فراموش کردم
رتبه کلی: 1554


درباره من
چندکلامی زیبا ازصادق هدایت
کودکانی هستندکه شبهابادیدن کارتون میخوابند وکودکانی هستند که شبهادرکارتون میخوابند آه ازعدالت روزگار... اگرمغزخالی همچون شکم خالی سروصدا میکرد، جهان اکنون تعریف دیگری داشت حتی افرادی که معتقدهستند سرونوشت همه ازقبل تعیین شده وقابل تغییرنیست موقع ردشدن ازخیابان دوطرف آنرا نگاه میکنند سکه های ...
تاریخ درج: ۹۵/۰۱/۲۸ - ۰۱:۵۲ 13 نظر , 93 بازدید
من اگر...
من اگرروزی شود نقاش این دنیاشوم این جهان راعاری ازهرغصه وغم میکشم بهردلهامهربانی بی قراری یکدلی هردلی رادرکنارشاخه ای گل میکشم اندراین دنیاکسی برکس ندارد برتری من غنی را بافقیر،یکجایکسان میکشم زشت وزیبا،خالق وپروردگارمایکیست زشت وزیباپیش هم،اماانسان میکشم عشق هایی که درآن بوی خیانت میدهند ت...
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۲۴ - ۱۶:۳۱ 38 نظر , 163 بازدید
این روزا دیوارمهربانی مد شده...
این روزآ..... دیوارمهربانی مدشده کاش مهربانی به دادن وگرفتن لباس نبود کاش دیوار مروت بود کاش دیوارفتوت بود کاش دیوارشهامت بود کاش دیوارشجاعت بود کاش دیوار صداقت بود کاش دیوار جوانمردی بود کاش دیوار انصاف بود آخه خیلی چیزا داشتیم که الان جاش خالیه ونداریم......
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۲۴ - ۱۶:۱۷ 15 نظر , 149 بازدید
سه واقعیت محض..
ابوعلی سینا میفرمایند: هرچیزی کمش دارو است متوسطش غذا است وزیادیش سم است حتی محبت کردن سه واقعیت محض: 1-هیچ وقت باکسی بیشتر ازجنبه اش شوخی نکن... حرمت ها "شکسته"میشود. 2-هیچ وقت به کسی بیشتراز جنبه اش خوبی نکن.. تبدیل به "وظیفه"میشود. 3-هیچ وقت به کسی بیشترازجنبه اش عشق نورز.. "بی ا...
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۱۸ - ۲۳:۳۴ 22 نظر , 322 بازدید
آرامش. ..
آرامش نه عاشق بودن است نه گرفتن دستی که محرمت نیست! نه حرف های عاشقانه وقربان صدقه های چندثانیه ! آرامش حضورخداست وقتی دراوج نبودن ها نابودت نمیکند..! وقتی ناگفته هایت رابی انکه بگویی میفهمد.. وقتی نیازنیست برای بودنش التماس کنی... غرورت راتامرز نابودی پیش ببری... وقتی مطمئن باشی بااو... هر...
تاریخ درج: ۹۴/۱۱/۱۸ - ۲۲:۴۲ 14 نظر , 112 بازدید
خدا.می خوام بیشترین لایکو بگیره
خدا.می خوام بیشترین لایکو بگیره
مادرم فرشته است...
مادرم فرشته است.. ولی... هیچ وقت ندیدم پروازکند... زیرابه پایش... من رابسته بود... برادرم را... وهمه ی زندگیش را... معذرت میخواهم نیوتون..! راز جاذبه"مادر" من است. معذرت میخوام ادیسون! چراکه "مادر" من اولین چراغ زندگی من است. معذرت میخوام انیشتین! فرمول های تو ازتوضیح "مادر" من عاجزند ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۹/۰۸ - ۱۵:۵۳ 41 نظر , 181 بازدید
کاش فقط "یک روز" مادرم برای خودش زندگی میکرد . .سلامتی هرچی مادره...
یکی بهم گفت میخوای بری بهشت؟گفتم نه،اونجا فقط جای مادراس!!! گفت: مگه نمیخوای کنار مادرت باشی؟ گفتم: نه دیگه،،،،،،، این دنیاشو ازش گرفتم جوونی و روزای خوبشو واسم گذاشت!!! پیر شد تا من جوون شمزشت شد تا من خوشگل شمگرسنه خوابید تا من حسرت چیزی ...
امیر جهانگیرزاده تاریخ درج: ۹۴/۰۹/۰۶ - ۱۵:۲۵ 54 نظر , 1050 بازدید
طرح امارگیری....
