنی خسته از دیوار و در

عشق یعنی بلبلی بی بال و پر

***

عشق یعنی بوته ای غرق سراب

عشق یعنی حسرت یک قطره آب

***

عشق یعنی تا سحر در اضطراب

عشق یعنی حسرت یک لحظه خواب

***

عشق یعنی ناله و اشک فراق

عشق یعنی صبر و درد و اشتیاق

***

عشق یعنی چشم اشک آلود و مست

عشق یعنی گرمی دستان مست

***

عشق یعنی گریه های نیمه شب

عشق یعنی سوختن در تاب و تب

***

عشق یعنی نفرت از یکتا شدن

عشق یعنی یار را همتا شدن

***

عشق یعنی یک جهان دلدادگی

عشق یعنی در جهان آوارگی

***

عشق یعنی در امان و در نبرد

عشق یعنی توأمان درمان و درد

***

عشق یعنی دست بر دامان صبر

عشق یعنی انحراف از راه جبر

***

عشق یعنی لحظه های انتظار

عشق یعنی یاد یار و یاد یار

وایی عشق بابارو جونم فدات
وایی عشق بابارو جونم فدات
عشق باباش
عشق باباش
پسلمه
پسلمه
واسش میمیرم
واسش میمیرم
khodam
khodam
دلم گرفته
دلم گرفته
جیاربالام
جیاربالام
اسمش
اسمش
عشقم
عشقم
جیاریم
جیاریم
س
به سلامتی کسی که نمیشناستت...امانوشته هاتو میخونه...تا از درونت باخبر بشه....و زیرش نظر میده...نه واسه این که خوشش اومده...واسه این که بهت بفهمونه که توتنهــــــــــــانیــــستی....ه سلامتی کسی که نمیشناستت...امانوشته هاتو میخونه...تا از درونت باخبر بشه....و زیرش نظر میده...نه واسه این که خوشش اومده...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۲۳ - ۲۰:۴۶ 6 نظر , 79 بازدید
زندگی
زندگی با همه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاسلش تن به جزا دادن وافسردن نیست زندگی خوردن و خوابیدن نیست زندگی جنبش وجاری شدن است از تماشاکاهه اغاز حیات تا به جایی که خدا میداند. سهراب سپهری...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۲۳ - ۲۰:۳۲ 0 نظر , 81 بازدید
;LLLLLLLLL
دنیا رو می بینی ؟ حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره … ولی محبت خیانت میاره ! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۲۳ - ۲۰:۲۹ 1 نظر , 122 بازدید
MMMMMMMMMMMMM
وقتی دیدی کسی مث نوک پرگار همه جوره پات وایساده دورش نزن دورش بگرد • دستانش در دست من ، نگاهش در خیابان و دلش … این یکی را نمیخواهم بدانم ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۲۳ - ۲۰:۲۷ 0 نظر , 119 بازدید
??????
یادش بخیر با دوست دخترم رفته بودیم بیرون فضارو رمانتیک کردگفت عشقم بعد ازدواجم بازم منو میاری بیرون بگردونی؟ . . . . . . . . . . . . . . . منم گفتم اگر شوهرت اجازه بده چرا که نه ! نمیدونم چرا با کیف منو زد ولم کرد وسط خیابون :| دخترا این دورو زمونه اعصاب ندارنا :| والله...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۲۳ - ۲۰:۲۵ 0 نظر , 88 بازدید
.......
صـــفـــحه رو بـــالــــا و پــــاییـــــــن کنید دوســـــــــــــــــم دالـــــــــــــــــه دوســـــــــــــــــم ندالـــــــــــــــــه سلامتی هرچی سربازه سلامتی سربازی بی ملاقاتی سلامتی اشکایی که از دور...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۲۳ - ۲۰:۱۴ 1 نظر , 94 بازدید
توستی جورلدن
حالم خیلی بده . . . . . . بریم قلیون خیلی خوشحالم . . . . . بریم قلیون حوصله ندارم . . . . . . . .بریم قلیون بنزین ندارم . . . . . . . . .بریم قلیون کلاس لغو شد . . . . . . .بریم قلیون مدرکمو گرفتم . شیرینیش ؟. . . . . . بریم قلیون  ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۱۹ - ۱۹:۳۵ 6 نظر , 88 بازدید
قلیان
گفتم : انقدر قلیان نکش میمیری گفت : اگر نکشم هم میمیرم گفتم : اگر بکشی با درد میمیری گفت : اگر نکشم از درد میمیرم گفتم : هوای دودی جلوی دردو نمیگیره گفت : هوای صافم جلوی مرگو نمیگیره سلامتی همه ی قلیون کشا ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۱۹ - ۱۹:۳۰ 6 نظر , 80 بازدید
 مثل خودم
مثل خودم
عشقم
عشقم
سلامتی
سلامتی
خودم
خودم
حلقه ی ازداج من
حلقه ی ازداج من
گرگ خودم
گرگ خودم
دعوای دوستی
دعوای دوستی
ارازل خودم
ارازل خودم
شعر
شعر
خودمو عشقم
خودمو عشقم
مردسیاه
مردسیاه
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)