فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4089


درباره من
للکلو
للکلو
مردتنها
مردتنها
بهار 94 مارمیشو
بهار 94 مارمیشو
للکلو
للکلو
استاد شهریار
بشر از مادر ایام نمیزاد ای کاش تاعنان در کف تقدیر نمیداد ای کاش زندگی نیست که زندان مکافات است این کس به زندان مکافات نماناد ای کاش در باغی بگشاید به رخت سبز ولی سخت بن بست که هرگزنگشایاد ای کاش اول امید که خیری برساند لیکن وآخرش خوف که شری نرساناد ای کاش جز ستم نیست توانایی وآن هم که گناه ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۴/۲۴ - ۱۱:۳۰ 1 نظر , 154 بازدید
استاد شهریار
استاد شهریار
شرکت مارال صنعت
شرکت مارال صنعت
یاد ایامی که درگلشن گلی داشتیم
یاد ایامی که درگلشن گلی داشتیم
همیشه یکی بود اما یکی نبود
همیشه یکی بود اما یکی نبود
جغاتی درللکلو
جغاتی درللکلو
بهترین دوستم
بهترین دوستم
ثریا ابراهیمی معشوقه استاد شهریار
ثریا ابراهیمی معشوقه استاد شهریار
سخنان بزرگان
سخنان بزرگان
حکمیانه
حکمیانه
جباری للکلو
جباری للکلو
مارال صنعت
مارال صنعت
چت دخترکوچولوها
چت دخترکوچولوها
درسهایی از زندگی
درسهایی از زندگی
پندهای حکمیانه
پندهای حکمیانه
چه آسان میتوان ازیادها رفت
چه آسان میتوان ازیادها رفت
یادش بخیر
یادش بخیر
استاد شهریار
استاد شهریار
زرد برف
زرد برف
گل همیشه یکی است
گل همیشه یکی است
کاش به زمانی برگردیم که تنها غم زندگیمان شکستن نوک مدادمان بود
کاش به زمانی برگردیم که تنها غم زندگیمان شکستن نوک مدادمان بود
خواهر زاده هام
خواهر زاده هام
مارمیشو
مارمیشو
دوست
دوست
زندگی درسایه
زندگی درسایه
راهنما
راهنما
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)