فراموش کردم
رتبه کلی: 16


درباره من
رقص آنجا کن که خود را بشکنی
آلبوم: تصاویر پروفایل
دل دیوانه.... دل دیوانه.... مراقب خودتان باشید مراقب خودتان باشید این نیز بگذرد این نیز بگذرد این قافله عمر عجب میگذرد.. این قافله عمر عجب میگذرد.. صبور باش صبور باش قلمت را بر دار, قلمت را بر دار, لذت ببریم بدون دونستن لذت ببریم بدون دونستن باید تغییر کنیم باید تغییر کنیم الگوی زیبایی ,برای دیگران باش الگوی زیبایی ,برای دیگران باش شهر خاموش من  ,بهت نمیاد این سکوت شهر خاموش من ,بهت نمیاد این سکوت الهی الهی یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب بهترینها را امشب برایتان طلب میکنم. بهترینها را امشب برایتان طلب میکنم. قصه را که میدانی قصه را که میدانی این کتاب به نام پیشگویی,نوشته سیلویا براون در سال ۲۰۰۸ این کتاب به نام پیشگویی,نوشته سیلویا براون در سال ۲۰۰۸ گله از دیگران ناجوانمردی است, گله از دیگران ناجوانمردی است, جنبه مثبت کرونا این بود که انسانیت رو به یادمان انداخت جنبه مثبت کرونا این بود که انسانیت رو به یادمان انداخت من انسان زیبای دیگری شده ام . من انسان زیبای دیگری شده ام . سخت میشویم ومی ایستیم سخت میشویم ومی ایستیم زمان حال را دریاب زمان حال را دریاب نمیماند نمیماند روز پدران سرزمینم روز پدران سرزمینم به خاطر عزیزانمون در خانه بمانیم به خاطر عزیزانمون در خانه بمانیم فردا بهار می آید. فردا بهار می آید. روز معجزه... روز معجزه... گاهی خدایا گاهی خدایا ۱۲/۱۲ ۱۲/۱۲ هیچکس بی عیب نیست هیچکس بی عیب نیست شادی الهی شادی الهی خودت رو بر باد رفته نبین ,کوه استوار باش خودت رو بر باد رفته نبین ,کوه استوار باش خالق امروز من خالق امروز من جانمازم پر ز بوی عطر توست جانمازم پر ز بوی عطر توست کنارم مگذار......... کنارم مگذار......... پروانه ام بیقرارِ گل پروانه ام بیقرارِ گل جرعه‌ای خواستم از یادِ تو بیرون بروم از تب و تابِ تو انداخت به تاب و توبم! جرعه‌ای خواستم از یادِ تو بیرون بروم از تب و تابِ تو انداخت به تاب و توبم! باورم نیست که خواننده ی شعرم باشی کاشکی شعر مرا می‌خواندی باورم نیست که خواننده ی شعرم باشی کاشکی شعر مرا می‌خواندی موج را برخورد صخره کی پشیمان میکند؟ موج را برخورد صخره کی پشیمان میکند؟ خود را دریاب خود را دریاب برای عزیزانم برای عزیزانم زندگی بار گرانی ست,,,, زندگی بار گرانی ست,,,, بی فردا گمت کردم بی فردا گمت کردم قلبی رو نشکن قلبی رو نشکن الهی ,آمین الهی ,آمین خدایا مرا در یاب خدایا مرا در یاب تو تو بیماری چشمها.... بیماری چشمها.... آرزو میکنم برایت آرزو میکنم برایت  :  گرچه مستوجبِ صدگونه جفایی؛ بازآ : گرچه مستوجبِ صدگونه جفایی؛ بازآ در کوی تو معروفم و از روی تو محروم   در کوی تو معروفم و از روی تو محروم امیدم امیدم
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات