فراموش کردم
رتبه کلی: 1445


درباره من
امروز
امروز
1- رای نمی دهم 31% 2- رئیسی 25% 3- همتی 19% 4- زاکانی 12% 5- جلیلی 6% 6- مهرعلیزاده 6% 7- رضایی 0% 8- قاضی زاده هاشمی 0% 9- هنوز تصمیم نگرفته ام 0% مجموع آراء: 16 رایرای ها مخفی است
خرداد1400
خرداد1400
سال۱۴۰۰ مبارک
سال۱۴۰۰ مبارک
سال 99 مبارک---- توضیحات دارد
سال 99 مبارک---- توضیحات دارد
من و تنهایی
من و تنهایی
خودت باش ، برای خودت زندگی کن
خودت باش ، برای خودت زندگی کن
شعر قرنطینه
شعر قرنطینه
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)