فراموش کردم
رتبه کلی: 510


درباره من
_____ ما آدم های ____
_____ ما آدم های ____
نتیجه زندگی ما اعمال ماست...!
نتیجه زندگی ما اعمال ماست...!
_____ زندگی وادار میکند______
_____ زندگی وادار میکند______
________ حقیقت تلخ____
همیشه فکر میکردم اینکه بی دریغ به کسی محبت کنی هواشو داشته باشی به یادش باشی باهاش صادق باشی بهش آرامش بدیدوستش داشته باشی میتونی اون آدم رو برای همیشه تو زندگیت داشته باشی چیزی نگذشت که فهمیدم زهی خیال باطل اگر قرار باشه کسی برای همیشه بمونه باید تشنه نگهش دا...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۲۶ - ۱۷:۰۸ 19 نظر , 158 بازدید
_________ آهای کافه چی
آهای کافه چی … در این روزهای پر رفت و بی آمد ندیدی عزیزی را که تمام ِ تلاشش در رفتـن بود و نماندن ؟ این آخری ها خبر دیدنش را در کافـه ای به من دادند ؛ اگر رفتـه کـه هیچ اگر باز هم آمد تو قهوه ای تلخ تر از تمامی تلخ ها به حساب مـن برایش بریز , اگر از تلخی ا...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۲۵ - ۲۳:۱۹ 15 نظر , 167 بازدید
_____ من در سرزمینی ____ لطفا نظر بدین
_____ من در سرزمینی ____ لطفا نظر بدین
________تقصیر
________تقصیر
_______ کاش
کاش هرگز نمی دیدمت تا امروز غم ندیدنت را بخورم!!! کاش لبخندهایت آنقدر زیبا نبودند که امروز آرزوی دیدن یک لحظه فقط یک لحظه از لبخندهای عاشقانه ات را داشته باشم! کاش چشمان معصومت به چشما...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۲۵ - ۲۲:۳۳ 18 نظر , 178 بازدید
_____مهم نیست
مهم نیست ه دیگر بآشـ یآ نه... مهم نیست ه دیگر دوسم دآشته بآشـ یآ نه مهم نیست ه دیگر مرآ به خآطر بیآور یآ نه مهم نیست ه دیگر تورآ بآ دیگر میبینم یآ نه مهم اینست ه زمآن که تنهآ م...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۲۴ - ۲۱:۲۱ 9 نظر , 160 بازدید
___ ایمان داشته باشیم____
___ ایمان داشته باشیم____
___________
___________
خوشبختی یعنی_______
خوشبختــــــــی یعنــــــی : وقتـــــی کنارتــــه بــــت محـــل نـــذاره ! امــّــا مُطمئــــــن باشـــــی وقتــــی نیـــــس؛ همـّـــــــه جـــــــــوره آمـــارتــــو داره !...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۲۲ - ۲۲:۵۰ 11 نظر , 147 بازدید
______ دوست مجازی_______
اسمش را میگذاریم : دوست مجازی اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته است . . . خصوصیاتش را که نمیتواند مخفی کند . . . وقتی دلتنگی هایش را مینویسد وقت میگذارد برایم . . . وقت میگذارم برایش . . . نگرانش میشوم . . . دلتنگش میشوم . . . وقتی در صحبت هایم ،‌ به عنوان دوست یاد میش...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۲۲ - ۲۲:۲۲ 6 نظر , 167 بازدید
______ آنقدر دور شدی_______
______ آنقدر دور شدی_______
__GEM__
__GEM__
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)