فراموش کردم
رتبه کلی: 16


درباره من
رقص آنجا کن که خود را بشکنی
آلبوم: تصاویر پروفایل
همه چی میریزه همه چی میریزه فراموش من شوی؟ فراموش من شوی؟ درد دارم درد دارم فدای او فدای او زخم نشد زخم نشد عشق ویرانگر است... عشق ویرانگر است... شوق شوق یک دشت ،آرامش یک دشت ،آرامش سلام سلام کوی رندان کوی رندان یاریم کن یاریم کن اندوهت را بتکان اندوهت را بتکان قصه ی من قصه ی من سمی مهلک ..... سمی مهلک ..... آنگاه که خود برود وخدا میماند آنگاه که خود برود وخدا میماند به خاطر خودش به خاطر خودش در شب تاریک گویی،شمع یا مهتاب کو در شب تاریک گویی،شمع یا مهتاب کو در مسیر عرفان در مسیر عرفان توایم توایم شبیه تو شبیه تو نام های نو نام های نو خوشبختی خوشبختی گلی باش گلی باش طبیبم گفت طبیبم گفت فهمیدم فهمیدم گلی زیبا گلی زیبا از خدا جز خدا ،نباید خواست از خدا جز خدا ،نباید خواست ادب این است ادب این است معجزه معجزه آدم سالم کیه؟ آدم سالم کیه؟ سه نعمت سه نعمت به خاطر تو به خاطر تو مایوس نباش مایوس نباش تو داوطلب باش برای خوبی تو داوطلب باش برای خوبی ای سینه ئ سوزان ای سینه ئ سوزان بگذارید،بگذرید بگذارید،بگذرید صدام کن صدام کن مانده ام با اشعار فارسیش چکار خواهند کرد مانده ام با اشعار فارسیش چکار خواهند کرد غم مخور غم مخور برای هم دعا کنیم برای هم دعا کنیم مراد مراد چرا را یاد بگیر چرا را یاد بگیر ظرفیت ظرفیت خود گویا تویی خود گویا تویی چراااا چراااا نوازنده زندگیت باش نوازنده زندگیت باش برام کافی برام کافی نترس نترس اینو همیشه یادتون باشه اینو همیشه یادتون باشه شیوه ی رندی شیوه ی رندی
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)