فراموش کردم
رتبه کلی: 84


درباره من
سلام

برای خودم مینویسم...

عادت بد
مردی نابینا نزد مسیح امد. مسیح چشمانش را لمس کرد و او شفا یافت. او عصایی بزرگ در دست داشت که تمام عمر باخودش حمل کرده بود. او از مسیح تشکر کرد و به راه خانه رفت : بسیاربسیار شاد، زیرا که بینایی یافته بود وبرای نخستین بار می توانست رنگها، خورشید، مردم و درختان را ببیند. او در اوج شادمانی بود، ولی هنو...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۲۴ - ۱۵:۳۵ 2 نظر , 16 بازدید
123
123
افسوس..
شجاع ترین آدمها کیا هستند ؟ معلم به بچه ها گفت : " تو یه کاغذ بنویسید به نظرتون شجاع ترین آدما کیان ؟ بهترین متن جایزه داره " یکی نوشته بود: غواص که بدون محافظ تواقیانوس با کوسه ها شنامیکننه یه نفر نوشته بود : اونا که شب میتونن تو قبرستون بخوابن یکی دیگه نوشته بود : اونایی که تنها چادرمیزنن...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۵:۲۵ 3 نظر , 14 بازدید
الهی...
الهیپای در کوچه ی دلم نمی گذاری ؟؟می دانم دیرگاهی است که کوچه ی دلم شب زده است و نوری در آن نمی تابد.دیرگاهی است کوچه پس کوچه های این دلِ خراب یخ بسته است و تاریک.سرمای غفلت در آن پیچیده و تاریکیِ غرایزم.ماه ها به امید آن سر کرده ام که ماهِ تو بیاید و کوچه های این دلِ خراب میزبانت گردد.اما گویا سر...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۲۰ - ۱۹:۵۸ 2 نظر , 10 بازدید
جان من
ای جان جان جانم تو جان جان جانی بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش از آنی پی می‌برد به چیزی جانم ولی نه چیزی تو آنی و نه آنی یا جانی و نه جانی بس کز همه جهانت جستم به قدر طاقت اکنون نگاه کردم تو خود همه جهانی گنج نهانی اما چندین طلسم داری هرگز کسی ندانست گنجی بدین نهانی نی نی که عقل و جانم حی...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۱۸ - ۱۴:۴۳ 3 نظر , 19 بازدید
123
123
123
123
آشتی..
بحثمان که میشدحرفهای دلمان را به زبانِ آهنگ برای یکدیگر میفرستادیممن با ترانه های انتخابی ام تصدقش میرفتم و او تا میتوانست ناز میکرد...آنقدر این بازیِ شیرین ادامه داشت تا مجبور میشدم برایش بنویسم:آشتی؟-آشتی همیشه بحث کردن مشکل را حل نمیکندگاهی باید حرفِ دلمان را بسِپاریم به نُت ها...به تران...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۱۴ - ۱۳:۲۱ 5 نظر , 17 بازدید
رزق
رزق چیست؟رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند. زمانی که خواب هستی و ناگهان،به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت بیدار می‌شوی ؛ این بیداری ؛ رزق است، چون بعضی‌ها بیدار نمی‌شوند.زمانی که با مشکلی رو به رو می شوی خداوند صبری به تو میدهد که چشمانت را از آن بپوشی،این صبر، رزق است.ز...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۰۹ - ۱۶:۱۹ 7 نظر , 20 بازدید
۱۲۳
برایِ تمام ِ آدم معمولی هایِ دنیا عشق حکمِ نماز رو داره ،نیت که میکنن دیگه نمیتونن اینطرف اونطرف رو ببینن !اما برای ِ من ...تـو ؛حکم ِ روزه داشتی !تا عـشق بهـِم واجب شد ،حروم شد ،نگاه کردنت بوسیدنت گرفتن دستات...حروم شد !کاش افطـار این روزه دار ِ عشقت ، نوشیدنِ یک جرعهِ کوچیک ا...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۰۸ - ۲۰:۴۷ 1 نظر , 14 بازدید
عشق و عاشقی
جوانی گمنام عاشق دختر پادشاهی شد. رنج این عشق او را بیچاره کرده بود و راهی برای رسیدن به معشوق نمی یافت.مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی او را دید و جوانی ساده و خوش قلبش یافت، به او گفت پادشاه، اهل معرفت است، اگر احساس کند که تو بنده ای ازبندگان خدا هستی، خودش به سراغ تو خواهد آمد.جوان به امی...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۰۷ - ۲۲:۰۹ 3 نظر , 14 بازدید
مهربانی
ای مردم ! بدانید اگر مهربان باشید تورا به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند، ولی مهربان باش. اگرشریف و درستکارباشی فریبت میدهند ، ولی شریف ودرستکار باش نیکیهای امروزت را فراموش میکنند، ولی نیکوکار باش . بهترینهای خودت را به دیگران ببخش ، حتی اگر اندک باشد . در انتها خواهی دید آن...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۰۴ - ۲۱:۵۴ 2 نظر , 17 بازدید
عشق...
