فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 7097


درباره من
بیخیااااااااال
ـــــــــــــ : … : ؟ـــــــ : … ! : ؟ : ! …! … ـــــــ ـــــ ! … ـــــــ ــــــ ! : ؟ : ـــــ … … ! “ . ” … ! … …ــــــــــ خــــــ …...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۱۵ 2 نظر , 130 بازدید
دلم گرفته...
.دلم که گرفته ساز میزنم گاهی برای دلم ، زیر آواز میزنم . . .دلم که میگیرد نام تو را داد میزنم . . .دلم که میگیرد گاهی فقط آرام طعنه به احساس میزنم . . .حالا دلم گرفته . . ....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۱۳ 2 نظر , 140 بازدید
فراموش کردن ی نفر مثل ....
فراموش کردن یک نفرمثل فراموشی خاموش کردن چراغ حیاط خلوت استبرای همینهمهِ روز بعد روشن می‌ماندبعدهمان چراغیادآور ات می‌شود...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۱۰ 1 نظر , 127 بازدید
فراموشت میکنم........
امروز روز آخر است..فراموشت میکنم!دیروز هم روز آخر بود ..هر روز منبه بهت زدگی می گذرد..من هر روز فراموشت می کنم..اما چه فایده که با هر طلوع خورشیددوباره تمام من میشوی…مرگ هم تو را از خاطرات و ذهن من پاک نخواهد کرد.....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۰۹ 2 نظر , 123 بازدید
من چرا دل بستم؟؟؟؟؟؟؟؟
دردم ایــــن نـــیـسـتکـــــه او عــــاشــــق نـــیــسـت ،دردم ایــــن نــیــسـتکــــــــه مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـتدردم ایــــــن استکــــــه بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــامـــــن چـــــرا دل بـــســتــم ؟!!...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۱۰:۱۷ 1 نظر , 113 بازدید
تمام حرفهایت را گفته ای....
گـاهـی بـرای اوچـیـزهـایـی مـی نـویـسـیبـعـد پـاک مـی کـنـی . .پـاک مـی کـنـی . . .او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو رانـمی خـوانـدامـا تـوتـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . ....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۱۰:۱۵ 1 نظر , 132 بازدید
درد بی درموووووووووون
یه وقتایی،یه حرفایی،چنان آتیشت میزنهکه دوست داری فریاد بزنی،ولی نمیتونی!دوست داری اشک بریزی،ولی نمیتونی!حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه!تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه،به این میگن“درد بی درمون”...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۱۰:۱۴ 1 نظر , 109 بازدید
روزی باتو خواهم بود.....
برای دیدن چشمانتبرای لمس دستانتبرای با تو بودنتا قیامت صبر خواهم کردفرقی نمی کند امروز باشد یا در فرداهایقین در من موج می زند که روزی با تو خواهم بود…...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۰۹:۴۹ 2 نظر , 125 بازدید
کجاییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چــه زیبــاست وقتـی میفهمـیکسـی زیــر ایـن گنــبد کبــودانتظــارت را میـکشـــــدچــه شیــــــرین اســـــتطعــم پیامکی کــه میگـــوید :” کجایـی” …؟...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۰۹:۴۸ 1 نظر , 118 بازدید
چشم دوخته ام به دور دست....
فــردا آمــده اسـت و ایـسـتـاده اسـتپــیــشِ رویِ مـــنمـی پـرسـد چــه مـی خــواسـتـی؟بـا عـصـا او را کــنـار مـی زنـمهــمـچـنـانچـشـم دوخـتـه ام بـه دوردســتمُـــنــتــظـــــــر … !...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۰۹:۴۵ 1 نظر , 110 بازدید
لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند.....
لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند،خواب می مانند ،کار نمی کنند ،کوک نمی شوند ،عقب می مانند ،و از رفتن خسته میشونداین بلاها از وقتی به سر آدم میادکه منتظر کسی باشی کهدوسش داری…...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۰۹:۴۳ 3 نظر , 122 بازدید
شرعی ترین خودکشی
بـی توتنهـاییـم را پک می زنمتـا ریـه هایـم زنـدگـی را کـم بیـاوردو شـرعـی ترین خودکـشـی را تجـربـه کنـم !...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۲۱ 3 نظر , 117 بازدید
نبودنت امممممممممممما
بودنت رو به تلخی می کشدنبودنت اما …رو به مرگ…شاید!یاد حرف مادر بزرگ می افتم …” می دونم تلخه ! اما باید مثل دوا بخوریش! “...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۱۹ 3 نظر , 137 بازدید
من شک دارم
من شک دارمبه تمامِ روزهایِ بی تووقتی که تمامِ تقویم هاسراسر تعطیل می شوندو دیگر هیچ انفجارِ بزرگینویدِ زندگی نمی دهدانگار کرکره ی روزگاربا پلک هایِ توسقوط کرده است…!...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۱۷ 2 نظر , 113 بازدید
چه میدانم
ی اکی ا شیخی ا ا ا ای ا می ا و ی ؟ طی ریتی ا آ ا و ا طی ا ی اشتی ا ا و : ا !...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۱۱ 4 نظر , 111 بازدید
بی من چه میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کاش ماه ،همیشه پشت ابر بماندنمی خواهم بدانم ،شب مهتاب ،بی من چه می کنی . . ....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۰۷ 1 نظر , 106 بازدید
دلبر
وقتی “دلبر” ی ؛ ید بقیه “ بر”...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۲ - ۱۰:۰۶ 5 نظر , 106 بازدید
بچه هارو به بزرگ شدن امیدوار نکنید.....
