فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4244


درباره من
دوست داشتن یعنی..

اونی که صد دفعه هم ناراحتش کنی...

هر بار میگه این دفعه اخریه که میبخشمت...

و بازم با اخم میاد تو بغلت...
___________________________
عشـق یعنـی هـمون سـلام اول

عـشق یعنـی مـایه قـوت قـلـب

عشق یعنی انفجار احساسات

عشق یعنی کم کردن فاصله ها

عشق یعنی کلید یک رابطه ای محکم

عشق یعنی در موفقیت هم شریک بودن

عشق یعنی کاری کنی که راحت پیدات کنه

عشق یعنی مثل اشرف زاده ها باهاش رفتار کنی

عشق یعنی کسی رو داشته باشی که ازت محافظت کنه
تهران
تهران
سر نوشت
سر نوشت
عزیز دلم
عزیز دلم
میلاد دوست دارم
میلاد دوست دارم
عشقم
عشقم
دوا
دوا
عشقم
عشقم
اینو از طاها لاکش کردم شما هم حتما این کار روبکنین.
اینو از طاها لاکش کردم شما هم حتما این کار روبکنین.
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)