فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...

  • نویسنده
برای جداسازی برچسب ها از کلید Enter استفاده کنید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم شناختی
با افزایش سطح دانش بشری و علاقه مردم به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از کارشناسی، هر ساله به تعداد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد افزوده می شود. ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد هر ساله اوایل یا اواسط آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود. زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ...
محمد ابراهیمیان تاریخ درج: ۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۳:۱۴ 0 نظر , 36 بازدید
رضا کاظمی
رضا کاظمی
بیو گرافی رضا کاظمی _ شاعر و نویسنده ...
من فکر می‌کنم مهم نیست که به رضا کاظمی بگویند شاعر، بگویند نویسنده؛ هنرمند و یا هر کووفت دیگری! فکر می‌کنم مهم این است که من فقط « رضا کاظمی » باشم. فرزند حسن، متولد 4 آذر 1349 خورشیدی، به شماره شناسنامه‌ی 3398 صادره از تهران. متولد شده در محله‌ای قدیمی از محله‌ه...
مولانا تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۲۵ - ۰۴:۲۴ 8 نظر , 22 بازدید
بر نام اوست
بخوابآرام و بی صدا گویی آوایی نیستگویی سالهاست که خواب رفته استقصه ها تکراریکسی را حوصله ای نمانده است در سکوت شکستکی مردیچه دلتنگی زمزمه هم آواییهفت چشمه و انتخابیکوهستان و جنگ خشننعش مرده ها در سکوت این دلدادگی هذیان یک دلسوختگیمرد خسته شبان چالاکیافتادگی یک غروریدر میدان جنگیبه تاریخ بدون فاتحی...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۱۰ - ۱۶:۴۳ 1 نظر , 222 بازدید
با تو هستم اگر چه بی تو هستم
بیاد تو عشق را معنا ندیدمیک بازی در رقصافتادگی انسانی را دیدمدر چینش آرام ضمیرخودچیره بر اختیار دیدمبا روح به تو پیوستمبی خیال نقش تومن بازیگر این میدان شدمدوخت و دوزش را به سلیقهدر رویاها بستمبازی یک کودکدر عروسک بی جان بستممدعی،نقش و نگارش بستمفریاد دل بستن را در رگهایم به خون آغشته کردم راستی و...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۱۰ - ۱۶:۳۰ 0 نظر , 112 بازدید
وطن را اعتبار آمد
(((((وطن را اعتبار آمد))))) مکن بی تابی ای دل بوی یار آمد نسیم روضه ئ رضوان ز هر سو مشکبار آمدجهان خندان چو گل بشکفت و بر کام ریاحین شدسمن سنبل به بالین و بنفشه در کنار آمد گلستانها مزین شد نوای عاشقی بر خاستجهان گویی گلستان شد گلستان را قرار آمدنویدی بر امید آمد به عینین نور دید آمد سبو پر کن ا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۰۴ - ۲۰:۲۲ 0 نظر , 103 بازدید
مسیحا دم نگارآمد(اثر هوشنگ قره داغی شاعر توانای میانه)
مسیحا دم نگارآمد مکن بی تابی ای دل بوی یار آمدنسیم روضه رضوان ز هر سو مشکبار آمد بهار آمد بهار آمد بهاری نو ببار آمدگلی بیتا ز اورنگ فلک بر شاخسار آمد گلستان ها مزین شد نوای عاشقی سر شدمسیحا دم نگار آمد به دلها غمگسار آمد نوید آمد امید آمد به عینین نور دید آمدنهال صبر ایوبی ز کان حسن بار آمد سر...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۰۴ - ۲۰:۱۱ 0 نظر , 139 بازدید
دنیا و بشر
دنیا و بشرخالی و پرانباشت زمانپوسیدگی استخوانهادوران تفسیر زمینبشر و نقش او فلسفه و ادیانخالق خلقبی شبهه و شکراس و هرمحتما یک نفرهستفلسفه در تسکین بشر جای که پاسخی نباشددر ظرف شناخت بشراو دلبازی می کندهویت دودلی مسیررابر بشر آسان می کند پیام و پیامبراندر خلاء این دلواپسیهادی و روشنی شمع مسیرمانده...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۰۴ - ۱۹:۵۵ 0 نظر , 142 بازدید
دیروزی بود
دیروزی بودتاریخ ایران را یلی بودشاهنامه و گلستانسعدی و عبیدحافظ و خسروهزاران هزار قصه سازانسرزمین افتخار بود هنوز نقل قول مکان هاهنوز دلبسته و شیفته مردمانیاد و نام آنهاکوتاهی از سخن آنهادر پستوی زمان امروزمدعی و سر به هواصورتها نشستهچشم ها باد کردهاشکها بر گونه ها به خطی کلک و نیرنگی دور لقمه نان...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۶:۴۳ 0 نظر , 212 بازدید
چسبی
چسبیشنیدم و دیدممگسی و عنکبوتیمارمولکی و موشیکلک نوزندانی نوجان می گیری نوکر والا دستانکیسه زرانهمه فکر و عقلبه زوال می دهی آنچه که همه را در تور خودبه بلای نوکری می نشانیچشمها را کورزرق و برق مال و منال دنیاهمه را اسیر یک فکر می کنی خلقت و مقامصاحب خودراخدای زمین می کنیفرصت اندک راهیان سفرهمه را...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۳ - ۲۱:۲۷ 0 نظر , 127 بازدید
آگاهم
(آگاهم)خیز که خبری استفرصتی نیستاتمام سفری استمقصدی نا معلومرجعتی است نیک و بد کردارشدر این فرصت سکون و تاختهاز این بشر دو پاقصه ها ساخته استیکی زیبا و دیگری زشتاما شیرینی آرامش راهبرکسی عمر به جاویدانیننوشته استظالم و مظلوممغرور و متکبرقاتل و مقتول دارو ندارپادشاه و گدادر زمان نعش آخرعریان و بی چ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۳ - ۲۱:۱۶ 0 نظر , 156 بازدید
