فراموش کردم
رتبه ویژه: 15
رتبه کلی: 77


درباره من
عشق تو...
cclliip787134988598369344333682aauuddiioo بیا کز عشق تو دیوانه گشتموگر شهری بدم ویرانه گشتمز عشق تو ز خان و مان بریدمبه درد عشق تو همخانه گشتمچیان کاهل بدم کان را نگویمچو دیدم روی تو مردانه گشتمچو خویش جان خود جان تو دیدمز خویشان بهر تو بیگانه گشتمفسانه عاشقان خواندم شب و روزکنون در عشق تو افسا...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۹:۳۳ ( 3 نظر , 14 بازدید )
123
بگذار که با بوی تو آرام بگیرماز پنجره ی روی لبت کام بگیرمبگذار در این لحظه که لبریز تو هستمدر باز دمی ، از نفست وام بگیرممانند غزل داغ ترین واژه ی خود رااز ساده ترین بوسه ی لبهام بگیرممن منتظرم تا تو از این کوچه بیاییتا زیر قدم های تو ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۲۵ - ۲۳:۲۱ ( 2 نظر , 18 بازدید )
بعضیا...
cclliip7807464852997467548160aauuddiioo بعضی ها هنوز نیامده می شوند دار و ندارتاصلا انگار توی زندگی قبلی ات تمام وقتت را با آن ها گذرانده ای آن قدر حال خوب نصیب لحظه هایت می کنندکه یادت می رود هر اتفاق بد راآن قدر صمیمی اند که از خودت دائما می پرسیاین آدم پاداش کدام کار خوب من استبعضی...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۲۳ - ۱۴:۲۴ ( 5 نظر , 14 بازدید )
123
cclliip787134988598369344333682aauuddiioo من گره خواهم زدچشم‌ها را با خورشید،دل ها را با عشق،سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد.بادبادک ها به هوا خواهم بُردگُل دان‌ها آب خواهم دادآشتی خواهم دادآشنا خواهم کرد راه خواهم رفتنور خواهم خورددوست خواهم داشت،دوست خواهم داشت....! ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۸:۴۶ ( 6 نظر , 10 بازدید )
قدر زندگی ...
cclliip93385225539999748248090aauuddiioo نگاه همه به پرده سینما بود.(جشنواره فیلم های 10دقیقه ای ...)اکران فیلم شروع شد.شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود...دو دقیقه از فیلم گذشت چهار دیقه دیگر هم گذشت هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود!صدای همه درآمد.اغلب حاضران سالن سینما ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۱۸ - ۱۹:۵۴ ( 4 نظر , 21 بازدید )
............
cclliip20407889203679217892031aauuddiioo بی تو من ماندم و این دفترِ باران زده ام با پر وبال غزل در دل طوفان زده امبی تو یک عاشقِ تنها که دل از خانه بُریدتک و تنها به تنِ خیسِ خیابان زده امعشق را بردی ازین خانه و دیوانه شدمبعد توقید ِخود واین دل و این جان زده امشعر هم چاره ی کارم به خدا ب...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۱۵ - ۲۰:۱۹ ( 3 نظر , 29 بازدید )
به جان تو...
cclliip700959174052595931703232aauuddiioo     به جان رستگارانش که رستمبه جان جمله مستان که مستم بگیر ای دلبر عیار دستمبه جان جمله جانبازان که جانم به جان رستگارانش که رستمعطاردوار دفترباره بودم زبردست ادیبان می نشستمچو دیدم لوح پیشانی ساقی شدم مست و قلم‌ها را شکستممرا گفتی ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۰۷ - ۱۷:۴۲ ( 7 نظر , 21 بازدید )
تو...
  سه بیت، سه نگاه، سه برداشتموسی خطاب به خداوند در کوه طورمیگوید: اَرَنی;خود را به من نشان بدهخداوندمیفرماید: لن ترانی;هرگز مرا نخواهی دید.برداشت سعدی:چو رسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذر که نیرزد این تمنا به جواب "لن ترانی برداشت حافظ: چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذرتو صدای دوست ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۰۵ - ۱۱:۳۸ ( 3 نظر , 25 بازدید )
123
cclliip802500826530975155482862aauuddiioo در آخرین پیامت از من پرسیده بودیکه چه سان تو را دوست دارم؟عزیزکم، همچون بهار که آسمانِ کبود را دوست داردهمچون پروانه‌ای در دلِ کویریا زنبورِ کوچکی در عمقِ جنگلکه به گلِ سرخی دل داده استو به آن شهد شیرین اش...آری، من اینگونه تو را دوست دارم!ه...
تاریخ درج: ۹۷/۱۲/۲۶ - ۲۱:۳۱ ( 3 نظر , 32 بازدید )
123
cclliip7807464852997467548160aauuddiioo شمع به کبریت گفت:از تو میترسم تو قاتل من هستیکبریت گفت:از من نترساز ریسمانی بترس که در دل خود جای دادیعامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان استنه عوامل بیرونی ...
تاریخ درج: ۹۷/۱۲/۲۴ - ۲۱:۱۲ ( 3 نظر , 28 بازدید )