طرح آمارگیری خانوار:شماچن تابچه دارین؟ دوتا-ولی توشناسنامه که نوشته سه تا؟ اونومیگی دکور خونه است فقط وقتایی که اینترنت قطع میشه میره بیرون یه دوری میزنه.....
تاریخ درج: ۹۴/۰۹/۰۲ - ۰۰:۳۸ 25 نظر , 158 بازدید
به مامانم میگم...
به مامانم میگم :شام چی داریم؟ میگه:آنچه که گذشت! میگم:غذای جدیده؟ میگه:آره میگم:خب حالاچیا توش،واسه سلامتی خوبه؟ میگه:هرچی تواین هفته پختمو کوفت نکردی قاطی کردم دوتاتخم مرغم زدم مث کتلت سرخش کردم! اگه اینم کوفت نکنی فرداشب پس ازسالهاداریم...
تاریخ درج: ۹۴/۰۸/۳۰ - ۰۰:۵۵ 24 نظر , 155 بازدید
زندگی....
زندگی دیکته ای نیست که آنرابه ماخواهندگفت! زندگی انشایی است که تنها بایدخودمان بنگاریم! زندگی می چرخد... چه برای آنکه میخندد، چه برای برای آنکه میگرید... زندگی دوختن شادی هاست.... زندگانی هنرهم نفسی باغم هاست... زندگانی هنر هم سفری بارنج است... زندگانی یافتن روزنه درتاریکی است......
تاریخ درج: ۹۴/۰۸/۲۸ - ۲۰:۵۳ 18 نظر , 156 بازدید
دوستت دارم با صدای آهسته(M)
دوستت دارم با صدای آهسته(M)
اگه میخوای...
اگه میخوای...
خخخخخخ
خخخخخخ
......
......
این روزها
این روزها
مواظب باش
مواظب باش
.......
.......
.....
.....
کسی راکه
کسی راکه
اگر......
اگرکلیدقلبی را نداری،قفلش نکن اگرکسی رادوست داری ،خردش نکن اگردستی راگرفتی،رهایش نکن عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار ازتنفر، متنفر باش به مهربانی ،مهربورز باآشتی، اشتی کن ازجدایی ،جداباش ومراقب گرمای دلت باش تاکاری که زمستان بازمین کرد زندگی بادلت نکند....
تاریخ درج: ۹۴/۰۸/۱۳ - ۱۸:۳۵ 24 نظر , 153 بازدید
.....
.....
هرچقدر
هرچقدر
گاهی باید
گاهی باید
باتمام فقر...
باتمام فقر...
خودت باش..
به اعتبارهیچ شانه ای اشک نریز به اعتبارهراشکی شانه نباش آدمی به خودی خود نمی افتد اگربیفتد، ازهمان سمتی می افتدکه تکیه کرده.....
تاریخ درج: ۹۴/۰۷/۲۸ - ۱۶:۲۷ 24 نظر , 145 بازدید
دنیا
دنیا
صندوق عقب ماشین ها...
صندوق عقب ماشین ها درکشورهای مختلف: آمریکا:جعبه کمک های اولیه،زنجیرچرخ آلمان:چراغ خطر،کپسول ضدآتش،زنجیرچرخ انگلیس:جعبه ابزار،چراغ خطر ایران:قلیون،زغال،منقل،بادبزن،یه چماقم واسه دعوا یه همچین مردم دوراندیشی داریم...
تاریخ درج: ۹۴/۰۷/۲۰ - ۰۱:۵۹ 50 نظر , 173 بازدید
جمله قشنگیه...
اومدن هیج کس توزندگی بی حکمت نیست... یامیشه فردزندگیت یا میشه درس زندگیت ازدیگران شکایت نمیکنم بلکه خودم راتغییرمیدهم چراکه کفش پوشیدن راحتترازفرش کردن دنیاست...
تاریخ درج: ۹۴/۰۷/۲۰ - ۰۱:۳۸ 27 نظر , 177 بازدید
تنهایی
تنهایی خیلی باارزشه،چون خالی ازآدمای بی ارزشه به سلامتی کسی که تنهاست نه به خاطراینکه نتونسته با کسی باشه چون نخواسته باهرکسی باشه....
تاریخ درج: ۹۴/۰۶/۳۰ - ۱۶:۵۷ 33 نظر , 212 بازدید
سریع . آسان و ارزان خرید کنید www.gaflan.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات ارزان سفر کنید سریع و ارزان سفر کنید 200گیگ اینترنت 115 هزار تومان