فراموش کردم
رتبه کلی: 123


درباره من
یاشاسین ترکمانچای
سنه...
سنه...
سن سیز
سن سیز
باخت ما...
باخت ما...
رفیق
رفیق
منم خدایی دارم
منم خدایی دارم
پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران
پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران
سه دسته از انسانهارو هرگز...
سه دسته از انسانهارو هرگز...
انسانها به سه دلیل...
انسانها به سه دلیل...
تا واردی اهل بصیرت اذربایجان اویخدی
تا واردی اهل بصیرت اذربایجان اویخدی
حاج مهدی رسولی
حاج مهدی رسولی
اگه خواستی
اگه خواستی
بهم گفت
بهم گفت
سن سیز
سن سیز
مشکل اینجاست
مشکل اینجاست
هوا خوبه چون
هوا خوبه چون
گولمه...
گولمه...
دیدی حرفات یادت...
دیدی حرفات یادت...
فلک
فلک
منی دیندبر گوزلیم
منی دیندبر گوزلیم
داریخما
داریخما
بعضی اوقات میخوای بری...
بعضی اوقات میخوای بری...
بگذار اعتراف کنم...
بگذار اعتراف کنم...
گاهی از کوچه...
گاهی از کوچه...
درد یعنی...
درد یعنی...
اعتماد به خداوند
اعتماد به خداوند
توبه
توبه
بعضی اوقات میخوای بری...
بعضی اوقات میخوای بری...
به سلامتی این شب لعنتی...
به سلامتی این شب لعنتی...
اهل غم یاخچی...
اهل غم یاخچی...
گوزه لیم
گوزه لیم
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (10)