فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 17


درباره من
1- ساخت بزرگراه 79% 2- تقویت شبکه ریلی 14% 3- هیچ کدام 7% 4- احداث فرودگاه 0% 5- ممنوعیت تردد ماشین های سنگین 0% مجموع آراء: 14 رایرای ها مخفی است
1- بهمن نعمت زاده 18% 2- محمود علیلو 11% 3- فرزاد آقایاری 4% 4- علی اکبری 4% 5- مهدی امینی 4% 6- امیر خداویردیلو 4% 7- بهرام رنجبران 4% 8- عبدالعظیم عظیمی 4% 9- قهرمان مهدیخانی 4% 10- لیلا نوروزی 4% 11- محمدعلی انگوتی 2% 12- سید عبدالله حاجی اصغری 2% 13- میربهادر خطیب شهیدی 2% 14- علیرضا رزاقی 2% 15- نوید ستاری احمدآباد 2% 16- سجاد سلیمانی کیا 2% 17- علی شامی 2% 18- باقر شیخ الاسلامی 2% 19- سید حسین صدری 2% 20- مهرداد عبدالهی فر 2% 21- اسماعیل محمدی 2% 22- جواد ملکی 2% 23- غلامرضا میرزایی 2% 24- مجید میعاد 2% 25- سید یوسف هاشمی 2% 26- شرکت نخوام کرد 2% 27- احد آقاپور اقدم 0% 28- ابراهیم ایدری 0% 29- منصور ایمانلو 0% 30- غلامرضا ایمانی 0% 31- محمد بلوری 0% 32- فاطمه بیرامی 0% 33- علی تقی پور 0% 34- پیمان جهان فر 0% 35- افضل حسینخانی 0% 36- حسین حسینخانی 0% 37- سعید حمیدی 0% 38- میلاد حنیفه 0% 39- طاهر حیدری 0% 40- فریدون خسروی 0% 41- رضا داداشی 0% 42- حیدر رجبی 0% 43- عبداله زمانی سبزی 0% 44- جعفر شاه محمدی 0% 45- حافظه شیخ الاسلامی 0% 46- اسلام صدری 0% 47- سیروس صفایی 0% 48- احمد صفری 0% 49- بابک طالشی 0% 50- اقبال عبادی 0% 51- هادی عبدی 0% 52- سعید عراقی 0% 53- بهروز فرج پور 0% 54- اقبال محمدحسینی 0% 55- امین محمدی 0% 56- ایرج مددی 0% 57- غلامرضا ملک نژاد 0% 58- یوسف ملکی 0% 59- مجید مولایی 0% 60- ابوالفضل میانجی 0% 61- محمد میرزایی 0% 62- رستم یعقوبی 0% 63- رضا یعقوبی 0% 64- احد یوسفی 0% 65- رای سفید 0% مجموع آراء: 45 رایرای ها مخفی است
1- حسن روحانی 52% 2- سیدابراهیم رئیسی ساداتی 36% 3- رای سفید 7% 4- محمدباقر قالیباف 5% 5- سیدمصطفی آقا میرسلیم 0% 6- اسحاق جهانگیری کوشایی 0% 7- سیدمصطفی هاشمی‌طبا 0% 8- شرکت نخواهم کرد 0% مجموع آراء: 44 رایرای ها مخفی است
1- سیدبهلول حسینی 15% 2- محمدرضا حاجی اصغری 13% 3- هوشنگ شهبازی 11% 4- فردین فرمند 11% 5- حافظ شورچی 6% 6- اسماعیل حیدری آزاد 6% 7- مظفر اجلی 4% 8- محمدحسین بهبودی (رد صلاحیت) 4% 9- مهرداد عبدی (رد صلاحیت) 4% 10- علیرضا آریامنش 4% 11- یعقوب شیویاری 4% 12- محمدعلی مددی 4% 13- محمدرضا هاشمی (عدم احراز صلاحیت) 2% 14- حسنعلی قنبری ممان 2% 15- قهرمان مهدیخانی 2% 16- رضا ملکی (رد صلایت) 2% 17- محمد عارفی (رد صلاحیت) 2% 18- حسن هاشمی (عدم احراز صلاحیت) 2% 19- پدرام اجلی 0% 20- محمدصادق نائبی (عدم احراز صلاحیت) 0% 21- علی رجبی (عدم احراز صلاحیت) 0% 22- حسین ابوالقاسم زاده 0% 23- قره داغی 0% 24- حامد مرسلویی (عدم احراز صلاحیت) 0% 25- شمس مجدی 0% 26- سلیمی 0% 27- بهنام صفایی 0% 28- مددی قوشه بلاغی 0% 29- مصطفوی 0% 30- حاجی قاسمی 0% 31- مهدی جمالی (عدم احراز صلاحیت) 0% مجموع آراء: 47 رایرای ها مخفی است
1- مظفر اجلی 26% 2- سید محمدرضا حاجی اصغری 17% 3- شورچی حافظ 13% 4- کاپیتان هوشنگ شهبازی 13% 5- محمد حسین بهبودی 9% 6- سید بهلولحسینی سید بهلول 9% 7- مهرداد عبدی 9% 8- یعقوب شیویاری 4% 9- پدارم اجلی 0% 10- صادق امینی 0% 11- حسنعلی قنبری ممان 0% مجموع آراء: 23 رایرای ها مخفی است
1- 0 تا 5 70% 2- 5 تا 10 13% 3- 10 تا 15 13% 4- 15 تا 20 4% مجموع آراء: 23 رایرای ها مخفی است
1- خیر 70% 2- بلی 30% مجموع آراء: 10 رایرای ها مخفی است
1- خودنمایی 56% 2- برداشت غلط از آزادی 22% 3- تعلیم نادرست 11% 4- لجاجت و موضع گیری ناآگاهانه 6% 5- شما خودتان نظر دهید 6% 6- غرب زدگی 0% 7- ضعف اعتقادی و ایمان 0% مجموع آراء: 18 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خیر 62% 2- بله 38% مجموع آراء: 13 رایرای ها مخفی است
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)