بیا کز عشق تو دیوانه گشتمو گر شهری بدم ویرانه گشتمز عشق تو ز خان و مان بریدمبه درد عشق تو همخانه گشتمچنان کاهل بدم کان را نگویمچو دیدم روی تو مردانه گشتمچو خویش جان خود جان تو دیدمز خویشان بهر تو بیگانه گشتمفسانه عاشقان خواندم شب و روزکنون در عشق تو افسانه گشتم ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۵:۵۶ 2 نظر , 20 بازدید
۱۲۳
۱۲۳
۱۲۳
۱۲۳
خداوند....
خداوند روزی رسان است، اما...مرد ساده لوحی مکرر شنیده بود که خداوند متعال ضامن رزق بندگان است و به هر موجودی روزی رسان است.به همین خاطر به این فکر افتاد که به گوشه مسجدی برود و مشغول عبادت شود و از خداوند روزی خود را بگیرد.به این قصد یک روز از سر صبح به مسجدی رفت و مشغول عبادت شد همین که ظهر شد از ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۳۱ - ۲۱:۴۲ 1 نظر , 14 بازدید
عزم عشق..
عزم آن دارم که امشب نیم مستپای کوبان کوزه‌ی دردی به دستسر به بازار قلندر در نهمپس به یک ساعت ببازم هرچه هستتا کی از تزویر باشم خودنمایتا کی از پندار باشم خودپرستپرده‌ی پندار می‌باید دریدتوبه‌ی زهاد می‌باید شکستوقت آن آمد که دستی بر زنمچند خواهم بودن آخر پای‌بستساقیا در ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۲۹ - ۱۹:۳۰ 2 نظر , 16 بازدید
123
قربون خدا برم، دقت‌ کردین میوه‌های بهار و تابستون همه لختن یا با لباس نازک مثل توت،انگور اما میوه‌های زمستون‌کاپشن پوشیدن مثل پرتقال، کیوی لباسش پشمیه انار هم که دیگه پالتو چرم تنشه ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۲۶ - ۱۵:۵۰ 3 نظر , 13 بازدید
عمر و عشق..
حاصلی از هنر عشق ِ تو جز حرمان نیستآه از این درد که جز مرگ ِ من اش درمان نیست این همه رنج کشیدیم و نمی دانستیمکه بلاهای وصال ِ تو کم از هجران نیست آنچنان سوخته این خاک ِ بلا کش که دگرانتظار ِ مددی از کرم ِ باران نیست به وفای تو طمع بستم و عمر از کف رفتآ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۲۵ - ۱۴:۴۳ 3 نظر , 15 بازدید
دوستتدارم..
