فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 7253


درباره من
به دیواری که تازه رنگ شده تکیه نکن
به دیواری که تازه رنگ شده تکیه نکن
کاش خدا کمی صبر می کرد.....
کاش خدا کمی صبر می کرد.....
همچون شاه شطرنج باش.....
همچون شاه شطرنج باش.....
.........
.........
نخونی از دستت رفته،..،
نخونی از دستت رفته،..،
رابطه ها....
رابطه ها....
حرفی که تو دلت بمونه.......
حرفی که تو دلت بمونه.......
.........
.........
در انتظار زمان بمان
در انتظار زمان بمان
.........
.........
بی مقدمه.........
بی مقدمه.........
یادت باشه!!!!!!!!
یادت باشه!!!!!!!!
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)