فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4514


درباره من
بدون شرح!!!
بدون شرح!!!
حس خوب...عکس خوب
حس خوب...عکس خوب
...
...
روزموووون مبااارک
روزموووون مبااارک
بعضی حرف هارافقط دست ها به هم میگویند....
بعضی حرف هارافقط دست ها به هم میگویند....
دلتنگییی
دلتنگییی
تنها فکرتوست که تورامیسازد....
تنها فکرتوست که تورامیسازد....
...
...
پرپروازندارم اما دلی دارم درحسرت درناها...آه این پرنده دراین قفس تنگ نمیخواند...
پرپروازندارم اما دلی دارم درحسرت درناها...آه این پرنده دراین قفس تنگ نمیخواند...
....
....
!!!
!!!
طلارابه وسیله آتش،زن رابه وسیله طلا ومردرابه وسیله زن امتحان کنید....فیثاغورث
طلارابه وسیله آتش،زن رابه وسیله طلا ومردرابه وسیله زن امتحان کنید....فیثاغورث
من آه شدم،ابرشدم باریدم توولی باخبرازحال بدم خندیدی....
من آه شدم،ابرشدم باریدم توولی باخبرازحال بدم خندیدی....
حرف حسااااب!!
حرف حسااااب!!
هرکجاباشی کسی غیرازخودت همراه نیست
هرکجاباشی کسی غیرازخودت همراه نیست
شادی کوچکی میخاهم آنقدرکوچک که کسی نخاهد آن راازمن بگیرد...!!!
شادی کوچکی میخاهم آنقدرکوچک که کسی نخاهد آن راازمن بگیرد...!!!
....
....
....
....
واقعا درسته. ...
واقعا درسته. ...
....
....
بدبختی شروشدباز.....
بدبختی شروشدباز.....
برایت چای میریزم وتوبرایم زندگی دم کن.......
برایت چای میریزم وتوبرایم زندگی دم کن.......
......
......
.....
.....
!!!
!!!
خفتم به یادیار درآغوش گل ولی...آغوش گل کجاوبرودوش اوکجا؟؟؟
خفتم به یادیار درآغوش گل ولی...آغوش گل کجاوبرودوش اوکجا؟؟؟
آدم است دیگر به کسی که دوستش دارد همه چیزمیگویدجز دوستت دارم هارا....
آدم است دیگر به کسی که دوستش دارد همه چیزمیگویدجز دوستت دارم هارا....
دقیقااااا
دقیقااااا
دل خون ترازانار....اناری ترازدلم...این فصل باتوبودن ودورازتوبودن است .
دل خون ترازانار....اناری ترازدلم...این فصل باتوبودن ودورازتوبودن است .
عطسه هایم عرصه باران راپرکرده است ....حرف رفتن میزنی هی صبرمی آید فقط
عطسه هایم عرصه باران راپرکرده است ....حرف رفتن میزنی هی صبرمی آید فقط
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)