فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4750


درباره من
دل کسی روشکستن هنرنیست وقتی تونستی باتیکه های شکسته ی قلب کسی دل جدیدی بسازی هنرکردی...
خجالت... - انجمن ترنم
خجالتودختری بایدبکشه که روزخواستگازی به بدرومادربیروکم سوادش بگه شماکم صحبت کنید! خجالتوبسری بایدبکشه که فقط تورادوست دارم روبرای چندین نفرsendکنه! خجالتوزنی بایدبکشه که خوش گذرونی هاشودرغیاب شوهرش که برای تامین مخارج زندگی دوشیفت کارمیکنه انجام میده! خجالتومردی بایدبکشه که زنش بشتش ذعامیخونه که ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۳ - ۲۰:۱۹ ( 10 نظر , 91 بازدید )
درهیاهوی... - انجمن ترنم
درهیاهوی زندگی دریافتم چه ذویدن هایی که فقط باهایم راازمن گرفت درحالیکه گویی ایستاده بودم! چه غصه هایی که غقط به غم دلم حاصل شد درحالیکه قصه کودکانه ای بیش نبود!دریافتم کسی هست که اگربخواهد می شودواگرنخواهدنمی شود اگردوستت دارم هایت رانشنیده گرفت غصه نخور! اگررفت گریه نکن! یک روزچشمان یک نف...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۳ - ۱۹:۲۰ ( 10 نظر , 109 بازدید )
نجات عشق
روزی خبررسیدکه به زودی جزیره به زیراب خواهدرفت.همه ساکنین جزیره قایق هایشان رااماده کردندتاجزیره راترک کنند.اماعشق میخواست تااخرین لحظه بماندچون اوعاشق جزیره بود.وقتی جزیره به زیراب فرومیرفت عشق ازثروت که باقایقی باشکوه جزیره راترک میکردکمک خواست وبه اوگفت<<ایامیتوانم باتوهمسفرشوم؟>> ثر...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۶ - ۱۶:۴۰ ( 9 نظر , 99 بازدید )
لطفا ...
من نمیخوام عکسموعوض کنم شماهابگین ایشون عکسشونوعوض کنه<only god>...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۰۶ ( 10 نظر , 81 بازدید )
تبریک شب یلدا - انجمن ترنم
  انگاه که تولددختری بی گناه مایه ننگ عرب هابود!انگاه که زندگی برای دخترکان ساعتی به طول نمی انجامید...نیاکان باکمان بلنترین شب سال را شب تولد مینو<الهه زن> ومیترا<الهه خورشید> رابنام یلدانام نهادند گرامی داشتند وشادی کردند.یلدا یادگارنام وطن و عروس زمستان در راه است...یلدایتان بیش...
تاریخ درج: ۹۲/۰۹/۲۵ - ۲۱:۰۶ ( 13 نظر , 121 بازدید )
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)