فراموش کردم
رتبه کلی: 5267


درباره من
mohamadreza-4o2
عاشق تکواندو با ژیمناستیک
17سال دارم
رشته تجربی
دبیرستان سما
ilove you pmc
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
بـاران کمــی آهستــه تــر

اینجــا کســی در خـانـه نیسـت

مــن هستــم

و

تنهــایــی

و

دردی کــه نــامـش

زنـدگیســت ...


اینجا کلبه ی دلتنگی های

من است .

کلبه ی فریادهای بی صدای من .

در این پنجره ، نقاب ازصورتک

های بی جان و عاشقان دروغین

برمی دارم .

می خندم .

گریه می کنم .

زندگی می کنم ،

و نفس می کشم.

خودم هستم

بی هیچ دغدغه ای برای بودن

و ماندن.

هیچ کس جز من خط قرمزی

برای این پنجره تعیین نمی کند.

و من با تو دیگر دلتنگی هایم را

قسمت نمی کنم .

با تو که فرسنگ ها از من دور

هستی .

با تو که شاید همین نزدیکی ،

دل نداشته ات را بر دار کرده ای

و شاید قسم خورده ای دیگر

عاشق نشوی.

اما تو عشق را نمی شناسی

واسیر هوس خواهی ماند .

باید بدانی که من عاشق

می مانم .

نه ، عاشق تو

نه ،

می خواهم از عصری بگویم که

در آن جز دروغ هدیه ای

پیشکش بودن با صداقت مان

نکردند .

اینجا دره ریحان است .

من با خودم ،

با تو ،

با همه دنیا قهر کرده ام .

اینجا دره ریحان است .

اینجا عشق را به حراج

نمی گذارند .

اینجا زنده ماندن هنر نیست .

عاشق ماندن هنر است ...IU IU IU IU

IU IU IU IU

(..')/ ('..)
./. = ./.
_| |_ _| |_

IU IU IU IU

IU IU IU IU


________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
___________________
_________@@@@@@@
_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@
_____________________________
__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
__________@@@@@@@@
___________@@@@@@@
____________@@@@@@
________________________
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@


..............####
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########


خدایا....

خدایا دلم را کسانی میشکنند...

که هرگز راضی به شکستن دلشان نبودم از آدمهایت نمیگذرم..

از دل سنگشان.. از جنبه نداشتنشان ..

ازهمه خوبی هایی که دلشان را زد خدایا از خودم هم نمیگذرم ..

حق من این همه مهربان بودن و احساس داشتن نبود حق من این همه تنهایی نبود..

خدایا من به آدمهایت بد نکردم اما بد کردن آنها رو به تو واگذار میکنم.

________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
_______________________________
_________@@@@@@@___________
_____@@@@@@@@@@@_________
___@@@@@______@@@@@_______
__@@@@@_________@@@@@_____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
__@@@@@_________@@@@@_____
___@@@@@______@@@@@_______
______@@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@____________
________________________________
__@@@@@____________@@@@@__
___@@@@@__________@@@@@___
____@@@@@________@@@@@____
_____@@@@@______@@@@@_____
______@@@@@____@@@@@______
_______@@@@@__@@@@@_______
________@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@@@________
__________@@@@@@@@_________
___________@@@@@@@_________
____________@@@@@@__________
_______________________________
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@


_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
.
..$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$____$$$$$_______$$$$$____$$ $$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$ $$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$ $$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$$_________$$ $$__________$$$$$__________$$ $$___________$$$___________$$ $$____________$____________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$$_______$$$$$$___$$ $$____$$$$$$_____$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_______

خــدایا یک مــرگ بدهکــارم و هزار آرزو طلــبکار. . .
خســــته ام. . .
یا طلبــم را بده یا طلــبت را بگیر....!!!


حالا که رفته ای
مرد شده ام !
بسته بسته سیگار می کشم
تا تو را دود کنم
در خیال خسته ام !

سایه ها
انگار حرف می زنند
این روزها
سایه من ؛ همدم تنهایی ام شده است....

