فراموش کردم
رتبه کلی: 2403


درباره من
اســمتـو رو سـیـگـارنوشـتـمـ

و بـرایـ اولـیـنـ بـار کشـیـدم تـا بـسـوزیـ

و از یـادمـ بــریــ ،

امـانـمـیـ دانـسـتـمـ بـاهـرپـوکـ ذرهـ ذرهـ میـریـ تـونـفسـمـ

و میـشیـ همـهـ کسـمـ.

خـدایـا یـادتـه ... ؟!
دسـتـشـو گـرفـتـم آوردم پـیـشـت ...
گـفـتـم : مـن فـقـط ایـنـو مـیـخـوام ...
گـفـتـی : ایـن کـمـه ! بـهـتـر از ایـنـو بـرات گـذاشـتـم کـنـار ...
پـامـو کـوبـیـدم زمـیـن و گـفـتـم : هـمـیـنـو مـیـخـوام ...

گـفـتـی : آخـه نـمـیـشـه ! قـول ِ ایـنـو بـه یـکـی دیـگـه دادم . .


بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه
راست میگفت با دنیا نه با یکی دیگه عوضم کرد ....
.
.
گفته بودی گنج در ویرانه هاست/راست گفتی وجودت در دل ویران ماست ...
.
.
چه زیباست خیالی که تورا از آن همه فاصله میآورد به کلبه تنهایی ام ...
.
.
دیشب ناگهان خدا گفت تورا چه به عشق؟؟؟؟
گفتم چرا ؟؟گفت تو خوابی و عشقتد در اغوش دیگری خوابیده...لبخندی زدم گفتم او مخلوق توست !!شاید تو خوابی که خبر نداری تز رسم دنیایت
.
.
.
گفتی فراموش کردن کار ساده ایست تو فراموش کن من این ساده ها را بلد نیستم .......
.
.
.
.
بیادت هستم حتی اگر دنیا با تمام ناخوشیهاش بخواهد سرگرمم کند ... دوستت دارم
.
.
.__________با تو بودن همیشه پر معناست بی تو روحم گرفته و تنهاست با تو یک کاسه اب یک دریاست بی تو دردم به وسعت صحراست ......
.
.
.
.
.
فلکین عادتیدورهر گوله بیر قاره چکه/تیغینی الدهدوتوپ هر اورگه یاره چکه /یوخ دیینبو فلکه هانسی گناه اوسته بوجور وری سن حکم غمه هر اورگی داره چکه ....
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)