خواب تو
(خواب تو)دیشب خواب تورا دیدمدر فکر آزاری دیگرنیت پلیدی را دیدمباز محکوم این ترفندباخته میدان خودرا دیدم در مرور یک قصه همراهیچهره شومی را دیدمدر تعظیم تسلیمپذیرفتم این نیرنگ دیگر به قاضی و محکمه گرایمان بستم و دل شستمهر چه دلیل و دفاعگویی از قبل محکوم این جمع هستمتا شکوه در خلوتیسوال بی جواباین خ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۳ - ۲۱:۰۸ 0 نظر , 143 بازدید
اعتراف دروغی
(اعتراف دروغی)هر گز به دروغ اعتراف نخواهم کردهر گز در مسلکی به عشقعقیده بر باد نخواهم داد بزن تازیانهبگیر از من خوابم رامن که زندانی نفس خویش نیستمدر ترس این چنینیدل به دل بازیمهره تأسی را در شش ببینم سالهاست در تکاپوشاید خالق خودرادر این خلقت اجباریمرد نیستم اگر تا آخر نباشم بندگی نکنم به جوجه ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۳ - ۲۰:۵۷ 0 نظر , 151 بازدید
نفس آخر
(نفس آخر)قصه را نوشتآخرش چنین مقدر کردعقل و اختیار گرفتجبر را تحمیل کرد خط نیست کشیدگرفت عزیزان طفل خردسال رایتیمی را بر پیشانی او نوشتاز همانجا اورا این چنینبه میدان جنگ بی کسی کشاند می توانست به مرگیهمانجا قصه را تمام سازدگویی تفریح بر مخلوقیاورا خنده ای نیاز نبودتقلای یک موجود اورا نیازنگاه نبو...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۳ - ۲۰:۴۷ 0 نظر , 104 بازدید
رفتیم
رفتیماگر دیدی در تقلاییماگر دیدی از جان مایه می گذاریماگر دید تافته جدا بافته ایماگر دیدی کج و کوله در راهیمخرده مگیر و عیب نجوی ما خط شکنان مسیریمپهلوان پیکره یک سنگ نتراشیده ایمغصه دار عالم خلقتیممرد میدان بازی یک طرفه ایم عهدی که ز اندیشه راه آخر بسته ایمبه مال و منال دنیا دل نبسته ایمترازوی تر...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۳ - ۲۰:۴۰ 0 نظر , 122 بازدید
سگ
سگسربه دارت دیدمغمین گشتمبازی وفای تورادر جمعی بی ارزش دیدمدر بهای تعلق به صاحبتمزد ،مرگت را دیدم به یک گناهی با آنهمه دلبستگی اتدر قرار نگاهیبرگردنت آویزان از درختیحس یک خلوص تعصببهای نفسی را دیدم چون تاخته بر غریبه ایبه دندان تأدیبمانده در ذات تواعتراف مرض هاری دیدمترس صاحبتخط بطلان به دلدادگی ر...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۱۳ - ۱۹:۴۶ 0 نظر , 125 بازدید
مهجور(اثر شاعر توانا و دردمند مهندس هوشنگ قره داغی متخلص به میانا مجنونی)
خدایا برده داری کی محق شد کجای بردگی آیین حق شد کجا رویید این رسم بد آیین کجا پالوده شد این عقد ننگین کجا ما بار خود وارونه جستیم چنین بار گران بر گرده بستیم کجا جرم و جنایت کرده بودیم که از روز ولادت برده بودیم خداوندا چرا تقدیر را اینگونه رستیم چرا قانون حریت گسستیم و شکستیم چرا از اصل خ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۲:۲۳ 0 نظر , 53 بازدید
غروب فردا
غروب فرداامشب دیده دلدر خلوت یک راه دورتاریخ سرزمینیدر فردا می جویمتکرار فرداهارایک راه بی خیرحسرت ملتیدر عقده حقارتیاواهای نا خوش می شنومگم شده در دوران اصل خویشجمع مستانه شغالاندر تکاپوی صیدیبر جان توله شیران مکری چیره مرگ نفسی را حس می کنمسالهاست مرده استسالهاست رخت بسته استخورشید این سرزمین عم...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۱:۳۸ 0 نظر , 109 بازدید
خوشیم و راضی ایم
مدعیان عالمندیدم مرگ غروردلخوش بازی خودباخت نگاه کودکانهاعتراف،خودیم خوشیم و راضی ایم درعجب این خوش باوریناله فغان من و شکوهشاید تنهای این حقیقتمن یکی معترضم ندیدم و حس نکردمخوشی راه خلقت بشرهمه را آواره جبری دیدمآنجا که در انتهای قصه اشکلام دروغ شنیدم بستم به فریب و توصیفچون روشنی این مظلومیشال ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۱:۳۴ 0 نظر , 92 بازدید
بگو زمین بایستد
بایستدبگو زمین بایستدبگو جهنمی نباشدبگو بهشت اغواگری نکندگله دارم از این روزگاربر چرخش سنگ خواهم انداخت بگو نچرخدبگو حلال و حرام بایستدبگو اینها قربانی نگیردبگو دروغ و نیرنگ نباشدبگو قسم و هزاررنگ رنگ ببازدبگو ترس و وحشت نباشدبگو قوی و کم زور نباشدمی ترسم از این قیاسها انسانم و در این عذرهاتردید ا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۱:۲۴ 0 نظر , 179 بازدید
که گوسفند توهستی
گوسفندپشم و شیر و شیره جانسالهاست در این معامله سربه زیر و صحراکوه و دشت وباغهاخرشدی و شیفته باختدر پشت چشمی چه بستی که گوسفند هستیجویدن علف و ناز به انسانبیچاره پروارشدیتیز بر گلویت خونتازه خواهی فهمید که گوسفند توهستی ×××× حسین قره داغی روستای هفت چشمه اردیبهشت 96...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۷:۲۶ 0 نظر , 131 بازدید
گفتی خس و خاشاکی
گفتی خس و خاشاکیخس و خاشاک شدیچه دانستی بازی دورانیک روز خودهمخسی و خاشاکی دیدی بازی زمان رااز کیسه دولت یارانه رازنده کردیندانستی این مایهفرومایکی استیکی دادیصدتا زیر کردیدولت الکترونیکانسداد پول شوییبه بار ننشستآنچه را آفریدیشد نیرنگ شکم گنده ها باز پرورده شدندگوسفند و قربانی هابیچاره رعیت شدندگ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۷:۲۳ 3 نظر , 154 بازدید
