فراموش کردم
رتبه ویژه: 18
رتبه کلی: 16


درباره من
نصیحت کردنِ زیاد ، باعث می شود که حرف ها ، همدیگر را لِه کنند و همدیگر را بپوشانند
نصیحت کردنِ زیاد ، باعث می شود که حرف ها ، همدیگر را لِه کنند و همدیگر را بپوشانند