فراموش کردم
رتبه کلی: 72


درباره من
فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می دارم

فرقی نمیکند معشوقه ام باشی

رَفیقم باشی..

یا از خویشاوندانم...

اگر روح من را بیازاری

بعد از بارها بخشش

یک روز صبح میبینی من هستم اما

نگاهم به تو

خنده هایم با تو

حرف هایم با تو

درد دل هایم با تو

شبیه دیروز نخواهد بود

من اینگونه می روم

برای همیشه...

****************

پستام بدون مخاطب
آلبوم: تصاویر پروفایل
چایی خورا تبریک عرض میکنم چایی خورا تبریک عرض میکنم برگ ریزان پاییز برگ ریزان پاییز دوستدارم با همون اخلاق گند دوستدارم با همون اخلاق گند پاییز... پاییز... تشبیه... تشبیه... خخخخخ..طفلک خخخخخ..طفلک ........ ........ قابل توجه رز سفید ...دسته گل بدون‌مناسبت ...دیکه تا اخرش برو ببین چ‌معلمی دارن قابل توجه رز سفید ...دسته گل بدون‌مناسبت ...دیکه تا اخرش برو ببین چ‌معلمی دارن میترسم.... میترسم.... صبح قشنگتون بخیر صبح قشنگتون بخیر عاشقشونم..مخصوصا اون اخری عاشقشونم..مخصوصا اون اخری عذر ما خواستن کار تو نیست عذر ما خواستن کار تو نیست درد... درد... پنجشنبه ها و جای خالی ..... پنجشنبه ها و جای خالی ..... وضعیت کنونی تلگرام ..خخخخخخخخ وضعیت کنونی تلگرام ..خخخخخخخخ صبحتون بخیر صبحتون بخیر عاقااااا اینووووووووووو...جدی جدی قراره وصل بشه عاقااااا اینووووووووووو...جدی جدی قراره وصل بشه همکار جان در حال قطار بازی ...شدیدا طفل درونش زنده ست همکار جان در حال قطار بازی ...شدیدا طفل درونش زنده ست زیر آسمان مدرسه یهویی زیر آسمان مدرسه یهویی دلتنگی دلتنگی من ب تو مربوطم من ب تو مربوطم تو عوض نشو تو رفیق بمان..... تو عوض نشو تو رفیق بمان..... ........ ........ عشق رنگی ست ک ب هر کس‌نمی آید عشق رنگی ست ک ب هر کس‌نمی آید من همانم که.... من همانم که.... ..... ..... آرامش آرامش صبحتون زیبا و دلتون شاد صبحتون زیبا و دلتون شاد  باید ترک کنی هرآنچه مقابل خورشید آرامشت ایستاده باید ترک کنی هرآنچه مقابل خورشید آرامشت ایستاده طفلک اصلا تکلیفش مشخص نیست دلم براش سوخت طفلک اصلا تکلیفش مشخص نیست دلم براش سوخت صبحتون ب قشنگی تعطیلی مدارس.... صبحتون ب قشنگی تعطیلی مدارس.... معرفت معرفت نت ک نباشد روزگار ما اینچنین خوش است نت ک نباشد روزگار ما اینچنین خوش است خودمون باشیم خودمون باشیم در این صبح تماشایی پاییز دلت شاد و لبت از خنده لبریز در این صبح تماشایی پاییز دلت شاد و لبت از خنده لبریز مردمِ بی لبخند مردمِ بی لبخند اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشور و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو صورتمون اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشور و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو صورتمون ینی اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشورمون و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو ینی اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشورمون و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو ینی اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشورمون و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو ینی اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشورمون و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو ینی اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشورمون و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو ینی اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشورمون و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو ینی اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشورمون و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو ینی اگه ب یکی‌بگیم هفته ای یه چاه نفت پیدا میکنیم تو کشورمون و بنزین و گرون کردن با کف گرکی میان تو چی بگم دیکه!!! چی بگم دیکه!!! مجبورشان میکنیم .... مجبورشان میکنیم .... چهل روز گذشت از نبودنت دوست خوشگلم چهل روز گذشت از نبودنت دوست خوشگلم جان جان ...کاش میشد جان جان ...کاش میشد خودتون باشید خودتون باشید تو جان منی تو جان منی ........ ........ خوشحالم و قدر دان خوشحالم و قدر دان ........ ........
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات شبهای جمعه در میانالی