یک نفر را دوست دارم...شعر می گویم...برایشآمده...در زیر شعر من...نوشته...عاشقین؟؟؟ این همه از دردهایم گفته ام...باز آمدهمی نویسد...خوش به حال دلبر تو...آفرینمن که شاعر نیستم...تا...عاشق شعرم شویمن...فقط یک عاشقم...بگذار...تا...شعرم شویبا من...از ماندن بگو...رفتن تباهم می کندخوب می دانی...غمت...خانه...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۵:۲۶ 4 نظر , 15 بازدید
۱۲۳
۱۲۳
123
123
عشق
عشق تو خواند مرا کز من چه می‌گذرینیکو نگر که منم آن را که می‌نگری من نزل و منزل تو من برده‌ام دل توکه جان ز من ببری والله که جان نبری این شمع و خانه منم این دام و دانه منمزین دام بی‌خبری چون دانه می‌شمری دوری ز میوه ما چون برگ می‌طلبیدوری ز شیوه ما زیرا که شیوه گری...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۵:۱۹ 2 نظر , 15 بازدید
یه دوست یه دنیا
یه دوست خوب ایمانتو ازت نمی گیره ! ما آدما معمولا ایمان قوی نداریم . پس دنبال یه دوست باشیم که همینو هم ازمون نگیره !یه دوست خوب عقایدت رو زیر سوال نمی بره ! و کمکت می کنه که باورهات بیشتر و بهتر بشن !یه دوست خوب بی ارزشی رو ارزش نمی دونه ! بی دینی رو کلاس نمی دونه ! شراب خوری رو فرهنگ نمی دونه !یه ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۷ - ۲۲:۰۲ 2 نظر , 14 بازدید
چه کسی؟؟؟؟؟؟
چه کسی خواهد دیدمُردنم را بی تو ؟ بی تو مردم ، مردمگاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید ؟آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی ، روی تو راکاشکی می دیدم شانه بالازدنت رابی قیدو تکان دادن دستت که مهم نیست زیادو تکان دادن سر را که عجیب ، عاقبت مرد ؟افسوسکاشکی می دیدم من به خود می گویم...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۶ - ۱۵:۴۱ 3 نظر , 17 بازدید
زندگی
زندگی فرصتی است ، غیر قابل بازگشت ...زندگی موهبت است ، بپذیریدش زندگی زیباست ، تحسینش کنیدزندگی تکاپو است ، به آن تن دهید زندگی شادمانی است ، برایش نغمه سر دهیدزندگی تعهد است ، به عهدش وفا کنید زندگی گرفتاری است ، تحملش کنیدزندگی راز است ، کشفش کنید زندگی لذت است ، از آن بهره ببریدزندگی امید است...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۱ - ۲۱:۲۴ 2 نظر , 19 بازدید
123
123
صبور
ای خدای مهربانم،ای مخاطب از خاطر رفته همه گمگشتگان و فراموشی زدگان...ای تنها عاشق و معشوق همه عشق مذهبان...ای نظاره کننده همه به خطا رفتگان...ای دلسوز و مهربان بر همه معشوق به اشتباه گزیدگان...ای تنها سمیع ای تنها بصیر،چرا که ما مخلوقین تو آنقدر به خود مشغولیم که جز خود نه کسی را می بینیم نه کسی ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۰ - ۱۵:۲۵ 3 نظر , 20 بازدید
123
123
لحظه زندگی
در زیر باران ابریشمین نگاهتبار دگر ای گل سایه رست چمنزار تنهایی منچون جلگه ای سبز و شاداب گشتم درتیرگی های بیگانه با روشناییهمراز مهتاب گشتم امشب به شکرانه بارش پر نثار نگاهتای ابر بارانی مهربانی من با شب و جوی و ساحل غزل می سرایمزین خشک سالان و بی برگی دیرگاهان تا جوشش و رویش لحظه های ازل می گ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۴ - ۱۴:۴۶ 3 نظر , 26 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات اولین کمربند طلایی موی تای حرفه ای به نام میانه تورهای هوائی کیش . مشهد مقدس (همه روزه) بلیت هواپیما (اینترنتی) سریع . آسان . ارزان www.gaflan.ir عظیمی: برای کسب بهترین نتیجه به مسابقات جهانی لندن اعزام می شوم