فراموش کردم
رتبه کلی: 2976


درباره من
زندگی من


فقط وقف یه نفره

چقدر زود دیـــــــــر میشود...
چقدر زود دیـــــــــر میشود...
IXI.___ __IwI_ __ __.»ایـن جـآ بآیـَد مـَرد بآشـیـ تـآ بـخـوآهـیـ زَن بآشـ«.__ 18-___IwI__ ___.IXI
ایـنجـــا ، "زن بـــودن "، بـــه خــودی خــود جــxxـرم اســت............ کفــنــی سیـــاه بــر ســرش پــوشــانــدنــد و زنــدگــی را در او کشــتنــد !! تـــار مــویــش رویــش لبخــنــدش صــدایــش و همــه ی وجــودش ممنـــوع و جــرم اســت حتــ...
II»-.CI-IeSI-ImƏK .-«II تاریخ درج: ۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۲:۱۴ 55 نظر , 162 بازدید
ـــــــــــــــــــــــــ(*
ـــــــــــــــــــــــــ(*
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)