فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
تبلیغ عشایری15 قشقایی8
  • یارانه
برای جداسازی برچسب ها از کلید Enter استفاده کنید.
یارانه
یارانه
یارانه و مضرات آن به زیان مردم
پرده اول / محدودیت‌های اقتصادتولید در یک اقتصاد، ماحصل میزان سرمایه فیزیکی موجود، سرمایه انسانی و بهره‌وری در آن اقتصاد است و بهره‌وری ماحصل کارکرد مناسب بازارها، پیشرفته بودن و کارایی نهادهاست. به عبارت دیگر در اقتصاد، میزان مشخصی سرمایه فیزیکی و نیروی کار با مهارت‌های مخت...
یک بسیجی عاشق تاریخ درج: ۹۶/۰۴/۲۳ - ۱۱:۳۷ 6 نظر , 141 بازدید
#قطع کنید..
#قطع کنید..
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات تور مشهد مقدس ( با قطار ) 1398/05/10