خر،خراست
خر،خراستپالان نو ،وقار تازهباز خراستدر چمن و مرغزارباز خراستجفتکی و عرعریبازشیفته رقص و آواز است در بنای خلقت چو دست بشرافتادباز اسمش خراستبار و بنه بر دوش کشدچون خراستبیچاره در این استثمارخوش است که خر استبه تعریف محروم از مدالخوش است که خر است در طویله اسب و گوسفنداندر تقسیم علوفهمانده از...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۳۰ - ۲۱:۵۶ 0 نظر , 123 بازدید
شب ومن و عاشقان
شب ومن و عاشقانتلنگر و سکوتخدای من و من این همه خلقت بشرهمه در مسیر کجمعدود اندکجمع مستان شبگردمست ولای عشق عاشقانه ایمرور زیبایی خلقتی هرچه سخنی گوییمهذیان و هدر و غلوانگشت سبابه در نشانیاینها دیوانگان خلقتندعقل و هوش به زوالمستی جرعه عشق خیالیندهمان مجنون قصه دروغند ما جدا بافتگان عالمیمجسم...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۶:۳۶ 0 نظر , 98 بازدید
آهای زندانبان
آهای زندانباناینجا جای من نیستشوق پرواز و حبساین چنین مانده ایسزاوار من نیستبگو حصار ها را بر کننداینجا برازنده شکل و شمایلپرواز نیست بگو شکنجه گربال و پر پروازم نکندپرنده باز من در حسابی در غیبت منخشم خود فرو نخواهد بستبنیان این چنین قصاوتی راچشم نخواهد بستدر طلوع صبح صادق دیگرخبر به او خواهد رفتز...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۶:۱۹ 0 نظر , 79 بازدید
بنام عشق اثری نو از شاعر توانا وچیره دست میانه(هوشنگ قره داغی،میانا مجنونی)
بنام عشق به عشق و عاشقی پیشنه دارم نگاری دلبری دیرینه دارم محبت تاروپودم را به هم دوخت شکرخا لعبتی سیمینه دارم چو تقدیرم همه بر سوختن شد گدازان آتشی در سینه دارم خدا را جایگاهم بر دل افتاد درون سینه ام گنجینه دارم کجا منت پذیرم من که حرمت به هر صبح و شب و آدینه دارم نه نفرت در قفس دارم نه...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۰۷ - ۲۳:۱۳ 1 نظر , 130 بازدید
شبانان دروغین
زنده در گوریم و ما را آگهی از خویش نیست دیر بازی در فشاریم و امیدی پیش نیست زندگانی را رها کردیم و تنها بر نفّسها زنده ایم این نفسهای پسین هم جز مشقت بیش نیست محتسب مست غرور مکنت و قدرت شده مسخ گشته آدمی دیگر مآل اندیش نیست شحنه و مفتی و میر و محتسب در عشرتند در تطاول دست درازان را دگر تشویش ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۷ - ۱۵:۱۷ 0 نظر , 156 بازدید
دل نبند
دل نبند بر این مردمان سست نهاد علمداران لشکر دشمن به بهایی خواهند فروخت چو در انتخاب زر و سیم حقیقت را انکار خواهند کرد بهانه توبه در تکرار سالیان سال این ستد پشت به دوست خواهند کرد چشم بند نفس ببندد ف...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۷ - ۱۳:۵۳ 0 نظر , 79 بازدید
هنوز امیدی هست(اثر شاعر توانا هوشنگ قره داغی به زبان ترکی،میانا مجنونی)
هنوز امیدی هست.برگشت به دورانی که یک زمانی با مهر و محبت فزونی برکت بود.مهربانی ها نگین انگشتر وجودی انسانها بود.برگردیم قار یاغاندا قوشا دوزلاغ قورمایینبلبلری اوخلامایین ورمایینطبیعتین ائلچیلرین یورمایینقوی محبت پرپیلسین بوداغلارگونش کیمی بیرده گولسین دوداخلارطبیعتین اوزی کدر دوماندیچوخ زماندی گوز...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۱/۱۵ - ۱۷:۱۲ 2 نظر , 225 بازدید
فریاد در رسیدن به هدفی در وا خواهی یک حس انسانی در کجی مسیر زمان اثر شاعر توانا و دلداده و شیدا هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی)
فریاد در رسیدن به هدفی در وا خواهی یک حس انسانی در کجی مسیر زمان اثر شاعر توانا و دلداده و شیدا هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی)
هم کیش اثر شاعر توانای میانه ای آقای هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی)
زنده در گوریم و ما را آگهی از خویش نیست دیر بازی در فشاریم و امیدی پیش نیست زندگانی را رها کردیم و تنها بر نفّسها زنده ایم این نفسهای پسین هم جز مشقت بیش نیست زرپرستان کعبه آمال خود کردند زر اغنیا سیرند و کس را محنت درویش نیست محتسب مست غرور مکنت و قدرت شده مسخ گشته آدمی دیگر مآل اندیش ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۰/۳۰ - ۱۴:۳۶ 0 نظر , 231 بازدید
مقام جان اثر توانای شاعر میانه ای آقای هوشنگ قره داغی(میانا مجنونی)
مقام جان اثر توانای شاعر میانه ای آقای هوشنگ قره داغی(میانا مجنونی)
نگاهی به تاریخی که در گذر زمان محو می شود.اما در این بین فقط نشانه و یادی از صداقت و مهربانی می ماند.اثر شاعر توانای آذربایجان هوشنگ قره داغی م
نگاهی به تاریخی که در گذر زمان محو می شود.اما در این بین فقط نشانه و یادی از صداقت و مهربانی می ماند.اثر شاعر توانای آذربایجان هوشنگ قره داغی م
فریاد نهایت دردمندی در فهم و شعورزندگی اثر شاعر توانا میانامجنونی هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
فریاد نهایت دردمندی در فهم و شعورزندگی اثر شاعر توانا میانامجنونی هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
