فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 6433


درباره من
پسرا اد نمیشن......
جـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــم؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
جـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــم؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
نبودن تو.....
نبودن تو.....
خدایا منو ببخش....
خدایا منو ببخش....
خـــــر....  خـــــر....
خـــــر.... خـــــر....
بـــــعــــضـــــی وقــــتـــــا......
بـــــعــــضـــــی وقــــتـــــا......
اخــــــــتـــــــــراع...
اخــــــــتـــــــــراع...
شــــــــــــــاخ.....
شــــــــــــــاخ.....
شــــــــــــــاخ.....
شــــــــــــــاخ.....
لاشی بازی...
لاشی بازی...
هیچوقت.....
هیچوقت.....
یه وقتای باید رفت....
یه وقتای باید رفت....
من حسود نیستم
من حسود نیستم
شرتـ بخیر
شرتـ بخیر
داشتم زندگیمو میکردم.....
داشتم زندگیمو میکردم.....
عشقـــــ بچه بازی نیستـــــ
عشقـــــ بچه بازی نیستـــــ
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پیامک ها شهید
کاربران آنلاین (0)