فراموش کردم
رتبه کلی: 76


درباره من
سلام

برای خودم مینویسم...

زمانی برای ....
به گذشته آدم‌ها کاری نداشته باش!گذشته اکثر اوقات "#حال_خراب_کن" است! #حال و #اکنون و گاهی حتی #آینده روابط را به هم می‌ریزد . آنهایی که #جارو برمی‌دارند و انباری‌های قدیمی را به بهانه‌های مختلف زیر و رو می‌کنند ، شاید در این کَند و کاو چیزهای جالبی پیدا کنند،اما هر چی...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۲۶ - ۱۷:۵۳ 3 نظر , 5 بازدید
جانم
چه نزدیک است جان تو به جانمکه هر چیزی که اندیشی بدانمضمیر همدگر دانند یاراننباشم یار صادق گر ندانمچو آب صاف باشد یار با یارکه بنماید در او عکس بنانم...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۲۵ - ۲۰:۱۹ 1 نظر , 9 بازدید
123
123
تو..
کاش یک شب می شنیدم بوی آغوش تو راخوابگاه از سینه می کردم بر و دوش تو رادر خیال من نمی گنجد وصال چون توییحیرتی دارم ، چو می بینم هم آغوش تو رااز غرور حسن چون مهرت به قهر آمیخته استلذت شهد است ، هم نیش تو هم نوش تو راجلوه ی صبح جوانی ، یاد می آید مراهر زمان در جلوه می بینم ، بناگوش تو راانتخاب عشق ر...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۲۵ - ۱۳:۲۴ 1 نظر , 3 بازدید
تو..
ما سلام هایی به هم بدهکاریمکه ادامه ی هر کدامشان می توانسته دیوانی شود .یا رمانی و بعید است که شبیچرخ و فلک های این شهربازی را به افتخار علاقه ی ما به سرگیجه ،به ما اختصاص دهند.و بعید استسلام هایی که از خیرشان گذشتیم از ما بگذرند.لااقل رد که میشوی بی هوا بگو : دوستت داشتم و تا برگشتملا به لای جمعی...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۲۳ - ۲۱:۰۱ 1 نظر , 8 بازدید
بخشش
بخشش را "بخش کن"محبت را "پخش کن"شکیبایی بر هر "دعوایی"، "دواست"هر چه "بضاعتمان" کمتر است"قضاوتمان" بیشتر استسوء تفاهم، "تیر خطایی"ست که از "گمان" رها می شودانسان "خوشرو"، گل "خوشبو" ست."دوست داشتن" را "دوست بدار"به "مهربانی" "مهر" بورزبا "آشتی" "آشتی" کناز دورویی "دوری" کننگذارید گوشهایتان گواه چیزی...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۵:۰۵ 2 نظر , 9 بازدید
دوستدارم
امروز هم سعی کناز همه زودتر بهش بگی دوستت دارم...اولین ها شاید بهترین ها نباشندولی به موقع ترین آدم ها هستند؛به موقع به کسی که دوستشداری بگودوستت دارم... ...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۲۱ - ۲۰:۲۹ 2 نظر , 11 بازدید
تو..