تعریف نمای اجتماع با ساختار فردی در تعریف انسانی در ذات نگاه به پدیده و حرکتهای جمعی  از هوشنگ قره داغی میانا مجنونی شاعر بزرگ آذری به زبان تر
تعریف نمای اجتماع با ساختار فردی در تعریف انسانی در ذات نگاه به پدیده و حرکتهای جمعی از هوشنگ قره داغی میانا مجنونی شاعر بزرگ آذری به زبان تر
همسفر 2
همسفر 2
هوشنگ قره داغی شاعر و ورزشکار و قهرمان میانه ای
او در سال 1342 در روستای آچاچی شهرستان میانه در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود.مادرش از حافظان قرآن و شاگرد خانم صدیقه محمدی بود.پدرش از معماران آن زمان بود.که اصالتا اصل و نصب روسی داشت.تونل میانه به زنجان از یادگارهای اوست. دوران ابتدایی را در روستای آچاچی گذارند.بدلیل تربیت در چنین خان...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۶/۲۶ - ۱۴:۵۳ 5 نظر , 235 بازدید
نجوای دلهای پاک با نیم نگاه به طراوت و شادابی گذشته از شاعر توانای میانه و آچاچی(هوشنگ قره داغی )میانا مجنونی به زبان ترکی
نجوای دلهای پاک با نیم نگاه به طراوت و شادابی گذشته از شاعر توانای میانه و آچاچی(هوشنگ قره داغی )میانا مجنونی به زبان ترکی
کنایه به فروتنی  در بازی یک اتفاق  اثر میانا مجنونی،شاعرنام آوازه عاشقان،هوشنگ قره داغی به زبان فارسی
کنایه به فروتنی در بازی یک اتفاق اثر میانا مجنونی،شاعرنام آوازه عاشقان،هوشنگ قره داغی به زبان فارسی
راز خلقت اثر شاعر توانا ،هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی
راز خلقت اثر شاعر توانا ،هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی
قصه خلق و خوی انسانی و کنشهای زور و تعادلها در اثر میانا مجنونی(هوشنگ قره داغی)
قصه خلق و خوی انسانی و کنشهای زور و تعادلها در اثر میانا مجنونی(هوشنگ قره داغی)
بخت سمتکار هدیه از میانا مجنونی ،هوشنگ قره داغی هدیه به برادرش
بخت سمتکار هدیه از میانا مجنونی ،هوشنگ قره داغی هدیه به برادرش
یورالدیخ اثر زیبا از میانا مجنونی
یورالدیخ اثر زیبا از میانا مجنونی
من زاده ستارخان ایران سرای و میهنم
این حس زیبا را هر کسی نمی تواند درک کند.تنها راه ورود به عمق و ارزش این سروده ها در سختی ها و دشواری هایست که کمتر سراغ کسی می آید.از قضا این مفهوم برایم در زندان امارات پر معنی تر شد.آنجا که در آخرین بازمانده های نفس انسانی در تقلای یک باور خاص یک اجتماعی فریاد زن یک راه زیبا می شود. من زاده ستارخ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۶/۱۳ - ۰۲:۲۲ 1 نظر , 68 بازدید
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت سی و ششم
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت سی و ششم تقدیر ویژه از خیرین در مسیر صعود به دماوند در تهران تا جایی که امکان داشته باشد.از تاریخ 95/4/24 تا 28 تیر با رکازنی تهران از خیرین و ورزشکارانی که نقش یاریگری مدرسه را از سال 93 به عهده داشتند.حضورا تقدیر و تشکر و قدردانی خواهد شد.بخصوص ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۳۰ - ۰۲:۵۰ 0 نظر , 93 بازدید
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت سی و یکم
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت سی و یکم تراژدی غم انگیز یک جدایی در یک دو راهی آخرین روز سال تحصیلی 94-95 بود.طبق معمول زحمت همراهی مرا برای رسیدن به هفت چشمه را آقای بابک پزشکی یار دو ساله دبستان قنبر هفت چشمه در لباس مقدس سرباز معلمی را کشیدند.از صبح زود که باهم از میانه همرا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۲۹ - ۲۲:۱۳ 1 نظر , 72 بازدید
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت بیست و ششم
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت بیست و ششم سپاس از خیرین اهداء کننده صندلی و ارسال آنها به دبستان قنبر هفت چشمه از تهران قرار شد.باندازه مورد نیاز مدرسه ،صندلی ارسال شود.اما مهربانی خیرین باعث شد.هر کدام از دانش آموزان از این صندلی یکی هدیه بگیرند و در منزل نگهداری کنند.حتی برای...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۲۹ - ۱۸:۰۱ 1 نظر , 107 بازدید
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت یازدهم
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت یازدهم به گمانم کسی را بینا نمی بینم به گمانم کسی را بینا نمی بینم دنیارا بی رنگ می بینم تارو سیاه و کدر می بینم صفت مردانگی را نایاب می بینم مرگ حقیقت ها را می بینم کودکی گریان در گنج دیواری می بینم چشمان انسانی را در جای دیگر می بینم گوشه...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۲۸ - ۲۲:۳۳ 1 نظر , 168 بازدید
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت دوم
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت دوم یک عشق حسینی از روستای هفت چشمه با آنکه دهه محرم تمام شده بود.اما باز اهالی روستا در مسجد جمع می شدند و عزاداری می کردند.با همت اهالی و جوانان روستا،قرار شد.این برنامه عزادارای با شام همراه شود.همدلی و مهربانی و صداقت و دوستی خالصانه را می شد....
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۲۸ - ۰۰:۰۳ 2 نظر , 135 بازدید
کتابچه رکابزنی ازتهران و صعود با دوچرخه های سایکل توریستی به دماوند تابستان 95
کتابچه رکابزنی ازتهران و صعود با دوچرخه های سایکل توریستی به دماوند تابستان 95 قسمت اول قرار است من و محمد پاسخی مربی ماشینهای آرگو آبی و خاکی ایران و عضو تیم واکنش سریع و رکابزن بین المللی عضو دائمی هلال احمر ایران با تجهیزات همراه دوچرخه سایکل توریستی به قله دماوند صعود کنیم.قبلا چ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۲۴ - ۰۱:۳۳ 0 نظر , 281 بازدید
محکوم به شکست در نبردی نابرابر
قصه زندگی ،بیشتر چینشش بر تقدیری پنهانی است.شاید اختیار آن را به چالش بکشد.اما در مقابلش عددی نخواهد بود.در این جنگ ما تا جایی که نفس داشتیم ،جنگیدیم.هر چند از پیش باخته این نبرد بودیم.اما همانقدر تقلای ما در اوج آخرین توان یک انسانی ،بهترین باور این کارزار خواهد ماند،برای ما نقطه قوتی است. قدر و م...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۲۱ - ۱۳:۴۲ 2 نظر , 226 بازدید
میانه
میانه
مابین آتش و خاکستر
مابین آتش و خاکستر شکستم عهد خویش نشدم قدیس زمان خویش خودرا فرزند حوا آن بهانه خلقت در نگاهی باختم دادم از دست بهشت برین خدای خویش را در لمس آن پذیرفتم این خاک را به خوردنش قدر قربتش را باختم تکرارزمان و مکان را ندیدم در برینش دل نبستم به بهشتش مابین آتش و خاکستر پذیرفتم زجر خویش دل ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۴۶ 0 نظر , 58 بازدید
زنده باد دوست به یقین
زنده باد دوست به یقین خواب رادر خود گشتم مبادا در رویای خیال خود،باردیگر در عالم نا آگاهی باز یابم سنگینی چشمان خسته ام به چرتی وادارم کرد چو از عقل و هوش که رفتم در سوسوی تنها نقطه امید یک همراز همراه تلولو رعد نگاهش مرا سوی خود خواند گوشها را بستم تا چشمانم، هم نبیند دستانم را آویزان...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۳۹ 3 نظر , 34 بازدید
به گمانم کسی را بینا نمی بینم
به گمانم کسی را بینا نمی بینم دنیارا بی رنگ می بینم تارو سیاه و کدر می بینم صفت مردانگی را نایاب می بینم مرگ حقیقت ها را می بینم کودکی گریان در گنج دیواری می بینم چشمان انسانی را در جای دیگر می بینم گوشهای گرفته شده را می بینم به گمانم کسی را بینا نمی بینم فرزند میمون را زیر پای مادر می بین...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۳۱ 1 نظر , 64 بازدید
من و خدا
من و خداشبها در یاد قصه هاسرکی به ورق گذر عمردر خلوت من و اوافروخته و شاکیگریان و نالانمی شورم بر بندگی خوداین چه رمز و رازی استبه جبرم بنالمیا به سرنوشتمگر در انتخاب بر اختیارینقدش را به نسیهنخواهم دادمگر این مسیر انجا که خسته و دل زدهدر آغوش نوای نومرا دلی نیستمرور گذرش که می کنمبا حزن و اندوهشکوه...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۲۰ 2 نظر , 56 بازدید
قلم(در سیر تاریخ و رقص آن)
قلم(در سیر تاریخ و رقص آن)
مادر(بهانه یک نفس برای زنده ماندن)
مادر(بهانه یک نفس برای زنده ماندن)
بزرگترین لاک پشت برفی جهان در هفت چشمه تلاش برای ساخت آن با یک همایش در دوره افتاده ترین روستای آذربایجان قسمت اول
بزرگترین لاک پشت برفی جهان در هفت چشمه تلاش برای ساخت آن با یک همایش در دوره افتاده ترین روستای آذربایجان قسمت اول بزرگترین لاک پشت برفی جهان در هفت چشمههمایش بزرگی در بهمن ماه در روستای هفت چشمه برگزار خواهد شد.تا بزرگترین لاک پشت برفی جهان را با کمک دوستداران طبیعت بسازیم.در فرصت مناسب شرایط حضور...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۰۴/۲۹ - ۰۱:۱۴ 0 نظر , 150 بازدید
همیشه یک کودک باقی خواهم ماند.(سروده خودم)
همیشه یک کودک باقی خواهم ماند.(سروده خودم)کودک ضمیر خویشمبه دوره رشد خود معترضمنه آن برنا نه آن پیرمکودکی بیش نیستمهنوز از لولو می ترسمراه رفتن را دویدن راسخن گفتن رافریاد زدن رابی محابادر تکرار و تمرینمهنوز در خستگی تن چالاکممنتظر لالای مادرم هستمتنومندی وقدرت این سیرفرسودگی جسم و جانمهنوز خود...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۲۴ - ۲۱:۱۶ 1 نظر , 57 بازدید
تولد اولین دوچرخه و یدک آبی جهان با ظرفیت ویژه با بطری های خالی آب معدنی در شهر میانه تابستان 92
تولد اولین دوچرخه و یدک آبی جهان با ظرفیت ویژه با بطری های خالی آب معدنی در شهر میانه تابستان 92
با یک سایکل توریست،78 روز در مخوف ترین زندانهای جهان 3
به طرف جزیره نخل دبی قسمت سوم این خاطرات قسمت بندی است و همچنان تکمیل خواهد شد از اتوبان در حرکت بودم.صدای عجیب بعضی از ماشینها را می شنیدم.که در کورس با همدیگر بودند.گاهی هم چند موتور سوار با موتورهای آخرین سیستم تنوع خاصی به اتوبان ساحلی شهر دبی امارات متحده عربی می دادند.از دور ساختمان زیبایی د...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۲۰ - ۲۳:۱۸ 9 نظر , 178 بازدید
با یک سایکل توریست،78 روز در مخوف ترین زندانهای جهان 2
