فراموش کردم
رتبه کلی: 3060


درباره من

................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..##################
...#################
......##############
...........#########______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
..................
_____________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
___@@@@@@@@@@@@@@
___@@@@@@@@@@@@@@

_________@@@@@@@
_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@

__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@
__________@@@@@@@
___________@@@@@@

_@@@@@@@@@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
اهل میانه
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_____________________________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$______$$$$$_______$$$$$______$$
$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$
$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$$___________$$
$$____________$$$$$____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$______________$______________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$
$$______$$$$$$_____$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
اینم به سلامتی s
اینم به سلامتی s
منتظرتم
منتظرتم
اینم حرف saman tak
اینم حرف saman tak
تنهام
تنهام
love
love
تنها
تنها
تنهایی
تا تو با منی زمانه با من است بخت و کام جاودانه با من است تو بهار دلکشی و من چو باغ شور و شوق صد جوانه با من است یاد دلنشینت ای امید جان هر کجا روم روانه با من است ناز نوشخند صبح اگر توراست شور گریه ی شبانه با من است برگ عیش و جام و چنگ اگرچه نیست رقص و مستی و ترانه با من است گفتمش مراد من ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۲۰ - ۱۶:۴۱ 1 نظر , 61 بازدید
کاش
کاش
ای خدایا
ای خدایا
تنهای
تنهای
...
...
تنهای تنهام
تنهای تنهام
غم
چه غم انگیز است عمری گداختن از غم نبودن کسی که تا بود از غم نبودن تو می گداخت روزی از روزها ، شبی از شب ها خواهم افتاد و خواهم مرد اما می خواهم هر چه بیشتر بروم تا هرچه دورتر بیفتم تا هرچه دیرتر بیفتم ، هر چه دیرتر و دورتر بمیرم ، نمی خواهم حتی یگ گام یا یک لحظه  ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۷ - ۱۱:۴۷ 2 نظر , 81 بازدید
تنهای
یکنفر در هـمین نزدیکــی ها چــیزی به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است خیالـــت راحت باشد آرام چشمهایت را ببــند یکنفر برای همه نگرانـــــی هایت بیــدار است یکنفر که از همه زیبایی های دنیــا تـنهـا تـــو را بـــــاور دارد ... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۷ - ۱۱:۴۶ 0 نظر , 90 بازدید
saman tanha..
کاش می دانستی با چه تشویشی شما را در راهی که خواهی رفت دنبال خواهم کرد. اگر راه راست را در پیش بگیری، چقدر شاد خواهم شد و اگر کج و بیراهه بروی چه اشک هایی خواهم ریخت تا باور کنی محبت من بی همتاست !!! هم اختیاری است و هم غیر ارادی . آخ ... دلم میخواهد شما را خوشبخت و مقتدر و محترم ببینم. ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۷ - ۱۱:۴۵ 1 نظر , 58 بازدید
س
میان دست من و تو هزار فرسنگ است غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری مگر جنس دل نازک تو از سنگ اس ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۷ - ۱۱:۴۳ 0 نظر , 83 بازدید
saman
.. سلامتی پسری که تا دید عشقش با یکی دیگه تو خیابون دس تو دس داره میگرده و خوش میگذرونه نرفت جلو تا دادو بیداد راه بندازه وآبرو عشقش رو ببره….قشنگ رفت سوار ماشینش شد و هر دوتاشونو با آسفالت یکی کرد…خیلی هم شیک و مجلسی…! .....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۶ - ۲۰:۲۰ 1 نظر , 109 بازدید
tanha..
...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۶ - ۲۰:۱۹ 0 نظر , 70 بازدید
tanha
...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۶ - ۲۰:۱۸ 1 نظر , 88 بازدید
به سلامتی رفیقا
. مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما….. رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش… معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش… saman tak...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۶ - ۲۰:۱۵ 0 نظر , 114 بازدید
به سلامتی رفیقا
. مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما….. رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش… معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش… saman tak...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۶ - ۲۰:۱۴ 1 نظر , 54 بازدید
saman
saman
saman tanha
saman tanha
ارزو دخترا
ارزو دخترا
سامان
سامان
saman tanha
% 97 پسرای خوشتیپ دوست ؟چون 100 دوست دختر .. !!!!! اصلا یه وضعی شده ها!!!! لایک بدین دخترا دروغ میگم ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۰۵ - ۲۲:۰۶ 1 نظر , 57 بازدید
saman tak
شاید فراموشت شدم،شاید دلت تنگه برام شاید بیداری مثل من،به فکر اون خاطره ها شاید تو هم شب که می شه،می ری به سمت جاده ها بگو تو هم خسته شدی،مثل من از فاصله ها با هر قدم برداشتنت، فاصله بینمون نشست لحظه ای که بستی در رو،شنیدی ، قلب من شکست یادت بیاد که من کی ام،همون که می میره برات همونی که دل نداره بر...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۰۵ - ۲۲:۰۶ 1 نظر , 66 بازدید
دوستش داشتم رفت و تنها موندم
دوستش داشتم رفت و تنها موندم
عاشقم ولی باورنمیکنه
عاشقم ولی باورنمیکنه
دلم کرقته از نامردی دنیا
دلم کرقته از نامردی دنیا
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پیامک ها شهید
کاربران آنلاین (0)