فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 8504


درباره من
من میتوانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشتهخو یا شیطانصفت باشم
من می توانم تو را دوست داشته یا ازتو متنفر باشم،
من میتوانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،
چرا که من یک انسانم، و اینها صفات انسانی است
تو هم به یاد داشته باش:
من نباید چیزی باشم که تو میخواهی، من را خودم از خودم ساختهام،
تو را دیگری باید برایت بسازد و
تو هم به یاد داشته باش
منی که من از خود ساختهام، آمال من است،
تویی که تو از من می سازی آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.
لیاقت انسانها کیفیت زندگی را تعیین میکند نه آرزوهایشان
و من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو میخواهی
و تو هم میتوانی انتخاب کنی که من را میخواهی یا نه
ولی نمیتوانی انتخاب کنی که از من چه میخواهی.
میتوانی دوستم داشته باشی همین گونه که هستم، و من هم.
میتوانی از من متنفر باشی بیهیچ دلیلی و من هم،
چرا که ما هر دو انسانیم.
این جهان مملو از انسانهاست،
پس این جهان میتواند هر لحظه مالک احساسی جدید باشد.
تو نمیتوانی برایم به قضاوت بنشینی و حکمی صادر کنی و من هم،
قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروی ماورایی خداوندگار است.
دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و میستایند،
حسودان از من متنفرند ولی باز میستایند،
دشمنانم کمر به نابودیم بستهاند و همچنان میستایندم،
چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستی خواهم داشت،
نه حسودی و نه دشمنی و نه حتی رقیبی،
من قابل ستایشم، و تو هم.
یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد
به خاطر بیاوری که آنهایی که هر روز میبینی و مراوده میکنی
همه انسان هستند و دارای خصوصیات یک انسان، با نقابی متفاوت،
اما همگی جایزالخطا.
نامت را انسانی باهوش بگذار اگر انسانها را از پشت نقابهای متفاوتشان شناختی، و یادت باشد که کاری نه چندان راحت است...
(مهاتما گاندی)
No HoSeLeH
No HoSeLeH
ساده و زرنگ
من ساده ام نه خط و خالی و نه نقش نگار فریبنده ایاز جنس خودم ک باشیمی آیی بسراغمورنه هزار رنگ میگیریو هزار نقشو عاقبت نقطه ای میگذاری تا از سر خط .... صفحه تمام شده برگه ای دیگر برداراز نو آغاز کن بی من اما شرشار از دیگری ها آنان ک در گرداب دروغ تو زرنگی خویش را جشن میگ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۲۲ - ۱۷:۰۳ 8 نظر , 129 بازدید
سخنی از مهاتما گاندی
سخنی از مهاتما گاندی
چقدر بده ...
چقدر بده..... . چقدر بده بخوای یه حرفیو بزنی و تو گلوت گیر کرده باشه ولی بدونی از اون حرف کسی چیزی سر در نمیاره، چقدر بده حرف دلتو با هزار ترس ولرز به یکی بگیو فکر کنی راحت شدی ولی بعدش ببینی اون اصلا از حرف تو یه چیز دیگه برداشت کرده، چقدر بده وقتی که دوست داری یه کاریو انجام بدی ولی نشه...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۱۳ - ۱۷:۴۶ 13 نظر , 122 بازدید
دلم هوای خودم را کرده ...
دلم هوای خودم را کرده است ایــن روزهـــا بیشــتر از هــر زمــانی دوسـت دارم خــودم باشــم !! دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم و نه هـــراس از دســت دادن را .. هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت .. همین.... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۱۲ - ۱۳:۳۹ 4 نظر , 111 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)