فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4089


درباره من
للکلو
للکلو
مردتنها
مردتنها
بهار 94 مارمیشو
بهار 94 مارمیشو
للکلو
للکلو
استاد شهریار
بشر از مادر ایام نمیزاد ای کاش تاعنان در کف تقدیر نمیداد ای کاش زندگی نیست که زندان مکافات است این کس به زندان مکافات نماناد ای کاش در باغی بگشاید به رخت سبز ولی سخت بن بست که هرگزنگشایاد ای کاش اول امید که خیری برساند لیکن وآخرش خوف که شری نرساناد ای کاش جز ستم نیست توانایی وآن هم که گناه ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۴/۲۴ - ۱۱:۳۰ 1 نظر , 81 بازدید
استاد شهریار
استاد شهریار
شرکت مارال صنعت
شرکت مارال صنعت
یاد ایامی که درگلشن گلی داشتیم
یاد ایامی که درگلشن گلی داشتیم
همیشه یکی بود اما یکی نبود
همیشه یکی بود اما یکی نبود
جغاتی درللکلو
جغاتی درللکلو
بهترین دوستم
بهترین دوستم
ثریا ابراهیمی معشوقه استاد شهریار
ثریا ابراهیمی معشوقه استاد شهریار
سخنان بزرگان
سخنان بزرگان
حکمیانه
حکمیانه
جباری للکلو
جباری للکلو
مارال صنعت
مارال صنعت
چت دخترکوچولوها
چت دخترکوچولوها
درسهایی از زندگی
درسهایی از زندگی
پندهای حکمیانه
پندهای حکمیانه
چه آسان میتوان ازیادها رفت
چه آسان میتوان ازیادها رفت
یادش بخیر
یادش بخیر
استاد شهریار
استاد شهریار
زرد برف
زرد برف
گل همیشه یکی است
گل همیشه یکی است
کاش به زمانی برگردیم که تنها غم زندگیمان شکستن نوک مدادمان بود
کاش به زمانی برگردیم که تنها غم زندگیمان شکستن نوک مدادمان بود
خواهر زاده هام
خواهر زاده هام
مارمیشو
مارمیشو
دوست
دوست
زندگی درسایه
زندگی درسایه
راهنما
راهنما
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)