فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 702


درباره من
بازیکن فوتبال در لیگ دسته یک امید کشور

post: مهاجم نوک - هافبک نفوذی

تیم فعلی : بادران تهران

تیم های قبلی : نفت
تهران.استیل آذین تهران

آیدی اینستاگرام: a.chiellini76

یاشاسین آذربایجانیم

ترکمنچای لی لارا
درووووووووووووووووووووووود

................................................


$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$____$$$$$_______$$$$$____$$
$$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$
$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$
$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$$_________$$
$$__________$$$$$__________$$
$$___________$$$___________$$
$$____________$____________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$$_______$$$$$$___$$
$$____$$$$$$_____$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

................................................

(v)
*..*
..*) .*)
(. (. . ..

.I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
... ...
(v)
*..*
..*) .*)
(. (. . .

................................................

(..')/ ('..)
./. = ./.
_| |_ _| |_

................................................,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
___$$$$$$$$______$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$
_____________$$$
______________$

______________@@@@@_______
______________@@@@@_______
______________@@@@@_______
______________@@@@@_______
______________@@@@@_______
______________@@@@@_______
______________@@@@@_______
______________@@@@@_______
______________@@@@@_______
______________@@@@@_______
@@@@@@@@@@@@@@_______
@@@@@@@@@@@@@@_______
_____________________________
_______@@@@@@@___________
____@@@@@@@@@@@________
___@@@@@______@@@@@_____
_@@@@@_________@@@@@____
@@@@@___________@@@@@___
@@@@@___________@@@@@___
@@@@@___________@@@@@___
_@@@@@_________@@@@@____
__@@@@@______@@@@@______
_____@@@@@@@@@@@_______
________@@@@@@@__________
______________________________
_@@@@@____________@@@@@_
__@@@@@__________@@@@@__
___@@@@@________@@@@@___
____@@@@@______@@@@@____
_____@@@@@____@@@@@_____
______@@@@@__@@@@@______
_______@@@@@@@@@@_______
________@@@@@@@@@_______
_________@@@@@@@@________
__________@@@@@@@________
___________@@@@@@_________
_____________________________
___@@@@@@@@@@@@@_____
___@@@@@@@@@@@@@_____
________________@@@@@_____
________________@@@@@_____
________________@@@@@_____
___@@@@@@@@@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@@_____
________________@@@@@_____
________________@@@@@_____
________________@@@@@_____
___@@@@@@@@@@@@@_____
___@@@@@@@@@@@@@_____
................................................
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
(..')/ ('..)
./. = ./.
_| |_ _| |

................................................
...$$$**$$
$$$'$$
$$$"$$
$$$.$$
$$..$$
$$.$$$
$$$$$$
$$$$$$$$
$$$$$$$
.$$$$$$*
$$$$$$$"
.$$$$$$$....
$$$$$$"$
$$$$$*$$
$$$$$$$.$..
$$$$$$$$$$$$$$$.
$$$$.$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$*'$$*$$$$
$$$'$$"$$$$$$
3$$$$$$$$$
$$$$$$'$$$$
'*$$$$$$$:$$
$$$$$$$$"
$$*$$$$$$$$$"
$$
'$
..$$
$$$$$$$$
$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$
$$$$$".$$
"*$$$$$

................................................

...................................................,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
.,,*,,
....,,........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
.,,*,,
....,,


_____________.*######
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*######*###*
________*#########*##
_______*##########* *#
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*###*
__________________*##*
____________________*##.
_____________________*##.
______________________.##
______________________.###.
____________________.######.
__________________._##*___*##.

