فراموش کردم
رتبه ویژه: 15
رتبه کلی: 77


درباره من
123
cclliip963878355278626316764287aauuddiioo از دستان من نیاموختی که من برای خوشبختی توچه قدر ناتوانم من خواستم با ابیات پراکنده‌ی شعرتو را خوشبخت کنم آسمان هم نمی‌توانست ما را تسلی دهد خوشبختی را من همیشه به پایان هفته،به پایان ماه و به پایان سال موکول می‌کردمهفته پایان می‌یافت ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۳/۱۱ - ۲۰:۰۷ ( 2 نظر , 13 بازدید )
دوستدارم
  می خواهم بگویم دوستت دارمجمله ای که هیچوقت کهنه نمی شودمانند زیباییِ لبخندتمانند رنگ چشمانتکه هیچوقت از مد نمی افتدمی خواهم بگویم دوستت دارملحظه به لحظهحافظه‌ام یاری نمی‌کندنمی‌دانم چرانمی‌دانم از کِیاما خیلی وقت استاین دوستت دارم هاروی ذهنم انباشته شده. ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۳:۰۰ ( 3 نظر , 19 بازدید )
عشق تو....
عشق، مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن، عاشق بودن بدهد؟ گاه عشق گم است؛ اما هست. هست، چون نیست! عشق، مگر چیست؟ آن چه که پیداست؟نه! عشق اگر پیدا باشد، که دیگر عشق نیست! معرفت است. عشق، از آن رو هست، که نیست! پیدا نیست و حس می شود. می شوراند. منقلب می کند. به رقص و شلنگ انداز...
تاریخ درج: ۹۸/۰۳/۰۸ - ۲۳:۰۸ ( 3 نظر , 18 بازدید )
123
cclliip963878355278626316764287aauuddiioo وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدمشکستی و نشکستم، بُریدی و نبریدماگر ز خلق ملامت، و گر ز کرده ندامتکشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدمکی ام، شکوفه‌ی اشکی که در هوای تو هر شبز چشم ناله شکفتم، به روی شکوِه دویدممرا نصیب، غم آمد، به شادیِ همه عالمچرا...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۲۳ - ۱۳:۳۹ ( 2 نظر , 15 بازدید )
123
می‌دانی رفیق خستگی گاهی زیباست... نه مثل آن خستگی‌ها که روحت را می‌خراشد، مثلا خستگی از مستانه خندیدن... یا برای رویایی جنگیدن، وقتی آنقدر جنگیده باشی تا که در مقصدی درست کفش‌های آهنینت را از پای در آوری و از بی حسی انگشتانت لذت ببری... من می‌گویم خستگی ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۲:۰۴ ( 1 نظر , 13 بازدید )
عشق تو...
cclliip787134988598369344333682aauuddiioo بیا کز عشق تو دیوانه گشتموگر شهری بدم ویرانه گشتمز عشق تو ز خان و مان بریدمبه درد عشق تو همخانه گشتمچیان کاهل بدم کان را نگویمچو دیدم روی تو مردانه گشتمچو خویش جان خود جان تو دیدمز خویشان بهر تو بیگانه گشتمفسانه عاشقان خواندم شب و روزکنون در عشق تو افسا...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۹:۳۳ ( 4 نظر , 51 بازدید )
123
بگذار که با بوی تو آرام بگیرماز پنجره ی روی لبت کام بگیرمبگذار در این لحظه که لبریز تو هستمدر باز دمی ، از نفست وام بگیرممانند غزل داغ ترین واژه ی خود رااز ساده ترین بوسه ی لبهام بگیرممن منتظرم تا تو از این کوچه بیاییتا زیر قدم های تو ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۲۵ - ۲۳:۲۱ ( 2 نظر , 51 بازدید )
بعضیا...
cclliip7807464852997467548160aauuddiioo بعضی ها هنوز نیامده می شوند دار و ندارتاصلا انگار توی زندگی قبلی ات تمام وقتت را با آن ها گذرانده ای آن قدر حال خوب نصیب لحظه هایت می کنندکه یادت می رود هر اتفاق بد راآن قدر صمیمی اند که از خودت دائما می پرسیاین آدم پاداش کدام کار خوب من استبعضی...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۲۳ - ۱۴:۲۴ ( 5 نظر , 46 بازدید )
123
cclliip787134988598369344333682aauuddiioo من گره خواهم زدچشم‌ها را با خورشید،دل ها را با عشق،سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد.بادبادک ها به هوا خواهم بُردگُل دان‌ها آب خواهم دادآشتی خواهم دادآشنا خواهم کرد راه خواهم رفتنور خواهم خورددوست خواهم داشت،دوست خواهم داشت....! ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۸:۴۶ ( 6 نظر , 42 بازدید )
قدر زندگی ...
cclliip93385225539999748248090aauuddiioo نگاه همه به پرده سینما بود.(جشنواره فیلم های 10دقیقه ای ...)اکران فیلم شروع شد.شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود...دو دقیقه از فیلم گذشت چهار دیقه دیگر هم گذشت هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود!صدای همه درآمد.اغلب حاضران سالن سینما ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۱۸ - ۱۹:۵۴ ( 4 نظر , 55 بازدید )