فراموش کردم
رتبه کلی: 3758


درباره من
آیینه ای در برابر آیینه ات می گذارم
تا با تو
ابدیتی بسازم
صلیب
صلیب
240 ( سر انگشتانت )
240 ( سر انگشتانت )
241 ( دچار )
241 ( دچار )
241 ( می زیم )
241 ( می زیم )
باد و شکوفه و میوه ای
باد و شکوفه و میوه ای
242 ( بیرونم بکش )
242 ( بیرونم بکش )
243 ( هارداسان؟.. )
243 ( هارداسان؟.. )
243 ( منتظر خواهد بود )
243 ( منتظر خواهد بود )
244 ( طنین تنهایی توام )
244 ( طنین تنهایی توام )
245 ( مفسر گنجشک ها )
245 ( مفسر گنجشک ها )
246 ( نتِ خاموشی )
246 ( نتِ خاموشی )
247 ( پرنده ی آبی ام )
247 ( پرنده ی آبی ام )
248 ( ماه )
248 ( ماه )
249 ( بس در خیال هدیه فرستاده ام به تو )
249 ( بس در خیال هدیه فرستاده ام به تو )
250 (  ... )
250 ( ... )
251 ( مرا بسوز ولی با نگاه خویش )
251 ( مرا بسوز ولی با نگاه خویش )
252 ( ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...)
252 ( ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...)
فصل مشترک ...
فصل مشترک ...
253 ( فراموش؟... )
253 ( فراموش؟... )
254 تولدتون مبارک دوست خوب ( لاهوتیان _ whoop )
254 تولدتون مبارک دوست خوب ( لاهوتیان _ whoop )
kara sevdam
kara sevdam
برای تو عقاب درونم
برای تو عقاب درونم
شاید هداسا ... شایدم هیچ
شاید هداسا ... شایدم هیچ
255 ( تو مرو )
255 ( تو مرو )
256 (گمشده هایتان را بیابید)
256 (گمشده هایتان را بیابید)
ابدی
ابدی
257 ( تا به گردن ! )
257 ( تا به گردن ! )
258 ( نیمه ی دیگر وجود )
258 ( نیمه ی دیگر وجود )
259
259
260 ( ارنی , لن ترانی )
260 ( ارنی , لن ترانی )
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)