فراموش کردم
رتبه کلی: 1818


درباره من
به سگـــــــــ استخان بـــدی..

دورتــــ میگرده

واســـــــــت دم تکون میده

من به تو "دل" داده بودم لـــــــــعنتی
.
.
.
بــــرای خــیانت


هــــزار راه هســـــت امــــا
هیچکــدام


به انـــدازه تــظاهر


بــــه دوســـت داشــــتـــن کثیف
نیســــت
.
.
.
می گویند لیاقت نداشت

نمی دانند که تو فقط

دوستم نداشتی

همین!!!
.
.
.
من نه بچه بالا شهرم
نه پولم از پارو بالا میره
من فقط یک انسانم
همین که نام خودم و یک ادم
گذاشتم شاید بتوانم ادم باشم
اره رفیق
من بچه پایین شهرم
عشقم نه دافه نه ماشین مدل بالا
نه عشق چیزهای الکی رو دارم
چون چیزی که برای تو ارزو
هستش خیلی وقته برای
من خاطره شده

من همینم که هستم
به سرزمین من خوش اومدی
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)