فراموش کردم
رتبه کلی: 1482


درباره من
احساساتم را کاش بیان کند،صفحه ی خشک رو به رویت...!


insta:riza.soleymani

بـ دُنیــا اومَدیـم گُفتن خوش قَـدم باد
اَمّــا ما کُــجا خوش کُــجا

بُـزرگ شُدیم تابه آینـده سَلام بدیم
اَمّــا ما کُــجا آیـنده کُــجا

رِفاقت کردیم امّا یادگار رِفیق دَر کمَر جا موند
اَمّــا ما کُــجارفـاقَتــ کُـجا

دَر دام عِشق اُفتادیم سرانجامش زَخم قلَب بود
اَمّــا ما کُــجاعشق کُــــجا

شِکستیم نابـود شُدیم دَر این هستی
اَمّــا ما کُــجاامیـد کـُــــجا

خـاستیم اَز نو بِسازیم هَم جـا باختیـم
اَمّــا ما کُــجاپیـروزی کُـجا

نَبود کس کنارمون تا کمتَر شه زَجرمون
اَمّــا ما کُــجادیــگرون کُــجا

تَـمام شُد این زندگی فَقط زنده ایـم
وگرن ما کُــجاپــایــان کُــجا

!!!!
!!!!
....
....
.....
.....
نشید.
نشید.
،،،،،
،،،،،
اوریون حسین چی اولسون
اوریون حسین چی اولسون
**++
**++
RIFIGH
RIFIGH
اولمویاجیام ای
اولمویاجیام ای
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (3)