....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love yo
بدون شرح
بدون شرح
.......
.......
اینم از داداشای گل ما....
اینم از داداشای گل ما....
man va dadasham
man va dadasham
" خیال "
از خودم دور میشومتا به تو نزدیکتر باشماین روزها . . ." خیال "تنها راه با تو بودن است ! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۳۰ - ۰۳:۵۳ 16 نظر , 38 بازدید
عکس یادگاری از کلاس درسمون با آقای قره داغی
عکس یادگاری از کلاس درسمون با آقای قره داغی
به افتخارغاغا مهراب 007
...
آیسان نجفلو تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۲۸ - ۱۵:۲۷ 10 نظر , 50 بازدید
بزن لایکو
یک زدن همیشه به معنی" خوشم اومد " یا " عالیه " یا " مرسی "یا ...نیست!گاهی حرفی را می شنوی که حرف توست!گاهی تمام خاطراتت مرور می شود ...
آیسان نجفلو تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۲۸ - ۱۴:۴۶ 15 نظر , 22 بازدید
حتما بخونید
دختره ساله پست گذاشته : خیلی وقته تنهامپسره کامنت گذاشته :ننت رفته سرکوچه ماست بگیره بشین الان میاد.......
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۲۳ - ۱۶:۰۳ 4 نظر , 39 بازدید
پیام مرتضی پاشایی اکانتش تو facebookقبل از مرگش
سلام برای ادامه درمانم یه چند روزی بیمارستانمهر سال تو این شبها جایی بودم که دلم می خواست. امسال قسمت نشدشما که می رین به یاد منم باشین . دوستون دارم تا ابد مرتضی پاشایی ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۲۳ - ۱۵:۵۶ 11 نظر , 24 بازدید
میدانم روزی خواهد رسید...
میدانم روزی خواهد رسید همچنان که در آغوش کسی خفته ای به یاد من ستاره هارا میشماری تا ارام شوی ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۲۳ - ۱۵:۳۰ 3 نظر , 25 بازدید
آغــــــــوشِ "تـــــــــو"
آغــــــــوشِ "تـــــ♥ــــو"هیچ بُعـــــــدی ندارد ..واردش کــــ♥ــــــ شوی ،زمــــــان بی معنــــــــا میشـود...بی آنکـ نفـــــس بکشی روحــــ♥ـــــــَت تآزه می شود .....
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۸ - ۱۶:۰۶ 14 نظر , 33 بازدید
....
اینجــا کســی در خـانـه نیسـت مــن هستــم و تنهــایــی و دردی کــه نــامـش زنـگیست!....________________@@@@@________________@@@@@________________@@@@@________________@@@@@________________@@@@@________________@@@@@________________@@@@@________________@@@@@_______________...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۷ - ۲۰:۴۸ 6 نظر , 28 بازدید
اری! ثروت بهتر است
معلم، شاگرد را صدا زد تا انشاء‌اش را درباره علم بهتر است یا ثروت بخواند. پسر با صدایی لرزان گفت: ننوشتیم آقا..! پس از تنبیه شدن با خط کش چوبی، او در گوشه کلاس ایستاده بود و در حالی که دست‌های قرمز و باد کرده‌اش را به هم می‌مالید، زیر لب می‌گفت: آری! ثروت بهتر است&nbs...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۷ - ۲۰:۲۳ 3 نظر , 19 بازدید
کاش می شد هیچ کس تنها نبود
کاش می شد هیچ کس تنها نبود کاش می شد هیچ کس تنها نبود… کاش می شد دیدنت رویا نبود… گفته بودی با تو میمونم ،ولی رفتی و گفتی که اینجا جا نبود… سالیان سال تنها مانده ام، شاید این رفتن سزای ما نبود… من دعا کردم برای بازگ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۷ - ۲۰:۱۱ 5 نظر , 34 بازدید
وفای عشق
پیرمردی صبح زود از خانه اش ... در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید . عابرانی که رد می شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند . پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند . سپس به او گفتند : باید ازت عکسبرداری بشه تا مطمئن بشیم جائی از بدنت آسیب ندیده . پیرمرد غمگین شد گفت عجله دارد و ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۲۱:۱۹ 9 نظر , 26 بازدید
فقط به خودتان نکنید....(این داستان واقعیه)
توی یک قصابی یه پیرزن اومد تو و یه گوشه وایستاد ..... یه آقای خوش تیپی هم اومد تو گفت: ابرام آقا قربون دستت پنج کیلو فیله گوساله بکش عجله دارم ..... آقای قصاب شروع کرد به بریدن فیله و جدا کردن اضافه‌هاش ..... همینجور که داشت کارشو می‌کرد رو به پیرزن کرد و گفت: چی مِیخای ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۲۱:۱۶ 6 نظر , 23 بازدید
زیباترین قلب
روزی مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و ادعا می کرد که زیبا ترین قلب را درتمام آن منطقه دارد. جمعیت زیادی جمع شدند. قلب او کاملاً سالم بود و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نشده بود و همه تصدیق کردند که قلب او به راستی زیباترین قلبی است که تاکنون دیده‌اند. مرد جوان با کمال افتخار با صدایی بلند به تع...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۲۱:۱۴ 6 نظر , 29 بازدید
مگه چند نفر بودی؟؟!!
حس میکنم دنیاخالیست!!! مگر تو چندنفربودی...؟؟؟ لعنتی دوست داشتنی... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۲۰:۴۰ 1 نظر , 24 بازدید
خسته ام....!
خَستــ ــه ام....!امــــا تَحمـُـ ــل مـی کُنــم...خُــ ــدایـــا روزِگـ ــارت بامن و زندگیــــ ام بـَـ ـد تـــا کـــرد...! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۲۰:۳۱ 3 نظر , 17 بازدید
خدایا!!!!!!
خُدایا...چشم های هیــــچ عاشقی رو...واسه رسیدن به عشقش..خیــــس نکن... ! امین! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۲۰:۲۲ 7 نظر , 17 بازدید
بی حس شده ام!!!!!
بی حس شده ام از درد !از بغــض !فقط گاهـی خـط ِ اشکی… میسـوزانـد صـورتـم را. ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۲۰:۱۸ 12 نظر , 32 بازدید
این یکی دیگر شعر نیست.....
خدایا..... این روزها...... دلتنگم...... باورکن این یکی دیگرشعرنیست..... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۲۰:۰۷ 5 نظر , 60 بازدید
"خیال" تنها راه باتو بودن است!
از خودم دور میشومتا به تو نزدیکتر باشماین روزها . . ." خیال "تنها راه با تو بودن است ! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۲۰:۰۴ 3 نظر , 23 بازدید
خدایاااااا
خـــدایـــا ! بـبـخــش اگــه دنـیـاتــو مـیـفــروشــم بـه یـه نــگاه عـشـقـم . . بـبـخــش اگـه یـکی رو دارم بــرام خـــدایـی مـیـکـنـه . . . بـبـخــش اگـه عـشـقـمـو بـیـشـتـر از جـونی که تــو بـهـم دادی ، دوســـــــش دارم ! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۱۹:۵۵ 3 نظر , 23 بازدید
مورد داشتیم..........
مورد داشتیم پدره به دخترش میگه مربا بده کلیپس بابا...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۱۷:۵۱ 6 نظر , 18 بازدید
24 ساعت از زندگی دختر ها!
24 ساعت از زندگی دخترا ! 5صبح: دیدن رویای شاهزاده سوار بر اسب در خواب….. 6 صبح: در اثر شکست عشقی که در خواب از طرف شاهزاده می خوره از خواب می پره . 7صبح: شروع می کنه به آماده شدن . آخه ساعت 12 ظهر کلاس داره!!!!!!!! 8 صبح: پس از خوردن صبحانه مفصل (...
تاریخ درج: ۹۳/۰۹/۱۶ - ۱۶:۱۳ 9 نظر , 34 بازدید
مییییووو
مییییووو
تورو با یکی دیگه دیدم نگو اون یار تو نیس
تورو با یکی دیگه دیدم نگو اون یار تو نیس
وسیله های نقلیه خخخخخ
وسیله های نقلیه خخخخخ
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)