فراموش کردم
اعضای انجمن(350) ارتباط با مدیریت انجمن طریقه آپلود عکس ، فیلم وموسیقی میانالی از نگاهی متفاوت طریقه قرار دادن موسیقی و کلیپ در مطلب
جستجوی انجمن
شعر قربان رخ ماهت از خودم
ای ساقی سیمینم قربان رخ ماهت ای شاهد شیرینم قربان رخ ماهت در ایینه ی قلبم رخسار تورا بینم ای مسلک و هم دینم قربان رخ ماهت جان تو چراغانی کرده دل من گوهر ای خوش... تاریخ درج:۹۳/۰۷/۳۰ - ۱۶:۳۳
شبرنگ
cclliip20960514973811640758166vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۳/۰۷/۳۰ - ۰۶:۵۱
زیرباران
                                                ... تاریخ درج:۹۳/۰۷/۲۹ - ۱۵:۴۷
باغ گلستان و گل بیمار
رفتم زگلستانی دیدن کنم از انجا در را بگشودم من وارد شدم اندر تو دیدم همه را خوش رو دیدم همه را خوش بو هر گل به گمان خود سویش بروم انجا دیدم توی ان گلها یک گل ب... تاریخ درج:۹۳/۰۷/۲۹ - ۱۱:۲۲
در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من
cclliip147561103256904764982598vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۳/۰۷/۲۹ - ۱۰:۵۷
گرگها همراه و انسانها غریب
.... تاریخ درج:۹۳/۰۷/۲۸ - ۱۹:۵۹
روز خانواده برتمام خانواده های محترم مبارک شعر از خودم
خانواده تو به هر جامعه نوری تو فکوری تو شکوری زجهالت تو که دوری همگان را تو عزیزی تو کریمی تو حبیبی تو ادیبی همگان را تو بهاری تو نگاری  تو همه سایه فکن همچو چناری تو خرد مند خماری تو سزاوار جهانی ... تاریخ درج:۹۳/۰۷/۲۸ - ۱۲:۰۶
الا زمانه ی تکرارنامرادی ها!
cclliip515042545224917834864762vviiddeeoo ... تاریخ درج:۹۳/۰۷/۲۷ - ۱۸:۴۰
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)