فراموش کردم
رتبه کلی: 8080


درباره من


درد ، مرا انتخاب کــرد...


من ، تو را


تو ، رفتن را...


آسوده بـــرو ....!


دلواپس نباش...


من و درد و یـــادت تا ابــــد با هم هستیــــم

(همیشه بیادتم عشقم)
_____________________________


خداوندا ...


قرارم باش


و یارم باش


جهان تاریکی محض است!


می ترسم ...


کنارم باش ...لعنت اولسون پادیگانا
لعنت اولسون پادیگانا
گئتمه ای یــــــــــار
گئتمه ای یــــــــــار
بو دنیانی اونودارام
بو دنیانی اونودارام
باخیرام یوللارینا بیر گون اولا سن گلسن
باخیرام یوللارینا بیر گون اولا سن گلسن
خدا را چه دیدی
خدا را چه دیدی
یه وقت اشتباهی منو پاک نکنی
یه وقت اشتباهی منو پاک نکنی
دلــم بـاران مـــی خواهد ،
دلــم بـاران مـــی خواهد ،
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی ....
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی ....
دلم برای خودم سوخت...
دلم برای خودم سوخت...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات