فراموش کردم
رتبه کلی: 1703


درباره من
cold night
cold night
فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد
ارزانیت باشد بهشت ....
ارزانیت باشد بهشت ....
اولین روز بارانی را به خاطر داری؟
غافلگیر شدیم چتر نداشتیم خندیدیم دویدیم وبه شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم.دومین روز بارانی چطور؟پیش بینی اش را کرده بودی چتر آورده بودی و من غافلگیر شدم سعی می کردی من خیس نشوم و شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود.و سومین روز چطور؟گفتی سرت درد می کند و حوصله نداری سرما بخوری چتر را کامل بالای سر...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۰۱:۴۰ 12 نظر , 32 بازدید
نشد ......
به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشدکه تو رفتی ودلم ثانیه ای بند نشد لب تو میوه ممنوع ولی لبهایمهر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد با چراغی همه جا گشتم وگشتم در شهرهیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد هر کسی در دل من جای خودش را داردجانشین تو در این سینه خداوند نشد خواستند از تو بگویند شبی شاعرهاعاقبت با قلم...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۰۱:۳۵ 5 نظر , 30 بازدید
به یاد آرزوهایم ، سکوتی میکنم بالاتر از فریاد...
کبریای توبه را بشکن پشیمانی بس است از جواهرخانه خالی نگهبانی بس استترس جای عشق جولان داد و شک جای یقینآبروداری کن ای زاهد مسلمانی بس استخلق دلسنگ‌اند و من آیینه با خود می‌برمبشکنیدم دوستان دشنام پنهانی بس استیوسف از تعبیر خواب مصریان دلسرد شدهفتصد سال است می‌بارد! فراوانی بس استنسل پ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۳ - ۰۱:۱۹ 4 نظر , 35 بازدید
گفت و گو
گفت روزی به من خدای بزرگ نشدی از جهان من خشنود این همه لطف و نعمتی که مراست چهره ات را به خنده ای نگشود این هوا،این شکوفه،این خورشید عشق،این گوهر جهان وجود این بشر،این ستاره،این آهو این شب و ماه و آسمان کبود این همه دیدی و نیاوردی همچو شیطان،سری به سجده فرود در همه ی عمر جز ملامت من گوش من...
تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۲۴ - ۱۴:۳۵ 8 نظر , 40 بازدید
فروغ فرخزاد
نمیدانم چه می خواهم خدایا به دنبال چه میگردم شب و روز چه میجوید نگاه خسته ی من چرا افسرده است این قلب پرسوز ز جمع اشنایان میگریزم به کنجی میخزم ارام و خاموش نگاهم غوطه ور در تیرگیها به بیمار دل خود میدهم گوش گریزانم از ا...
تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۲۳ - ۱۶:۵۰ 13 نظر , 68 بازدید
live
live
تنها
تنها
بهای نان
بهای ناندوش مست و بی‌خبر بگذشتم از ویرانه‌ایدر سیاهی شب، چشم مستم خیره شد بر خانه‌ای چون نگه کردم درون خانه از آن پنجرهصحنه‌ای دیدم که قلبم سوخت چون جانانه‌ای کودکی از سوز سرما می زند دندان به هممردکی کور و فلج افتاده‌ای در یک گوشه‌ای دختری مشغول عیش و نوش با بی...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۴۴ 1 نظر , 38 بازدید
کفر نامه کارو
کفر نامه کاروشبی در حال مستی تکیه بر جای خدا کردمدر آن یک شب خدایا من عجایب کارها کردمجهان را روی هم کوبیدم از نو ساختم گیتیز خاک عالم کهنه جهانی نو بنا کردمکشیدم بر زمین از عرش، دنیادار سابق راسخن واضح تر و بهتر بگویم کودتا کردمخدا را بنده ی خود کرده خود گشتم خدای اوخدایی با تسلط هم به ارض و هم سما...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۴۱ 0 نظر , 40 بازدید
سخنان ارزشمند ستار خان
1 ـ قدرت مجاهد در تفنگ او نیست، در پشتیبانی مردم از اوست. 2 ـ گلوله اجل یکی بیش نیست، هر گلوله ای آدم را نمی کشد.3 ـ « اؤلومدن قور خمیون، اوندان راحت بیر زاد یوخدی » از مرگ نترسید که از آن راحت تر چیزی نیست.4 ـ ما باید از امیر المومنین سرمشق بگیریم و ثابت کنیم پیرو این مرد بزرگیم.5...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۴۰ 1 نظر , 47 بازدید
یک مسلمان هست !
واعظی پرسید از فرزند خویشهیچ میدانی مسلمانی به چیستصدق و بی آزاری و خدمت به خلقهم عبادت هم کلید معنویستگفت از این معیار اندر شهر مایک مسلمان هست آنهم ارمنی است...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۳۵ 1 نظر , 32 بازدید
شعر شمس غیر خدا یار نداریم
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم ما مست صبوئیم ز میخانه توحید حاجت به می و خانه خمار نداریم در روی زمین دل ما گنج معانیست دینار چه باشد غم دینار نداریم مائیم و گلیم و نمد کهنه و کنجی بر سر هوس جبه دستار نداریم بشنو ز دل زنده شمس الحق تبریز او دوست بجز وعده دیدا...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۱۹ 0 نظر , 39 بازدید
تو را می خواهم
عاشقی در خانه معشوق را زد معشوق پرسید : نان میخواهی ؟ گفت : نه ! گفت : آب میخواهی ؟ گفت : نه ! گفت : پس چه میخواهی؟ گفت : من تورا میخواهم .........
