فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 3973


درباره من
جلال 20 ساله میانه دانشجو.... خدایا خودم را به خودم وا مگذار.......


در این دنیا به هیچ کسی اعتماد نکن اینه با تمام یکرنگیش دست چپ و راست تو را به تو اشتباهی نشان میدهد


این روز ها اگر زیاد با وفا باشی با سگ اشتباهت میگیرند...


دیگر کبریت کشیدن را هم ترک کرده ام حال سیگار هایم را با سیگار روشن میکنم....
و دیگر هیچ.........................................
1- ترک 83% 2- فارسی 17% 3- کرد 0% 4- لر 0% 5- عرب 0% 6- بقیه زبان ها 0% مجموع آراء: 18 رایرای ها قابل مشاهده است
1- پاییز 56% 2- زمستان 36% 3- بهار 8% 4- تابستان 0% مجموع آراء: 25 رایرای ها قابل مشاهده است
و دیگر هیچ..
و دیگر هیچ..
دیگر کبریت کشیدن را هم ترک کرده ام حال سیگار هایم را با سیگارم روشن میکنم
دیگر کبریت کشیدن را هم ترک کرده ام حال سیگار هایم را با سیگارم روشن میکنم
حسین پناهی
حسین پناهی
اخرین لحظات
اخرین لحظات
چشم هایش
چشم هایش
1- تام وجری 63% 2- باب اسفنجی 18% 3- مستر بین 13% 4- پلنگ صورتی 5% مجموع آراء: 38 رایرای ها قابل مشاهده است
بیز تاریخه سیغینمادیق..
بیز تاریخه سیغینمادیق..
چقدر شکست؟
چقدر شکست؟
برای کسی که...........
برای کسی که...........
زندان قلبم
زندان قلبم
1- عاقبت بخیر بشم 78% 2- سالم باشم 12% 3- با خانوادم باشم 6% 4- پولدار باشم 4% مجموع آراء: 49 رایرای ها قابل مشاهده است
عشقی
عشقی
هنوز.......
هنوز.......
...........
...........
خندددددده ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
خندددددده ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
جاااااااستین
جاااااااستین
تنهای تنها
تنهای تنها
سلنا
سلنا
نیوشااااااااااا
نیوشااااااااااا
خخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخ
...
...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)