انفرادی شده سلول به سلول تنمخود من در خود من در خود من زندانیستانفرادی همه شب من به خیابون میزنمخسته از حال و هوایی که به این ویرانیست ...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۲۰ - ۱۲:۰۸ 2 نظر , 10 بازدید
کاش
کاش همه ی آدم ها عاشق بودند ...آدمِ عاشق ، دلش به قدری از محبت ، پُر است ... که جایی برای کینه ندارد ...آدمِ عاشق ، مهربان است ...آدمِ عاشق برای همه در جیبش به اندازه ی کافی ، لبخند دارد ..فکرش را بکن ؛اگر هیتلر و چنگیزخان و امثال اینها هم عاشق بودند ؛دنیا چه جای بهتری برای زندگی می شد !شاید اگر همه...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۹ - ۱۵:۰۱ 2 نظر , 11 بازدید
گاهی
گل که باشی ؛ باغبانها دست چینت میکنندسنگ باشی میتراشند و نگینت میکنند ...هرگز از این پیله تنهایی ات غمگین نباش ؛روزگاری میرسد ؛ فرش زمینت میکنند !!!چوب خشکی در بیابان باش ؛ اما مرد باشچوب نامردی اگر در آستینت میکنند ...ای درخت پیر ؛ بر این شاخه ها دل خوش نکنچون که با دست تبر ؛ مطبخ نشینت میکنندنیشخن...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۸ - ۱۸:۱۸ 1 نظر , 11 بازدید
عشق
زندگی زیباست ، اگر روح آزاد عشق و محبت اسیر زندان فراموشی دل نگردد و خزان یأس گلبوته هایامید بهار جان را در وسعت انتظار زرد خویش ، مدفون نسازد ؛ زندگی زیباست اگر عقده های زخمیبزرگ ، طپش زیستن را از قلب کوچک کبوترها نربایند و در ذهن شلوغ بیشه زار اندیشه ، مرگنیلوفرهای وحشی نروید ؛ زندگی زیباست اگر ...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۸ - ۱۵:۱۴ 2 نظر , 10 بازدید
دوست داشتنت
دوستت دارماما نمی‌توانی مرا در بند کنیهمچنان که آبشار نتوانستهمچنان که دریاچه و ابر نتوانستندو بند آب نتوانستپس مرا دوست بدارآنچنان که هستمو در به بند کشیدن روح و نگاه منمکوش!مرا بپذیر آنچنان که هستم . ...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۷ - ۱۵:۲۵ 2 نظر , 14 بازدید
برای تو
برای تو
خسته خسته
از همه چیز خسته ام تو ببخش نادانیم روبامدادان بر جایگاهی سنگی می نشینمو برایت نامه های عاشقانه می نویسمبا قلمی از پَر جغدکه آن را در دواتیدر دوردست فرو می برمدواتی ملقب به دریادستم را برای دست دادن با تو دراز می کنماما تو ساحل دیگر دریایی، در آفریقا،گرمای دستت را احساس می کنمدر حالی که انگشتان مرا د...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۵ - ۲۰:۰۳ 1 نظر , 14 بازدید
123
یک مشت خاک را در یک لیوان آب بریز، چند لحظه صبر کنآیا می توانی آب را بنوشی؟؟یک مشت خاک را درون چشمه بریز چند لحظه صبر کن. حالا می توانی یک لیوان از آب گوارای چشمه بنوشیدرد و رنج های دنیا هم همین طور است، مشتی خاک این بستگی به تو دارد که لیوان آب باشی یا چشمه برای دقایقی چشمانتان را ببندید و چشمه ب...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۵ - ۱۵:۰۷ 4 نظر , 14 بازدید
تو..
بگذار دست هایت صورتم را ببوسند وروی چشم هایم خوابشان ببرد!بگذار صدایت بزنم،عزیزم؛عمرم؛جانم؛و به عشقم که رسیدم،لبخند بزنی و با شیطنت بروی توی لباسم قایم شوی!بگذار از ترس پیدا نکردنت بغض کنم و ببارم!تا خدایی که بلد نیست بازی مان را به خاطر من ساعت ها دنبالت بگردد!بگذار سر به سرش بگذاریم و بخندی...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۳ - ۱۰:۳۲ 4 نظر , 16 بازدید
زندگی..
در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت...متوجه میشوی: بعضی را هرچند نزدیک،اما نباید باور کرد...متوجه میشوی روی بعضی هر چندصمیمی، اما نباید حساب کرد...میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت...و این اصلاً تلخ نیست، شکست نیست، آگاه شدن تاوا...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۲ - ۱۶:۱۴ 5 نظر , 15 بازدید
123
123
123
123
دیوانه....
دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال کسی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم ومنتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصدسال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه و...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۱ - ۱۲:۲۱ 5 نظر , 10 بازدید
جان جانان
مرا با سوز جان بگذار و بگذراسیر و ناتوان بگذار و بگذر چو شمعی سوختم از آتش عشقمرا آتش به جان بگذار و بگذر دلی چون لاله بی داغ غمت نیستبر این دل هم نشان بگذار و بگذر مرا با یک جهان اندوه جانسوزتو ای نامهربان بگذار و بگذر دو چشمی را که مفتون رخت بودکنون گوهرفشان بگذار و بگذر در افتادم ب...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۰ - ۱۴:۳۹ 2 نظر , 14 بازدید
123
ببین که حالم ، حال همیشگی نیستاینجا ، همینجایی که هستی باش، که قلبم بدون تو زنده نیستما عاشقانه مانده ایم برای هم ، من برای تو هستم و تو برای من ،تمام نگاهت را هدیه کن به چشمان عاشق منهر زمان فکر بی تو بودن میکنم نفسم میگیرد،اگر نباشی قلبم بی صدا میمیرد،مثل حالا باش ،مثل حالا عاشقانه دوستم د...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۰۹ - ۲۱:۲۲ 4 نظر , 14 بازدید
قیمت ی روز زندگی چنده؟
راستی؛ هیچ وقت از خودت پرسیدی قیمت یه روز زندگی چنده؟تموم روز رو کار می کنیم و آخرشم از زمین و زمان شاکی هستیم که از زندگی خیری ندیدیم شما رو به خدا تا حالا از خودتون پرسیدید:قیمت یه روز بارونی چنده؟ یه بعدازظهر دلنشین آفتابی رو چند می خری؟حاضری برای بو کردن یه بنفشه وحشی توی یه صبح به...
سیاوش.محمدی تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۰۸ - ۱۴:۰۴ 263 نظر , 1147 بازدید
۱۲۳
۱۲۳
123
123
تو...
آن قدر دوستت دارم که گاهی از وحشت به لرزه می‌افتم!زندگی من دیگر چیزی به جز تو نیست.خود من هم دیگر چیزی به جز خود تو نیستم. چهره‌ات تمام زندگی مرا در آینه‌ی واقعیت منعکس می‌کند و این واقعیت آن قدر عظیم است که به افسانه می‌ماند!تو را دوست دارم؛ و این دوست داشتن، حقیقتی اس...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۰۷ - ۱۸:۳۵ 3 نظر , 12 بازدید
تو..
در تردیدی از داشتن و نداشتنت..و در یقینیکه بی تو نمیشود،،بی هم شدیم!!دلم تو را که نه،،دلم دستانت را میخواهدبه بزرگی یک بوسه همیشگی..دلم تو را که نه،،فقط آنی آن لحظه را میخواهدکه دوباره از من آغوشم را بخواهی..دلم تو را که نهفقط یک لحظه نگاهت را می...
تاریخ درج: ۹۶/۱۰/۲۸ - ۲۲:۵۸ 1 نظر , 18 بازدید
مکافات عمل
توی بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم.روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان ‌دادن که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم.دکتر گفت که اینبار من نظارت می کنم و شما عمل می کنید...به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: برو بالاتر!بالا...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۰۴ - ۱۵:۱۱ 2 نظر , 9 بازدید
123
خرم آن روز کز این منزل ویران برومراحت جان طلبم و از پی جانان برومگر چه دانم که به جایی نبرد راه غریبمن به بوی سر آن زلف پریشان برومدلم از وحشت زندان سکندر بگرفترخت بربندم و تا ملک سلیمان برومچون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقتبه هواداری آن سرو خرامان برومدر ره او چو قلم گر به سرم باید رفتبا دل ز...
تاریخ درج: ۹۶/۱۰/۲۷ - ۲۰:۰۱ 2 نظر , 11 بازدید
همیشه..
همیشه به یاد بیاور و از این مفهوم سرشار باش که هروقت چیزی را می بخشی ، بیش از پیش توسط ریشه در دسترست خواهد بود . بیش تر به تو داده می شود . خداوند یک #بخشاینده است ، بخشاینده ای بی قید و شرط . اگر تو نیز یک بخشاینده باشی ، #دستانت همیشه خ...
تاریخ درج: ۹۶/۱۰/۲۶ - ۱۴:۴۷ 4 نظر , 12 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات آهنگ زیبا و دلنشین سربازی از عرفان کاوسی تور زمینی مشهد مقدس ( با قطار ) ویژه نوروز 1397 خرید اینترنتی بلیت هواپیما ( سریع . آسان و ارزان : www.gaflan.ir )