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۱۲ 2 نظر , 35 بازدید
نمی دانی
دلم خوش نیست غمگینم..... کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی: عجب احساس زیبایی!... تو هم شاید نمیدانی...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۵ - ۰۲:۱۷ 3 نظر , 40 بازدید
چشم دوزخ از اشعار خودم
بدیدم دختری را در نگاه هیز نامردان چنین آهو مبیند کس بجز چشم ره مردان غزالی بود و هر صیاد اسیر صیداو بودند هزاران تیر زهر آلود مسیر روی او بودند ز این دنیا مدارد کس بجز رحمن دلداران صفای قلب او باشد نسیم و مشک این باران ز هر شب تا سحر مژگان بگریاند دل او را به یاد هر نسیمی که به وجد آرد دل س...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۹ - ۰۲:۵۷ 19 نظر , 80 بازدید
ساغر ریاحی از اشعار خودم
ای پاک باز جنت رو کن به دل نگاهی رویت بکن سراسر گفتار صد گناهی گر صائمی تو مستی از پیک حضرت دوست لاکن ز دیده شوید این ساغر ریاحی ای ساقی غریبان ساغر ز کوثرم ده باشد که در جوارش مهمان کند پناهی حق رویت عظیم است مستان صبحه گو را سر بر سجود عشقت جان میدهم الهی...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۹ - ۰۲:۰۱ 2 نظر , 72 بازدید
کرامت مولا علی ( ع ) منزل عشق از اشعار خودم
مرا یادیست ز آن شب که میدانم نمیدانی در آن منزل که من خفتم تو یک شب هم نمی مانی مرا محرم نشینان است که گویا خلوتی دارم سراسر منزل عشقی که هر گوشه چراغانی عزیزان و غریبانی در این منزل سرا بودند همه عاشق همه گریان همه سیمای روحانی همه خیره ز یک گوشه همه مات و همه مبهوت همه مست سبو بودند در این ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۹ - ۰۱:۴۲ 2 نظر , 59 بازدید
بخت دل ( از اشعار خودم )
چشم مستت با دلم گاهی تبانی میکند آن لب شیرین سخن خوش سر زبانی میکند با نگاهی سر به زیر آن چشم شهلا دیده ام گویی آن برق نگاهت سوی ما چشمک چرانی میکند دل اسیر موهبت از مستی سیمای اوست یارب این چرخ زمان با ما چه بازی میکند هرشب از درد نهانی سوی می آواره ا...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۲۶ - ۱۷:۱۰ 26 نظر , 239 بازدید
صالح میخانه
هدف آن نیست که در دفتر دل لاله شویم خرم باغ زمان گفته افسانه شویم یا که چون غنچه دل وقت خزان ناله کنیم از دل پاره شده نکته بیگانه شویم لب پیمانه ببوسیم و قدح نوش کنیم فارغ جام جهان وارد غم خانه شویم عالمی دیگر از این چرخه گیتی پیداست ز...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۲۶ - ۱۶:۵۱ 5 نظر , 176 بازدید
تقدیر غریب ( از اشعار خودم )
تقدیر ما چنین است باشد شکایتی نیست او گفته ما خزانیم باشد شکایتی نیست از ما ز گفتگو شد در مجلس عزیزان ما را غریبه خواندند باشد شکایتی نیست در کوچه ها نوشتند او مست و بی عیار است ما می نخورده بودیم باشد شکایتی نیست ما را اسیر ذلت کردند و خود گذشتند دل راه عزتی خاست باشد شکایتی نیست گفتند ک...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۲۶ - ۱۵:۲۶ 6 نظر , 128 بازدید
حکم دل ( از اشعار خودم )
حیران ز روی ماهت صد گل ز بار دارم با آبروی رفته دیگر چکار دارم یارب دلم شکست و یاری ز دل نیاموخت با هر خزان دوران گویا بهار دارم پردیس ما کجا بود آخر ز دل قراریست گم کرده ام مسیرم راهی ز نار دارم گلشن ز گل بیاموخت راه وفای نرگس با هر گلی نشستم دستی ز خار دارم آن نرگس دل افشان زولفش رها ب...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۲۶ - ۱۵:۱۴ 4 نظر , 135 بازدید
دل تنها { از اشعار خودم }
میان قلب من نام تو پیداست نگاهت چون غزل خوش رنگ و زیباست خیالاتم همه سیمای یار است نگارم مهوشی از جنس رویاست مرا سودای غم از کودکی بود عذابم لحظه دیدار فرداست شبانگاهان در میخانه جویم دل غمگین ما هر لحظه تنهاست...
تاریخ درج: ۹۱/۱۱/۲۴ - ۰۰:۰۷ 11 نظر , 221 بازدید
mo kamand
mo kamand
به کجا چنین شتابان
گون از نسیم پرسید : دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابان ز هرآن کجا که باشی بجز این سراسرایان سفرت بخیر اما تو دوستی خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان س...
تاریخ درج: ۹۱/۱۱/۱۹ - ۰۰:۳۳ 2 نظر , 104 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)