فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 3536


درباره من
نـشـستـه ام
بـــیـادِ کــودکــی هـــایــم،
دور ِ غــلـطهــا،
یـک خــط ِ قرمز مـی کـــشـم !
حتی
دورِ تــــــــو!
ت ن ه ا ی ی
ت ن ه ا ی ی
خلیج فارس
خلیج فارس
..........
به بعضیا باید گفت : نمک خوردی نوش جونت! نمکدون رو هم شکستی دمت گرم! دیگه بقیشو به زخمم نپاش! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۴:۰۵ 4 نظر , 138 بازدید
تلخ میگذرد .........
تلخ میگذرد... این روزها را میگویم که قرار است از تو ... که آرام جان لحظه هایم بوده ای برای دلم ... یک انسان معمولی بسازم . . . ! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۵۷ 4 نظر , 149 بازدید
رفیق . . .
رفیق . . . زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی رفیق اونیه که بی اون داغونـــــــــــــــــــــی ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۵۲ 5 نظر , 149 بازدید
کما..........
کما . . . دلم در کماست ! برای سریع تر مردنش دعا کنیــ ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۴۵ 5 نظر , 132 بازدید
روزی ...........
روزی داشتن من آرزویت میشود که دیگرنیستم... آن روز جای من خوب است و حال تو خراب ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۳۶ 5 نظر , 149 بازدید
ای کاش...............
کاش دلیل شب بیداری هایم وجود تو بود نه جای خالی ات ................. ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۳۲ 9 نظر , 145 بازدید
......
......
هیس.............
هیس...!!!!!!!!!!!!!!! میخـواهم بــِشنوم عاشقانه هایی را کـه درگوشش زمـزمـه میکنی و بـه یاد بیاورم روزی را که هـمین ها را در گـوشم زمزمه میکردی . . .! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۲۵ 2 نظر , 147 بازدید
دلتنگی یعنی ..................
دلتنگی یعنی : هم پاییز باشد هم ابر باشد هم باران باشد و هم خیابان خیس . . . اما نه کسی باشد و نه دستی برای فشردن . . . ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۲۱ 2 نظر , 155 بازدید
کابوس........
کابوس های تنهایی ام را ، در متروکه ای از ذهنم آشفته رهایشان کرده ام تا در روزهای تنهاییم بازیچه ام باشند ، شاید ... شاید به اینگونه مردن عادت کنم ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۲۰ 3 نظر , 134 بازدید
قدرت..................
تنها بودن قدرت میخواد . . . و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت: تنهـــــــــــــــــــــایت نمیگذرام!!! ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۱۴ 7 نظر , 137 بازدید
حکایت من و همه دنیا..............
یکی بود یکی نبود اون که بود تو بودی ... اون که تو قلب تو نبود من بودم یکی داشت یکی نداشت اون که داشت تو بودی ... اون که جز تو کسی رو نداشت من بودم یکی خواست یکی نخواست اون که خواست تو بودی ... اون که نخواست از تو جدا بشه من بودم یکی گفت یکی نگفت اون که گفت تو بودی ... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۱۲ 3 نظر , 129 بازدید
..........
..........
.....
.....
خدا حافظی........
می گـــــــم : خـــداحافظ! که تـــو چشم تـَــــر کنی و بگــی: کجــا؟ مگه دست خودته این اومــدن و رفتــــن ؟ که سفت بغلم کنی و بــگــــــی: هیچ رفتــنی تـــو کار نیست اینو تو مخت فرو کن ! همین جـا ، " به دلت اشاره کنی" ، جاته تا همیشه! آخــ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۰۸ 4 نظر , 132 بازدید
.............
.............
هیچکس.................
هیچکس اشکی برای ما نریخت هرکه با ما بود از ما می گریخت چند روزی است حالم دیدنی ست حال من از دیگران پرسیدنی ست گاه بر روی زمین زل میزنم گاه بر حافظ تفال میزنم حافظ دانا که فالم را گرفت یک غزل آمد که حالم را گرفت ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه میپنداشتیم... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۱۲:۵۹ 5 نظر , 143 بازدید
من و دل خسته.........
چند وقتیست هر چه می گردم هیچ حرفی بهتراز سکوت پیدا نمی کنم نگاهم اما ..........گاهی حرف میزند !گاهی فریاد میکشد! و من همیشه به دنبال کسی میگردم که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۰۸:۵۸ 3 نظر , 132 بازدید
..............
..............
بودنت را دوست دارم..........
بودنت را دوست دارم وقتی مرا در بر میگیری و به آغوشت مرا سفت می فشاری وادارم میکنی که به هیچکس فکر نکنم جز تو...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۱۷ - ۰۱:۰۵ 3 نظر , 153 بازدید
.....
.....
........
........
.....
.....
نگرانت هستم ......
وقتی می گویی نگرانت هستمازتو چه پنهان دردلم قند آب می شودمی پرسی :کی می رسی /چرا حواست به گوشیت نیست و....من درتک تک جملاتت ضرب آهنگ عاشقانه دوستت دارم هایت را می شنومتو وتمام نگرانی های عاشقانه ات را دوست می دارممن هم نگرانتم .ازهمان نگرانی های عاشقانهو تو نیز خوب می دانی که خورشید زندگی من از چشما...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۱۶ - ۱۱:۴۱ 5 نظر , 147 بازدید
یادت هست........
یادت هست........
.....
.....
ای کاش
ای کاش
nemishe_______na
nemishe_______na
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)