فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 412


درباره من
خدایـــــــــــــــــــــــــــــا!
خدایـــــــــــــــــــــــــــــا! بردار دستــــــــــت را از روی اســــپـــیــس! بـــس نیســــت اینــــ همـــه فـــاصلــ ــــــ ـــــــــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــه ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۳۱ - ۱۶:۵۶ ( 17 نظر , 2 بازدید )
لبــــخــنــدش را تقسیــم کرد خـــنــــده اش به من رسید،لبـــهــایـــش به دیــــگری...
صـدای نـفـس هـایـت،در آغـوش ِ او   از ایـن راه ِ دور هـم آزارم مـی دهـد !!!   لــعــنــتــی . . . آرامـتـر نـفـس نـفـس بـزن !  ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۳۱ - ۰۱:۱۷ ( 15 نظر , 7 بازدید )
دنیای بدون تو
دنیای بدون توشباهت عجیبیبا این غروب های لعنتی دارد   دلگیر و دلگیــر و دلـــگیـــر ....   ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۳۱ - ۰۱:۰۸ ( 10 نظر , 2 بازدید )
گفتــــــ لــــب تــَـر کــ
گفتــــــ  لــــب تــَـر کــنی تــــآ دنـــــیآ را بـ ـه پــــآیت بریزمــــحـــــ ـالـا چـــــشمــــ تــَر کرده امـــــمـیـ  آیــی  ؟!!؟...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۳۱ - ۰۱:۰۴ ( 13 نظر , 5 بازدید )
هیچکس اندازه من....
  گفتی:نفرینم میکنی؟؟؟؟؟؟؟ گفتم:نه اما ازخدا میخوام هیچکس اندازه من دوستت نداشته باشه...   ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۳۱ - ۰۱:۰۱ ( 9 نظر , 4 بازدید )
مــی گــویــنــد :
مــی گــویــنــد : ” خــوش بــه حــالــت ! از وقــتــی کــه رفــتــه حــتــی خـــم بــه ابــرو نــیــاوردی … ! ” نــمــی دانــنــد بــعــضــی دردهــآ کـــــمــر خــم مــی کــنــنــد ، نــه ابـــرو..! ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۳۰ - ۱۴:۳۳ ( 15 نظر , 2 بازدید )
دلت به ماندن نیست برو
دلت به ماندن نیست برو عشق که گدایی ندارد یادت نیست مگر؟ این نذر من بود که کوه شوم و پای تمام نبودن‌هایت بمانم….   ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۲۹ - ۲۳:۴۶ ( 11 نظر , 9 بازدید )
چقدرسخته که باشم تو نباشی
چقدرسخته که باشم تو نباشیچقدر سخته ببینم رفته باشیهمیشه با من و با من تو بودیهمیشه همدم غم‌هام تو بودیدیگه باکی بگم باکی بخندم؟دیگه باکی بگم از غم و دردمیادت هست اون عهدی که من با تو بستم؟بمونم در کنارت تا زنده هستم  ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۲۹ - ۲۱:۳۷ ( 14 نظر , 2 بازدید )
شنیده بودم " پـــا "، " قــلب دوم " است
  شنیده بودم " پـــا "، " قــلب دوم " است امّا باور نداشتــــــــمتا آن زمــــان که فهمیــــدموقتـــــی دل مانـــدن ندارم ...پای ایســــتادن هــــــــــم نیست ...!!! ♥♥...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۲۹ - ۱۲:۴۳ ( 14 نظر , 3 بازدید )
20 نفر از دوستان...
20 نفر از دوستان حذف شدن شرمنده حوصلشونو نداشتم فقط مهم ها میمونن واینم بگم بازم حذف میشه شب خوبی داشته باشین...
تاریخ درج: ۹۴/۰۵/۲۹ - ۰۱:۲۲ ( 23 نظر , 4 بازدید )
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پایگاه خبری تحلیلی ثمره نیوز www.samarehnews.ir