.آ ! … … … … … … …ک ـــــ !...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۲ - ۱۰:۰۵ 2 نظر , 134 بازدید
اگر سکوت میکنم فک نکن ک.....
ـ ــــــ ـ … ـــ ـــــــــــــ ـــــ …...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۷ - ۲۳:۴۰ 8 نظر , 122 بازدید
این روزها دوره ی گرگ هاست.....
.این روزها ! … ! … ! …....
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۷ - ۲۳:۳۶ 6 نظر , 123 بازدید
بچه که بودم فک میکردم
. بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد بـــــــزرگ شدم دیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم و یــــاد گرفتــــم نــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــد هر چقـدر صمیــــــمی تر، عزیزتر نیششـــان ســـــمی تــــر !...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۶ - ۱۹:۳۵ 8 نظر , 127 بازدید
دروغ بگو تا باورت کنند....
دروغ بگو تا باورت کنندآب زیرکاه باش تا بهت اعتماد کنندبی غیرت باش تا آزادی حس کنندخیانتهایشان را نادیده بگیر تا آرام باشندکذب بگو تا عاشقت شوندهر چه نداری بگو دارمهر چه داری بگو بهترینش را دارماگه ساده ای . . . اگه راستگویی . . .اگه باوفایی . . اگه با غیرتی. . . اگه یکرنگیهمیشه تنهایی رفیق . ....
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۶ - ۱۹:۳۴ 2 نظر , 127 بازدید
گزارش بازی...
گزارش بازی ایران و آرژانتین :به نام خداگل !!!با بازی ایران و آرژانتین در خدمتتون هستیمگل !!!صحنه آهسته رو می بینیم ، عه این گلو کی خوردیم ؟بازم گل !!!ایران فقط ۸۸دقیقه وقت داره واسه جبران گل …گل !!!...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۰ - ۲۰:۵۲ 2 نظر , 115 بازدید
بنظرمن ابرومندانه تره اگه....
به نظرم آبرومندانه تره که روز بازی با آرژانتین ،ایران بگه درس دارم نمیام فوتبال بازی کنم ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۰ - ۲۰:۴۰ 2 نظر , 124 بازدید
اهای پسرااااااااااااا
آهای پسرا شلوارتونو بکشین بالا ،اون مارک شورت رو هم اگه خیلی واجبه بزنید به سینتون …والا به خدا ! حالا هی کلیپس کلیپس کنین !...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۰ - ۲۰:۳۸ 3 نظر , 122 بازدید
یکی از تفریحات ناسالم من...
یکی : که ترسوییه : ؟...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۸ - ۲۳:۳۰ 6 نظر , 125 بازدید
قابل توجه پسرا خخخخخخ
این پسرایی که میگن:هر دختر دهه شصتی ای با آهنگ یه حلقه طلایی رقصیده،اینا همونایی هستن که :تو عروسیا با کاپشن چرم با آهنگ جونی جونُماز خود بیخود میشدن و طول مسیر حیاط رو میلرزوندن...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۸ - ۲۳:۲۵ 7 نظر , 119 بازدید
چه خوب است اگر....
چــه خــوبــ اســتـــ اَگـــرآدم هـــا یــکــ نـــفـر راهـَــر روز دوســتـــ داشـــتــه بــاشــنــدنــه هـَــر روز یـکــ نــفــر را …...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۸ - ۲۳:۱۶ 2 نظر , 115 بازدید
...............
.آن که ” دلت را شکست ” … ” تاریخ تولدش ” یادت مانده …آنکه ” رهایت ” کرد تاریخ ” آمدنش ” و”رفتنش”… دقیقو آنکه ” احساست ” را بــه بازی گرفت …لحظه بــه لحظه خاطراتش را سالها در یاد داری … !اما&hel...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۸ - ۲۳:۰۸ 4 نظر , 107 بازدید
دختر کبریت فروش رو یادت هس؟؟؟؟؟؟
دختر کبریت فروش را یادت هست ؟او کبریت را پشت به پشت روشن میکرد ، من اما سیگارم را …من و او هر دو دنبال خاطره هاییم …او از سردی هوا مرد اما من طولی نمیکشد … نگران نباش ؛همه وجودم سردی هوای توست !...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۱ - ۱۹:۵۰ 1 نظر , 127 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)