فراموش کردم
رتبه کلی: 488


درباره من
متولد روستای اونلیق هستم (شهرستان میانه)
...............................
ساکن کرج
...............................
محل کار تهران
...............................
عاشق روستا و خانواده
...............................
خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است. از زندگی لذت ببرید حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده اید... دیروز پشت خاکریز بودیم و امروز در پناه میز! دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود. جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد...
.................................
abbas.birami@gmail.com
.................................
آونلیق
هر کس رود به شهر خود،
ما هم به شهریار خود،
رویم به شهر خود،
که شهریار خود باشیم.
.................................
خدایا آنکس که یه لحظه صادقانه یادم کرد: یه لحظه عاشقانه یادش کن.
آلبوم: روستای آونلیق
سد روستای آونلیق-میانه سد روستای آونلیق-میانه سد روستای آونلیق -تیرماه 96 سد روستای آونلیق -تیرماه 96 سد روستای آونلیق -تیرماه 96 سد روستای آونلیق -تیرماه 96 روستای آونلیق،20 اردیبهشت 96 روستای آونلیق،20 اردیبهشت 96 طبیعت زمستان روستای آونلیق95.موسی همدانی،مجید نجفی طبیعت زمستان روستای آونلیق95.موسی همدانی،مجید نجفی طبیعت زمستان آونلیق95 طبیعت زمستان آونلیق95 طبیعت زمستان آونلیق95 طبیعت زمستان آونلیق95 طبیعت زمستان آونلیق طبیعت زمستان آونلیق پاییز روستای آونلیق1395،فرشید و عارف پاییز روستای آونلیق1395،فرشید و عارف طبیعت آونلیق .دیواره سد آونلیق. عکس از رامین نجفی.اردیبهشت 95 طبیعت آونلیق .دیواره سد آونلیق. عکس از رامین نجفی.اردیبهشت 95 طبیعت روستای آونلیق میانه. فروردین 1395 طبیعت روستای آونلیق میانه. فروردین 1395 آغداش. روستای آونلیق. شهر میانه آغداش. روستای آونلیق. شهر میانه طبیعت آونلیق 1395.01.14 طبیعت آونلیق 1395.01.14 قزل اوزن.عکس از سعید هیبتی قزل اوزن.عکس از سعید هیبتی روستای آونلیق.داش دغرادان روستای آونلیق.داش دغرادان  روستای آونلیق طبیعت پاییز 94 روستای آونلیق طبیعت پاییز 94 طبیعت آونلیق پاییز 94 طبیعت آونلیق پاییز 94 طبیعت آونلیق پاییز 94 طبیعت آونلیق پاییز 94 پاییز  1394-روستای آونلیق(آبان) پاییز 1394-روستای آونلیق(آبان) ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ سد آونلیق(1394/05/22)بیرامی سد آونلیق(1394/05/22)بیرامی سد آونلیق(1394/05/22) سد آونلیق(1394/05/22) طبیعت آونلیق 1394/02/12 طبیعت آونلیق 1394/02/12 طبیعت آونلیق 1394/02/12 طبیعت آونلیق 1394/02/12 طبیعت آونلیق 1394/02/12 طبیعت آونلیق 1394/02/12 آونلیق-عباس بیرامی-1394/02/12 آونلیق-عباس بیرامی-1394/02/12 آونلیق-یاسین نجفی-1394/02/12 آونلیق-یاسین نجفی-1394/02/12 روستای آونلیق روستای آونلیق طبیعت روستای آونلیق(شانزده،مرداد،1393) طبیعت روستای آونلیق(شانزده،مرداد،1393) غروب آفتاب در روستای آونلیق(شانزده،مرداد،1393) غروب آفتاب در روستای آونلیق(شانزده،مرداد،1393) غروب آفتاب در روستای آونلیق(شانزده،مرداد،1393) غروب آفتاب در روستای آونلیق(شانزده،مرداد،1393) چای و آتش(روستای آونلیق) چای و آتش(روستای آونلیق) برف - روستای آونلیق-11 فروردین 1393 برف - روستای آونلیق-11 فروردین 1393 برف - روستای آونلیق-11 فروردین 1393 برف - روستای آونلیق-11 فروردین 1393 عباس و آیلار(برف 11فروردین 1393) عباس و آیلار(برف 11فروردین 1393)
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)