فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 7097


درباره من
بیخیااااااااال
ـــــــــــــ : … : ؟ـــــــ : … ! : ؟ : ! …! … ـــــــ ـــــ ! … ـــــــ ــــــ ! : ؟ : ـــــ … … ! “ . ” … ! … …ــــــــــ خــــــ …...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۱۵ 2 نظر , 15 بازدید
دلم گرفته...
.دلم که گرفته ساز میزنم گاهی برای دلم ، زیر آواز میزنم . . .دلم که میگیرد نام تو را داد میزنم . . .دلم که میگیرد گاهی فقط آرام طعنه به احساس میزنم . . .حالا دلم گرفته . . ....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۱۳ 2 نظر , 19 بازدید
فراموش کردن ی نفر مثل ....
فراموش کردن یک نفرمثل فراموشی خاموش کردن چراغ حیاط خلوت استبرای همینهمهِ روز بعد روشن می‌ماندبعدهمان چراغیادآور ات می‌شود...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۱۰ 1 نظر , 18 بازدید
فراموشت میکنم........
امروز روز آخر است..فراموشت میکنم!دیروز هم روز آخر بود ..هر روز منبه بهت زدگی می گذرد..من هر روز فراموشت می کنم..اما چه فایده که با هر طلوع خورشیددوباره تمام من میشوی…مرگ هم تو را از خاطرات و ذهن من پاک نخواهد کرد.....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۰۹ 2 نظر , 17 بازدید
من چرا دل بستم؟؟؟؟؟؟؟؟
دردم ایــــن نـــیـسـتکـــــه او عــــاشــــق نـــیــسـت ،دردم ایــــن نــیــسـتکــــــــه مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـتدردم ایــــــن استکــــــه بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــامـــــن چـــــرا دل بـــســتــم ؟!!...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۱۰:۱۷ 1 نظر , 15 بازدید
تمام حرفهایت را گفته ای....
گـاهـی بـرای اوچـیـزهـایـی مـی نـویـسـیبـعـد پـاک مـی کـنـی . .پـاک مـی کـنـی . . .او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو رانـمی خـوانـدامـا تـوتـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . ....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۱۰:۱۵ 1 نظر , 17 بازدید
درد بی درموووووووووون
یه وقتایی،یه حرفایی،چنان آتیشت میزنهکه دوست داری فریاد بزنی،ولی نمیتونی!دوست داری اشک بریزی،ولی نمیتونی!حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه!تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه،به این میگن“درد بی درمون”...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۱۰:۱۴ 1 نظر , 13 بازدید
روزی باتو خواهم بود.....
برای دیدن چشمانتبرای لمس دستانتبرای با تو بودنتا قیامت صبر خواهم کردفرقی نمی کند امروز باشد یا در فرداهایقین در من موج می زند که روزی با تو خواهم بود…...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۰۹:۴۹ 2 نظر , 17 بازدید
کجاییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چــه زیبــاست وقتـی میفهمـیکسـی زیــر ایـن گنــبد کبــودانتظــارت را میـکشـــــدچــه شیــــــرین اســـــتطعــم پیامکی کــه میگـــوید :” کجایـی” …؟...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۰۹:۴۸ 1 نظر , 17 بازدید
چشم دوخته ام به دور دست....
فــردا آمــده اسـت و ایـسـتـاده اسـتپــیــشِ رویِ مـــنمـی پـرسـد چــه مـی خــواسـتـی؟بـا عـصـا او را کــنـار مـی زنـمهــمـچـنـانچـشـم دوخـتـه ام بـه دوردســتمُـــنــتــظـــــــر … !...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۰۹:۴۵ 1 نظر , 14 بازدید
لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند.....
لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند،خواب می مانند ،کار نمی کنند ،کوک نمی شوند ،عقب می مانند ،و از رفتن خسته میشونداین بلاها از وقتی به سر آدم میادکه منتظر کسی باشی کهدوسش داری…...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۰۹:۴۳ 3 نظر , 14 بازدید
شرعی ترین خودکشی
بـی توتنهـاییـم را پک می زنمتـا ریـه هایـم زنـدگـی را کـم بیـاوردو شـرعـی ترین خودکـشـی را تجـربـه کنـم !...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۲۱ 3 نظر , 12 بازدید
نبودنت امممممممممممما
بودنت رو به تلخی می کشدنبودنت اما …رو به مرگ…شاید!یاد حرف مادر بزرگ می افتم …” می دونم تلخه ! اما باید مثل دوا بخوریش! “...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۱۹ 3 نظر , 12 بازدید
من شک دارم
من شک دارمبه تمامِ روزهایِ بی تووقتی که تمامِ تقویم هاسراسر تعطیل می شوندو دیگر هیچ انفجارِ بزرگینویدِ زندگی نمی دهدانگار کرکره ی روزگاربا پلک هایِ توسقوط کرده است…!...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۱۷ 2 نظر , 15 بازدید
چه میدانم
ی اکی ا شیخی ا ا ا ای ا می ا و ی ؟ طی ریتی ا آ ا و ا طی ا ی اشتی ا ا و : ا !...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۱۱ 4 نظر , 18 بازدید
بی من چه میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کاش ماه ،همیشه پشت ابر بماندنمی خواهم بدانم ،شب مهتاب ،بی من چه می کنی . . ....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۹ - ۰۹:۰۷ 1 نظر , 10 بازدید
دلبر
وقتی “دلبر” ی ؛ ید بقیه “ بر”...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۲ - ۱۰:۰۶ 5 نظر , 12 بازدید
بچه هارو به بزرگ شدن امیدوار نکنید.....