___________$$$$$$
______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
____$$____$$$$__$$$$__$$$$
__$$______$$$$$$__$$$$$$$$
__$$____$$$$$$$$__$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
$$$$__$$$$$$__$$__$$$$
__$$$$______$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
___$$$$_____________$$$
___________________ $$
__________________$$
________________$$
_____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$
_$$$$____$$_$
$$$$$__$$___$$___$$$$
$$$$$$$______$$_$$$$$$
$$$$__________$$$_____$
$$___________ $$____$$
_____$$$_____$$___$$$$
___$$$$$$___$$__$$$$$$
__$$$$$$$$_$$_$$___$$$
_$$$____$$$$_$$__$$$$
__$$_____$$_$$$$$$$
___$______$$
___________$$
____________$$
___________$$
__________$$
_________$$
________$$
1- آره 33% 2- نه 33% 3- نمیدونم 33% مجموع آراء: 12 رایرای ها قابل مشاهده است
1- یاشاسین همه ی ترک زبان های جهان 79% 2- ترک نیستم ولی یاشاسین آذری لر 10% 3- فقط ترک های شهر خودم یاشا سین نار 7% 4- فرق نمی کنه از کجاییم همه ترکیم پس یاشاسین آذری لر 2% 5- همه ی موارد 2% مجموع آراء: 42 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آقا پسرا. 68% 2- دخترا 32% مجموع آراء: 19 رایرای ها قابل مشاهده است
1- فوتبال 32% 2- والیبال 29% 3- شنا 13% 4- تکواندو 7% 5- کشتی 5% 6- تنیس 4% 7- بسکتبال 4% 8- ندارم 4% 9- هندبال 2% مجموع آراء: 273 رایرای ها قابل مشاهده است
1- حذف نکنم 55% 2- نمیدونم 25% 3- حذف کنم 20% مجموع آراء: 20 رایرای ها قابل مشاهده است
1- yakoza 45% 2- رضا ناصری 35% 3- علی حنیفه 5% 4- آیدین تبریزی 5% 5- علیرضا تهرانی 5% 6- نا خدا 5% 7- محمد محمد محمد 0% 8- حمید 4053 0% 9- تای بوکسینگ 0% مجموع آراء: 20 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره 75% 2- نمیدونم 17% 3- نه 8% مجموع آراء: 12 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره 71% 2- نمیشناسمت 29% 3- نه 0% مجموع آراء: 14 رایرای ها قابل مشاهده است
1- نه 46% 2- آره 38% 3- به تو چ 15% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
1- پسرا 56% 2- دخترا 44% مجموع آراء: 9 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 41% 2- بد 35% 3- خیلی خوب 6% 4- خوش تیپ 6% 5- جذاب 6% 6- خودتون بگین 6% 7- عالی 0% 8- خیلی بد 0% 9- بی احساس 0% مجموع آراء: 17 رایرای ها قابل مشاهده است
1- نرم 67% 2- برم 33% مجموع آراء: 43 رایرای ها قابل مشاهده است
1- قوی 87% 2- ضعیف 13% مجموع آراء: 23 رایرای ها قابل مشاهده است
1- جذاب 33% 2- بد 22% 3- مغرور 11% 4- باحال 11% 5- دوس داشتنی 11% 6- بی احساس 11% مجموع آراء: 18 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بله 55% 2- خیر 45% مجموع آراء: 11 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بله 60% 2- خیر 40% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره 70% 2- نه 30% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره 50% 2- نه 50% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- به درد نمیخوره 44% 2- خوب 25% 3- خیلی عالی 12% 4- بد نیست 12% 5- خیلی خوب 6% 6- عالی 0% مجموع آراء: 16 رایرای ها قابل مشاهده است
1- زیبا و مهربون. 67% 2- مغرور و زشت. 33% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- مسی. 55% 2- کریستین رونالدو. 9% 3- نیمار داسیلوا. 9% 4- گرت بی. 9% 5- ریبری . 9% 6- استوفان ال شراوی. 9% 7- ون رونی. 0% 8- مسعود ازیل. 0% مجموع آراء: 11 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره. 60% 2- نه. 40% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
1- ه ستم. 57% 2- نی ستم. 43% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بله 50% 2- خیر 50% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)