فراموش کردم
رتبه کلی: 1132


درباره من
خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است
تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار میکند ولی بویش تا مدتها بر تنت می ماند !


..............####
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########

.

$
.$
..$
..$
..$
...$
.....$
......$
........$
..........$
...........$
............$
..............$
...............$
................$
..................$
....................$
.....................$
......................$
........................$
.........................$
..........................$
..........................$
.........................$
........................$
......................$
....................$
...................$
.................$
...............$
............$
.........$
......$
....$
....$
....$...............$..$
.......$.........$........$
..........$....$............$
.............$..............$
...........$....$..........$
..........$.........$...$
.........$
........$
.......$
......$
......$
.......$
..........$
.............$
..................$
.....................$
......................$
......................$
....................$
.................$
............$
.........$
.....$
..$
.$....................$...$
$..................$........$
.$...............$...........$
..$.............$............$
..$........................$
....$......................$
......$.................$
........$.............$
..........$..........$
............$.....$
..............$..$
................$
سلامتی سرباز ها یکی خودمممم
سلامتی سرباز ها یکی خودمممم
چاناخ بلاغ...یهویی
چاناخ بلاغ...یهویی
...
...
......
......
افسانه ای به نام رفاقت...
افسانه ای به نام رفاقت...
خودم....
خودم....
حتما بخونید دوستان گلم
حتما بخونید دوستان گلم
عاقبت کار من.....
عاقبت کار من.....
خال کوبی...
خال کوبی...
......
......
عموغلی....
عموغلی....
خودم ...
خودم ...
بسوزد روزگار با خاطراتش...
بسوزد روزگار با خاطراتش...
زندگی جرمش اعدام است...
زندگی جرمش اعدام است...
موتور..
موتور..
عشقم.
عشقم.
...
...
عشقه
عشقه
خاطرات...
خاطرات...
خودم.....
خودم.....
رفاقت را از گرگ بیاموز....
رفاقت را از گرگ بیاموز....
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
خودم
خودم
....
....
عموغلی و خودم
عموغلی و خودم
هر جا چراغی روشن است ترس از......
هر جا چراغی روشن است ترس از......
دختر دل میشکونه قربون موتورم برم که دست پا مو میشکونه....
دختر دل میشکونه قربون موتورم برم که دست پا مو میشکونه....
فروردین....
فروردین....
..........
..........
سیزده بدر....
سیزده بدر....
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)