فراموش کردم
رتبه کلی: 16


درباره من
رقص آنجا کن که خود را بشکنی
آلبوم: تصاویر پروفایل
شور من شور من هرگز هرگز بنواز برای دل خودت... بنواز برای دل خودت... با شب چه کند با شب چه کند مونارک مونارک در اندرون من بشارتی بود در اندرون من بشارتی بود دور از تو دور از تو جز عشق دگر بذر نکاریم جز عشق دگر بذر نکاریم فریاد پژواک فریاد پژواک یک راز یک راز گلها رو دوست دارم گلها رو دوست دارم تو چطور تو چطور من در پی خویشم من در پی خویشم من در پی من در پی تنها تنها جایگاهمونو بدونیم جایگاهمونو بدونیم قلب مان قلب مان ای عشق ای عشق دست دراز کن دست دراز کن بزرگترین هدیه بزرگترین هدیه من توانستم من توانستم یک زن یک زن حال خوب,,,اینجا پاییز است ,همان بهار مجنون حال خوب,,,اینجا پاییز است ,همان بهار مجنون تا پای دار تا پای دار قدسیان قدسیان آنچه نیستی شوی آنچه نیستی شوی از کجا آمده ام از کجا آمده ام قصد من آن است که تورا به خود برگردانم قصد من آن است که تورا به خود برگردانم خدای من خدای من آدم ها آدم ها خاص باش خاص باش ادب ادب هم ساقیو هم مستم هم ساقیو هم مستم در آخر در آخر ساز تو,باور توست ساز تو,باور توست فرشته ایی به نام مادر فرشته ایی به نام مادر فریاد خویش فریاد خویش تو سکوتی تو سکوتی خدا در قلب عاشق چه ریخت خدا در قلب عاشق چه ریخت به جانت قسم خوردم ... به جانت قسم خوردم ... دوباره سبز میشویم دوباره سبز میشویم دوست دارم که تورا شعر بگویم غزلم دوست دارم که تورا شعر بگویم غزلم نشود فاش کسی ,آنچه میان من وتوست نشود فاش کسی ,آنچه میان من وتوست حشرات ماه تولد حشرات ماه تولد عزیزترینم عزیزترینم این عکس, یک گدا نیست... این عکس, یک گدا نیست... اندازه ی انسانیت اندازه ی انسانیت ذهن برتر ذهن برتر دلم تنگ شده دلم تنگ شده منتظر نباشید منتظر نباشید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (3)