فراموش کردم
رتبه ویژه: 7
رتبه کلی: 5226


درباره من
محل تولد: زمین
ملیت: انسان
سیاست: آزادی
مذهب: عشق