فراموش کردم
رتبه کلی: 514


درباره من


سلام نوید هستم 26ساله از شمال

دانشجو رشته اتومکانیک بچه بدی

نیستم دوست دارم همه دوستم داشته

باشن فقط دنبال خندم و تفریح کردنم

همتونو دوششششت داللللللللم
نظر یادت نره!!!__000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
______________**

__000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
______________**
__000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
______________**

«
«««
««««
«««««
««««««
«««««««
««««««««
«««««««««
««««««««««
«««««««««««
««««««««««««
«««««««««««««
««««««««««««««
«««««««««««««««
««««««««««««««««
«««««««««««««««««
««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»
»»»»»»»»
»»»»»»
»»»»
»»»
»»
»
*
**
***
****
*****
******
********
*********
***********
************
*************
**************
***************
****************
*****************
******************
*******************
********************
*********************
**********************
***********************
************************
*************************
**************************
**************************
**************************
**************************
*************************
************************
***********************
**********************
*********************
********************
*******************
******************
*****************
****************
***************
**************
*************
************
***********
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

کجا داری میای پایین؟ تموم شود
گو ش نده !!
برو پایین

,... ... ... ...,,-::::::::::::::::::::::::::::::::::',,
... ... ... ... ..,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,
... ... ... ..,,-:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::\:::::::::::::::-,::-,::-,
... ... ...,-:::::,-:::/:::::/::::::/:|::::::...:::::::::::\::::::::::::::::... ...\
......... ... .,:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|::::::::::::::::::\\:::::::::::::|:|::::
... ... /::::::::::|::::::|:::::|\::::::\:\::::::::::::::::::||::::::::::::|:/::::::|::
... .::::::::::::\:::::::\::::'\,::::\:\,:::::::::::::::|:|::::::::::,//::::::/::::
... ::::::::::::::'\::::::\-,:::-,-,::\-,-,,:::::::::/:|::::::,-//::::::::::::::
... ./:::::::::::::::::,-,,::\|-,,\,:-\: :-,::::/: :/:::,-: :/::,-/:::,-:::/
... /::::::::::::::::::/,__-,\: : ,,-,',-,: : :\:/: :/:,-,-,-,:/:,,-:,-//'
... |:::::::::::::::::/:o:::o: :,,-/. ,-:\.|: : : : : -':/./,--,\.'|/::::::|-
...|::::::/:::::::::/::/|:::|.\: : \.|'|(@)|..|.|: : : : : : : :|(@||;;;|././:|::
...|::|:::|::::::::/::'-':::'-,': : '\'\''_/,/: : : : : : ,: :'-'--'': |:::|:::|
...|::|:::|::::::::/::::|:::::'|: : : ' : : : : : : : : : :\: : : : : : /::::'\::|
...|::|:::|:::::::/:::::|:::::'\: : : : : : : : : : : : : : :': : : : : :/::::::|::|
... \:|:::|::::::|::::::|::::::|,: : : : : : : : : :____,: : : : : : :,-:::::::|:
... .'\|::|::::::|::::::||::::::\',: : : : : : : :'-***': : : : ,,\:::::::::|
... ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : ,: : : : : : : : ,,-,::::::'\:::::::|:/
... ... .\\:::::|,/-,|:::::::|: : : : ,-,,,-:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
... ... ..',\,::|--'-\:::::::|: : : : : : |::|,,-..__\::::::::\... .'|
... ..,': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |',,: : \:::::::|... /
..,-: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : '-,:\::::::|\,
..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :-,-\::::|: \
..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:'-,\: : : : : : : : : : : : : : :-'\,|: :|\
...\ : : : : : : : : : :'\: : :\:::|: : '\'\: : : : :,,: : : : : : : : : -',_--\
... \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :',-'-,: : : : : -,: : : : : : : : : : :,/'-,
... .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-....-,: : : : : '\: : : : : : : : : ,/.....-,
... ...\: : : : : : : : : : \: |: : :/...........\: : : : : |: : : : : : : ,-...........'\
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : /..............\: : : : |: : : : : :,-................|
... ... ...\ : : : : : : : : : '\:/.................\: : :,/: : : : :/..................
... ... .....\ : : : : : : : : : \........................\:,-: : : : :,/............
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \,_.............._,======',_..............
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: '---: : : : : : : : : :,'.........
... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : , :::: |: : :::::::::::::: : : :|: : : : : :
... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,: : : : : : : : : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... .: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : : : : : :|: : : : : : |
... ... ... ... ... ... : : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : : : : : : |: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,: : : : : : : |: : : : : : |
... ... ... ... ... ..,-: : : : : : : :-,: : : : : : : : : : \: : : : : : :| : : : : : |
... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :-, : : : : : : : : :'\: : : :| : : : : : ,/
... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : -,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
... ... ... .: : : : : : : : : : : : : : : : : : -,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
... ... ... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-,: : : : : : : \,|: : : : :/
... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-,: : : : : : :\: : : : /'|
... ... .-,-,,,-,-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : -,: : : : : :'\: : :'|: |
... ... ...|',/,/:||:\,\: : : ',,---,,,_: : : : : : : : : :'\: : : : : :\,: :|:||
... ... ..|: :: ||: :: : : : : : :-,........ ''-----|\: : : : : : \:|: |'\
... ... ..|: : : ||: : : : : : : : : : :-,.......................|: : : : : : : \|: |,
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :-,.....................\: : : : : : : :\,|.|
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :-,\....................,-\: : : : : : : : '\
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :-\...............,/: : :\: : : : : : : : :\,
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,.........,/: : : : '\: : : : : : : : : |
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \.......,/: : : : ,-/: : ,: : |: :/:
... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \: : : : : |: :|: : /: :/: ,/: :/
... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :-,,_/_,/-:|
... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : :|
... ... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : |
... ... ... | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... .\: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : /
... ... ... ..\ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :| : : : : : : : : : : : : : /
... ... ... ...\: : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : :
لایک
لایک
man
man
...
...
حتما ببین
حتما ببین
....
....
خودرو ست نجات
خودرو ست نجات
هلال احمر
هلال احمر
هلال احمر
هلال احمر
هلما
هلما
پیش آهنگ
پیش آهنگ
عید قربان مبارک
عید قربان مبارک
هلما
هلما
هلما
هلما
هلما
هلما
navid
navid
هلما
هلما
هلما جیگر دایی
هلما جیگر دایی
چاف
چاف
امداذ
امداذ
هلما
هلما
helma
helma
شمال
شمال
بهترین دوستام
بهترین دوستام
بهترین دوستام
بهترین دوستام
دلیل ترشید شدن دخترها !!!!
دلیل ترشید شدن دخترها !!!!
کی این چشمارو میخواد؟
کی این چشمارو میخواد؟
در شمال
در شمال
اینجا ایران است بخونید جالبه !!
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۲۱ - ۱۱:۳۴ 5 نظر , 257 بازدید
جیگر
جیگر
خانوما ناراحت نشید !!!
خانوما ناراحت نشید !!!
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)