از شهر شارجه به طرف جزیره نخل دبی قسمت دوم این خاطرات قسمت بندی است و همچنان تکمیل خواهد شد هوا خیلی خیلی گرم بود.از طرف ترمینال بندر خالد از کنار دریا به طرف شهر شارجه حرکت کردم.لنچ های بار بری در سمت چپم مشاهده می شد.تا اینکه از زیر پول ورودی شارجه گذشتم.باز از طرف بلوار ساحلی ادامه مسیر...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۱۸ - ۰۱:۵۹ 18 نظر , 93 بازدید
یک اسکیمو از قطب جنوب
سرم خیلی شلوغ بود.با عجله سوار تاکسی تلفنی شدم. تا خودم را به انجمن ادبی میانه برسانم.چند مدتی بودشعر نگفته بودم.دلم برای بچه های انجمن تنگ شده بود.به حرمت شهدای دبیرستان زینبیه در عرض دو ساعت شعر گفتم.می خواستم برای مسابقه همایش یادوراه شهدای زینبیه و ثارالله برای اولین بار در مسابقه شرکت ک...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۶:۱۵ 1 نظر , 111 بازدید
چون فرزندی از فرزندان آچاچی ام
من فرزند نشان جنب و جوشم زاده مهر و عطوفتم از سرزمین پر آوازه ام دلیری از دلیران ولایتم ماهی خفته در کنار رودم از خوش نگار ولایت آچاچی ام مردی از خروش رود قزل اوزنم همنشین یارخوش نام ببر پیر قافلانکوهم ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۳:۰۹ 2 نظر , 118 بازدید
غریب وطن
منم آوای دلشکستکی خیالی خیال پرداز آوای ماندگی دلخوش به سرزمین آرزوها سالها در حسرت یاد یار وطن غربت غریبی در تقدیر زندگی گرد و غبار بر رخ محزون و اندوهگین از یاد آور ذهن خیالی که به روزی لباس نو وطن برتن بر جسم خسته آرام جانم دهد اما من و وطن در رسیدنش طبل جنگ بر کوس زمان ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۳:۰۶ 0 نظر , 170 بازدید
رد پا
در نگاه اعصار قدم می نهم آهسته و بی صدا خلقت و بشر افسانه و حقیقت پاداش و عذاب خاک را می بینم مانده در آن و این رد پای تکامل بشر به ذاتش تغییر و نگار امکان ندارد ثابت بماند ماده چنین رنگ گیرد چه شد که این چنین گشت بشر و خاک این چنین اسیر گشت نمی شد نوری باشد؟ نمی شد آتشی باشد؟ هم...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۳:۰۵ 0 نظر , 204 بازدید
(سرگردان)
ثانیه ها از تنبیهش سرگردان و مانده سالها سال گذشت در خیالش دریاد معبودش عشق را بهانه کرد دل به یارش را بست مالش را قدرتش را جنونش را خود را رسوا کرد وقتی که تنها گشت راه تفرط را پیشه کرد طبیعت رابه ظاهر تسخیر خود...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۳:۰۴ 0 نظر , 108 بازدید
سنگ وچکش
ای آراسته در کمال ای یک کلاس وجند بایه را جمع کرده در اتاق گرد وغبار غم نشسته بر گریبان تورا می ستایمت تویی سبر بلایا غم واندوه هرچه هست آموزش وبرورش بر تو هدیه داده است می فهم تورا با تو همدردم در این راه انسانیم ودر عشق خدا عاشقیم دلبسته این کلاسها چند پایه غذای روح ماست سنگیم...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۳:۰۲ 0 نظر , 52 بازدید
دجوق و مجوق
شاد و سرحال مست از چرخش چرخ روزگار عمر به خوشی و نیکی باهم بودند دمساز دربلاد سرزمین ملک قصاب آوا داشتند در تاب و تاب در صدای میوشان پاداش ها می گرفتند از صاحبشان آنکه بهترین قسمت ذبح چو قصاب بر میخ تکیه بر عیان مردم نما می کرد شکم پر و ناز و شکوه شان زبان زد شده بود...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۳:۰۱ 0 نظر , 47 بازدید
در بندم
اسیر در سرنوشت پاره پاره شده دل نه اینجا آرامم نه در آرامش آنجایم در افکار پریشان خودهم مانده ام نه پس نه پیش رفتن را بر خود به راحت حرام کرده ام آواره در بیابان در رسیدن به سراب نای مانده ام را جا گذاشته ام نه ابوذرم نه سلمانم عبیدا... را می شناسم غزوه واحدرا شنیده ام به عشق کربلا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۳:۰۰ 0 نظر , 112 بازدید
او می آِید
گرفته بود دلم پریشان شده بود افکارم تنگ وتاریک شده بود دیدگانم در عالم گیتی به راحتی می ریزد خون انسانها به گویی شده اند عدل گستر در بلاد مسلمین چه خونها می ریزند مدعیان عدالت در افغانستان و پاکستان فلسطین ولبنان عراق و بوسنی چه نفسها گرفتند از نفس ها هر جا بود بیرق کفر شمشیر...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۵۵ 1 نظر , 126 بازدید
مادر
میم والف ودال را مرحم روح منی آرام جان منی دارائی وجود منی راحت یاد منی وصل من از اصل توست در خلق خالق تو آمدی بعد تومرا آوردی انسانم و دلبستگی من به تو ذاتی است آرامی ام از آرامی توست تورا می گویم تورا می خواهم چرا از من پنهانی شورش اندرون چیره گشته حوصله از سرم برده کجایی...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۵۳ 0 نظر , 102 بازدید
آرزوها کودکی
مرا آرزوها بود غرور اختیار بود باور قدرت بود خواهم ساخت آنچه که دوست خواهم داشت با آرزوهای کودکی چوپانی و بنایی از همان ابتدا گوسفندوبز بوقلمون وغاز شدند همدم های من سنتور کوچک چوب دستی بلند ونازک یارمن صبح و صحرا عشق وآرزوها ایده من شب آرامش من شادی ونشاط سرحالی و تحرک کفش م...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۵۲ 0 نظر , 80 بازدید
شورش دل
شورش دل چیره گشته بر من عقل وهوش گرفته از من تاخته بر جسم وجان من برده از یاد دلدادگی من وامانده در مجهولات کجا می رود این دل من کجا آرام می دهد این تن من ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۴۰ 1 نظر , 138 بازدید
اما واگرم
آخرین نای نی لبکم می نوازد بر اندرون نی نایم می شورد بر جسم وجانم می برد از عالم واقعم آنچنانم که تنهای تنهایم می سازد میشوید هر آنچه ساخته ام می روم مقصد بی نام آنچنانکه رفته اند دوستان ونادوستان هر که بهر ه ای خوب وبد گاه از عقده وحقارت ساخته بر خود کلبه آرامش دل را ا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۳۹ 0 نظر , 34 بازدید
همین بس
داشتی وداری مهر ومحبت مهربانی و گذشت صداقت وپاکی آن کوه استوارت سربه فلک کشیده نشان از بلندی وعظمت در حاشیه اش مردمان خوبش نشان آریایی نژاد شجاعت ورد تاریخ دانان یقین در شبهه که اسلام گشته با آن به همراه تفتان نگین استان سیستان خواجه بلندی بر وسعت دشت سر سبز رستم زاد...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۳۸ 0 نظر , 146 بازدید
کفر
آسمان زمین شب وروز در چرخشند شکی نیست که در نظم تکند پشت این نظم خالقی است که فقط حکم چرخش جهان بی اراده او فرض بر کفر است مگر یکی گم کرده راهی شب را روز روز را شب زمین را آسمان آسمان را زمین در اوج نفهمی به پندارش نماید با خلق در ایستد خود را خدا نامد در کفرش هیچی وپوچی راه خو...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۳۶ 1 نظر , 112 بازدید
زندایی
باز صبح شدو هوا روشن سرزدم خانه دایی داد زدم آی زندایی گرسنه ام گو صبحانه یاا...زود باش شکم خالی مرا چاره ساز آب می زنم به صورتم تا روشنی دهم به چهره ام با نسیم صبح دل انگیز بیرون درروی سکو جلو در حیاط می نشینم تا کمی خماری ام رسد به سر مهریه خاله با آن سطل سفیدش اورقیه خاله با آن کت...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۳۶ 1 نظر , 100 بازدید
دزد
دزد دزد است چو یک تار مو یا یک جهان بدزدد در این حق وحساب ذات بشر به نیکی گرایش به خیر امکان ندارد به راه شر بیندیشد مگر طبیعت اورا در محیط گرگ صفت نماید وای اگر شیطان بر او بتازد دست در خلقت خدا حتی جان هم می گیرد بمانند دیوی جانها بمانند کشتن موری راحت می پذیرد ویران می...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۳۴ 2 نظر , 74 بازدید
گریه بر مادر
صبح زود از میانه به طرف مدرسه در حرکت بودیم.کمی پایین تر از دوراهی طرناب ساعت هفت صبح مورخه 11/9/89 خانمی کنار جاده در پیچ خطرناکی با التماس دست بلند کرد.گویی سرما بد جوری اذیتش کرده بود.خواهر زاده ام کنارمن بود.وبه عنوان همکار از راه دور به بچه های راهنمایی ودبیرستان سنقر آباد درس می داد.در...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۰۰:۵۹ 0 نظر , 237 بازدید
ویی مردمی هستم(خاطره)
ویی مردمی هستم(خاطره) اوایل سال 84 بود.در منطقه کنارک سیستان وبلوچستان مامور شدم در چند روزاز حوزه 2 به حوزه 4 بعنوان راهنما معلم سری بزنم.فاصله زرآباد نزدیک 140 کیلومتر بود.یک موتور هندا 110 شخصی شهری داشتم.که مدل 83 بود.آنقدر مرا در راهنما معلمی به کوه و دشت برده بود.که خستگی از چهره اش ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۵ - ۱۰:۵۲ 0 نظر , 77 بازدید
مرگ
مرگ من یادها دارم دو دستی چسبیده بر تاریکی ها خاطره ها دارم بازی سازش نیستم با او خواهم ساخت در دوستی او ایمان استوار خواهم داشت دل بسته ورضا در انتظار خواهم ماند به تصویر زندگی از کودکی تا حال مرورش را برسرعت افزون خواهم ساخت این همه ساعت در ثانیه ها چقدردر انتظار مانده ب...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۵ - ۰۹:۵۳ 0 نظر , 101 بازدید
سلیقه
خندان وشاداب راحت وآسوده کوله بار سفر بسته می روم خود از آن مقصد&n...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۵ - ۰۹:۴۷ 0 نظر , 136 بازدید
نشد که نشد
خواب شد که شد نشد نشد که نشد بازشد که نشد رفته راه ،خطاشد که شد،شد سالهاگذرشد که دفتر یاد باز شد اشک حسرت شد که چرا این چنین شد چون شد باز آرمحفل مستان که نشد نشد در رویای خوش شد هرگزآن نخواهد شد که می شود شد ********** شعر از سروده های آقای قره داغی نقل از سایت شخصی آقای ح...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۵ - ۰۲:۰۶ 3 نظر , 99 بازدید
محفل
اردبیل بقعه شیخ صفیالدین شب ومن ناخود آگاه همه سوی او به گمان سوری بباست سعدی کنار جمع دو غزل عاشقانه خواند حافظ کنارم فال آمد بخت شوم مرا باز سیاه وسیاه تر خواند فردوسی شاهنامه بدست رستم را بیش کشید شهریار حیدر بابا را من که تشویش عالم خود نیشخندی هدیه دادم با زبان بی زبان...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۳ - ۲۰:۴۶ 0 نظر , 184 بازدید
قلم
آن زمان که نبودی پلیدی و پاکی در ورقها نانوشته بود دنیا آرام بود کسی ازکسی خبرنداشت اگر هم داشت نقل قولی بیش نبود فراتر از آن گاهی حوصله نبود چرب وشیرین سه انگشت کردی اسیر تا شروع شود هر آنچه که به چشم می شد روشن می رفت در مغز خاکستری رنگ تا حلاجی شود جالب تر در ذهن ها ماندگار ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۳ - ۲۰:۴۴ 3 نظر , 226 بازدید
عسلویه واقعا با عظمت بود.
