فراموش کردم
رتبه کلی: 123


درباره من
ما آدمها
ما آدمها
نگو خر بود...
نگو خر بود...
هر چقدر
هر چقدر
انسانها...
انسانها...
مغرور نیستم...
مغرور نیستم...
خطرناکترین...
خطرناکترین...
هیچ وقت..
هیچ وقت..
شخصیت من
شخصیت من
در زندگی
در زندگی
یاد گرفتم که....
یاد گرفتم که....
یاد گرفتم
یاد گرفتم
متنفرم
متنفرم
سنه...
سنه...
سن سیز
سن سیز
باخت ما...
باخت ما...
رفیق
رفیق
منم خدایی دارم
منم خدایی دارم
پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران
پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران
سه دسته از انسانهارو هرگز...
سه دسته از انسانهارو هرگز...
انسانها به سه دلیل...
انسانها به سه دلیل...
تا واردی اهل بصیرت اذربایجان اویخدی
تا واردی اهل بصیرت اذربایجان اویخدی
حاج مهدی رسولی
حاج مهدی رسولی
اگه خواستی
اگه خواستی
بهم گفت
بهم گفت
سن سیز
سن سیز
مشکل اینجاست
مشکل اینجاست
هوا خوبه چون
هوا خوبه چون
گولمه...
گولمه...
دیدی حرفات یادت...
دیدی حرفات یادت...
فلک
فلک
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)