.آ ! … … … … … … …ک ـــــ !...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۲ - ۱۰:۰۵ 2 نظر , 17 بازدید
اگر سکوت میکنم فک نکن ک.....
ـ ــــــ ـ … ـــ ـــــــــــــ ـــــ …...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۷ - ۲۳:۴۰ 8 نظر , 21 بازدید
این روزها دوره ی گرگ هاست.....
.این روزها ! … ! … ! …....
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۷ - ۲۳:۳۶ 6 نظر , 19 بازدید
بچه که بودم فک میکردم
. بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد بـــــــزرگ شدم دیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم و یــــاد گرفتــــم نــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــد هر چقـدر صمیــــــمی تر، عزیزتر نیششـــان ســـــمی تــــر !...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۶ - ۱۹:۳۵ 8 نظر , 26 بازدید
دروغ بگو تا باورت کنند....
دروغ بگو تا باورت کنندآب زیرکاه باش تا بهت اعتماد کنندبی غیرت باش تا آزادی حس کنندخیانتهایشان را نادیده بگیر تا آرام باشندکذب بگو تا عاشقت شوندهر چه نداری بگو دارمهر چه داری بگو بهترینش را دارماگه ساده ای . . . اگه راستگویی . . .اگه باوفایی . . اگه با غیرتی. . . اگه یکرنگیهمیشه تنهایی رفیق . ....
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۶ - ۱۹:۳۴ 2 نظر , 16 بازدید
گزارش بازی...
گزارش بازی ایران و آرژانتین :به نام خداگل !!!با بازی ایران و آرژانتین در خدمتتون هستیمگل !!!صحنه آهسته رو می بینیم ، عه این گلو کی خوردیم ؟بازم گل !!!ایران فقط ۸۸دقیقه وقت داره واسه جبران گل …گل !!!...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۰ - ۲۰:۵۲ 2 نظر , 17 بازدید
بنظرمن ابرومندانه تره اگه....
به نظرم آبرومندانه تره که روز بازی با آرژانتین ،ایران بگه درس دارم نمیام فوتبال بازی کنم ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۰ - ۲۰:۴۰ 2 نظر , 20 بازدید
اهای پسرااااااااااااا
آهای پسرا شلوارتونو بکشین بالا ،اون مارک شورت رو هم اگه خیلی واجبه بزنید به سینتون …والا به خدا ! حالا هی کلیپس کلیپس کنین !...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۰ - ۲۰:۳۸ 3 نظر , 19 بازدید
یکی از تفریحات ناسالم من...
یکی : که ترسوییه : ؟...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۸ - ۲۳:۳۰ 6 نظر , 27 بازدید
قابل توجه پسرا خخخخخخ
این پسرایی که میگن:هر دختر دهه شصتی ای با آهنگ یه حلقه طلایی رقصیده،اینا همونایی هستن که :تو عروسیا با کاپشن چرم با آهنگ جونی جونُماز خود بیخود میشدن و طول مسیر حیاط رو میلرزوندن...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۸ - ۲۳:۲۵ 7 نظر , 22 بازدید
چه خوب است اگر....
چــه خــوبــ اســتـــ اَگـــرآدم هـــا یــکــ نـــفـر راهـَــر روز دوســتـــ داشـــتــه بــاشــنــدنــه هـَــر روز یـکــ نــفــر را …...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۸ - ۲۳:۱۶ 2 نظر , 14 بازدید
...............
.آن که ” دلت را شکست ” … ” تاریخ تولدش ” یادت مانده …آنکه ” رهایت ” کرد تاریخ ” آمدنش ” و”رفتنش”… دقیقو آنکه ” احساست ” را بــه بازی گرفت …لحظه بــه لحظه خاطراتش را سالها در یاد داری … !اما&hel...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۸ - ۲۳:۰۸ 4 نظر , 20 بازدید
دختر کبریت فروش رو یادت هس؟؟؟؟؟؟
دختر کبریت فروش را یادت هست ؟او کبریت را پشت به پشت روشن میکرد ، من اما سیگارم را …من و او هر دو دنبال خاطره هاییم …او از سردی هوا مرد اما من طولی نمیکشد … نگران نباش ؛همه وجودم سردی هوای توست !...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۱۱ - ۱۹:۵۰ 1 نظر , 21 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (8)