برای دیدن عظمت عسلویه ترجیح دادم شهر عسلویه و شهر نخل تقی را نبینم.بخاطر همین کمربندی کنار کوه وسط و قلب قطب صنعت پتروشمیی را انتخاب کردم.تادر کنارش مشعل دکل های روشن پسماند گازها را ببینم.درست در ورودی از طرف پارسیان زیر پل شناسنامه حرکت را دو طرف پل نوشتم.هوا تاریک بود.قصد داشتم حتما تا شهر کنگا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۳ - ۱۱:۲۷ 1 نظر , 172 بازدید
شوک
بیشتر از نیمه سد آیدوغموش را شنا کرده بودم . برای خط آخر چیزی نمانده بود.هوا تاریک شده بود.سردی آب و هوا به رگهایم فشار می آورد.و سرعتم را کم می کرد.چند دقیقه ای قایق را گم کردم یا آنها مرا گم کرده بودند. صدای قایق به گوشم نمی خورد.سکوت مطلق گاها صدای حرکتم روی آب را حس می کر...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۱ - ۰۴:۱۵ 1 نظر , 308 بازدید
شوخی خالق ومخلوق
داشتن تن سالم یکی از شروط موفقیت در گذر عمر به سوی خالق هستی است.هرکسی با این تضمین به پیش رفت پیروزگری است که زندگی را به کامش روزبه روز شیرین تر می کند.اما کوچکترین نا هماهنگی مقصد نا معلومی را در کفر خداوند ونهی همه چیزباز خواهد کرد.هرچند که اظهارنظر در هر موردی نیاز ب...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۱ - ۰۴:۱۲ 1 نظر , 401 بازدید
شعربلوچی و ترکی و فارسی،قندقی منی حالا(می بینی حال مرا)
قندقی منی حالا(می بینی حال مرا) بستقی منی راهاهن چو بسادا(بسته است راه مرا بمانند نخ) نزانوم (نمی دانم) چَم گور نقندم نوکی راها(چشم گور نمی بینم راه نو را) در هیاهوی آواها مجهول و بی نام قاچارام تاپّرام یولداش( می دوم پیدا نمی ک...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۷ - ۱۲:۲۱ 1 نظر , 376 بازدید
من مرده یک تابوتم
اسکلت انسان،شهر سوخته استان سیستان و بلوچستان،تقریبا 6000 ساله ******************************************************************************** من مرده یک تابوتم مرده ای از هزاران هزار مرده زمینم مسافری از مسافران کاروانم لولیده در پتوی زمان مسافر،عریان و بی چیزم در لرزش ر...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۷ - ۱۲:۱۷ 3 نظر , 375 بازدید
خاطره ای از زاهدان دوران دانشجویی ،چارم(ببینم)
چارم(ببینم) تابستان 84 بود.با چند نفر از بچه های سراوان وبمپورودشتیاری وخاش وایرانشهردر یک مدرسه جهت تحصیل در دانشگا آزاد زاهدان در ترم تابستان اسکان داشتیم.من موتور 110 هندا موتور ماجرا جو راهنما معلمی شخصی خودم را زاهدان برده بودم.خوش رکاب وبه اندازه خودم دوستش داشتم.وبا آن به...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۲ - ۱۵:۳۹ 1 نظر , 156 بازدید
پیشنهادهای یک فرهنگی برای توسعه آموزش و پرورش نشریه نگاه بهمن ماه 81
پیشنهادهای یک فرهنگی برای توسعه آموزش و پرورش نشریه نگاه بهمن ماه 81 پیشنهادهای یک فرهنگی برای توسعه آموزش و پرورش تاسیس آرشیو مدارس با شرایط پیش بینی شده در چند نقطه و ارائه اطلاعات و موارد خواسته شده به وسیله دیسکت ،جهت حذف روش قدیمی و استفاده از کاغذ،تشکیل شورای معلمان در ادارات در راستای...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۹ - ۲۲:۵۰ 0 نظر , 329 بازدید
عقل
عقل کلمه ها بازی هاوباورها چه می کند ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۹ - ۱۴:۵۹ 0 نظر , 209 بازدید
گژنن، ماژیه داواسی
گژنن، ماژیه داواسی گژمعلمن آلنن قوتولوپ میز اوسته دغرانپ نمره دفترن جلدینه خط سالیپ کتاب اوسته دایانوپ اوزن یغشدریپ قارنن قاباغا وریپ اوز دلینن ،اورین آچیپ اوز دوندریپ داغله سوزلرین معلمه بیله باشلیپ سولیپ ایلر بویا سنه یار اولمشام بارماغون اوستا دایانوپ خرد اولمشام قارا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۹ - ۱۴:۵۳ 1 نظر , 157 بازدید
شعر رسم در قبول مرگ
رسم بعد از من ، چو رفتم سینه چاک بر سر و صورت نزنید لباس سیاه غم به تن نکنید ریش و سبیل به سوگوارم بر صورت سیاه نکنید بر در مسجد گردن کج نکنید نگویید یکی یکدانه بود نگوید آب رودخانه خجل از او نگویید روشنایی خانه از نور او دروغ بر دروغ نکنید شاهد یادگارها از من نچینید بر م...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۹ - ۱۴:۴۶ 11 نظر , 261 بازدید
همان صفرم
همان صفرم زنامگذاری اعداد همان صفرم چیزی ندارم به خود ببالم همان صفرم اگر بعد من منفی بینی باز همان صفرم نه مثبت نه منفی وسط پل همان صفرم بشر چو اعداد را کشف کرد صفر نامم نهاد از همان ابتدا من شدم صفر چون اعداد به ده رسید همان صفرم مفلس وبینوا همان صفرم زشکل وشمایل نسبت...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۹ - ۰۳:۱۸ 0 نظر , 262 بازدید
یک دوچرخه سوار میانه ای ،دور ایران در سه ماه،هفته نامه حوادث و شگفتی ها،شماره 114،شانزدهم مهرماه 90
شگفت انگیزها یک دوچرخه سوار میانه ای در سفری ماجراجویانه نوار مرزی ایران را رکاب زد دور ایران در سه ماه مدتها بود.که ورزش را کنار گذاشته بود.اما دوباره تصمیم گرفت.ورزش را از سر بگیرد.تصمیم ناگهانی حسین قره داغی باعث شد.او سه ماه تمام خانه و زندگی را رها کند.تا دور ایران را رکاب بز...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۹ - ۰۳:۰۸ 3 نظر , 329 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات