فراموش کردم
رتبه کلی: 4641


درباره من
_____________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
___@@@@@@@@@@@@@@
___@@@@@@@@@@@@@@

_________@@@@@@@
_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@

__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@
__________@@@@@@@
___________@@@@@@

_@@@@@@@@@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
شدیم...
شدیم...
خواهشن ...
خواهشن ...
به هیچکس...
به هیچکس...
تا میای..
تا میای..
مامان
مامان
li
li
جای خالی ...
جای خالی ...
بیاین...
بیاین...
دوس پسر چیست؟..
دوس پسر چیست؟..
ارررره...
ارررره...
مخاطب خاص...
مخاطب خاص...
اموختم...
اموختم...
خدایا...
خدایا...
واسه خانوما...
واسه خانوما...
از دستش ندین .فقط چند دقیقه وقتتونومیگیره.
دختری یک تبلت خریده بود. :پدرش وقتی تبلت را دید پرسید وقتی انرا خریدی اولین کاری که کردی چه بود ؟ :دختر گفت :روی صفحه اش را با بر چسب ضد خش پوشاندم ویک کاور هم برای جلدش خریدم. پدر:کسی مجبورت کرد اینکارو بکنی؟  ...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۵ - ۰۰:۱۰ 21 نظر , 14 بازدید
در عجبم ...
در عجبم ...
وقتی مامانا حوصلشون سر میره.
وقتی مامانا حوصلشون سر میره.
به این تصویر به دقت نگاه کن.
به این تصویر به دقت نگاه کن.
عکس العمل...
عکس العمل...
کدومش؟
کدومش؟
بار اول ....
بار اول ....
متولدین دی....
متولدین دی....
30 اسفند
30 اسفند
کی این بازیو دوست داره ؟
کی این بازیو دوست داره ؟
300
300
بی تو
بی تو
مامان
مامان
200
200
444
444
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات