فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
میانه611 بهار36 زیبا61 پست خاص1 معلم330 شعر145 شبتون پراز آرامش5 تقدیم به همه فرشتگان روی زمین1 مسابقات آسیایی تکواندو1 چای سبز1 زمین7 میانا مجنونی1 حسین قره داغی145 هفت چشمه351 اردیبهشت3 عاشقانه241 هستی5 نویسنده83 اسب2 VvXvF120
  • شعر
برای جداسازی برچسب ها از کلید Enter استفاده کنید.
موجیم که آسودگی ما عدم ماست // ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست // ما زنده به آنیم که آرام نگیریم کلیم کاشانی بیت بالا به بخشی ازساقی نامه کلیم کاشانی برمیگردد. گفتنی است که جابجا نوشتن مصرع ها، پیدا کردن سراینده آنرا دشوار می کند و.... این هم بخشی از ساقی نامه: مستیم و عنان دل خودکام نگیریم تا جام بود، عبرت...
برسام محمدی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۳:۴۱ 7 نظر , 9 بازدید
مهجور(اثر شاعر توانا و دردمند مهندس هوشنگ قره داغی متخلص به میانا مجنونی)
خدایا برده داری کی محق شد کجای بردگی آیین حق شد کجا رویید این رسم بد آیین کجا پالوده شد این عقد ننگین کجا ما بار خود وارونه جستیم چنین بار گران بر گرده بستیم کجا جرم و جنایت کرده بودیم که از روز ولادت برده بودیم خداوندا چرا تقدیر را اینگونه رستیم چرا قانون حریت گسستیم و شکستیم چرا از اصل خ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۲:۲۳ 0 نظر , 5 بازدید
غروب فردا
غروب فرداامشب دیده دلدر خلوت یک راه دورتاریخ سرزمینیدر فردا می جویمتکرار فرداهارایک راه بی خیرحسرت ملتیدر عقده حقارتیاواهای نا خوش می شنومگم شده در دوران اصل خویشجمع مستانه شغالاندر تکاپوی صیدیبر جان توله شیران مکری چیره مرگ نفسی را حس می کنمسالهاست مرده استسالهاست رخت بسته استخورشید این سرزمین عم...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۱:۳۸ 0 نظر , 4 بازدید
خوشیم و راضی ایم
مدعیان عالمندیدم مرگ غروردلخوش بازی خودباخت نگاه کودکانهاعتراف،خودیم خوشیم و راضی ایم درعجب این خوش باوریناله فغان من و شکوهشاید تنهای این حقیقتمن یکی معترضم ندیدم و حس نکردمخوشی راه خلقت بشرهمه را آواره جبری دیدمآنجا که در انتهای قصه اشکلام دروغ شنیدم بستم به فریب و توصیفچون روشنی این مظلومیشال ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۱:۳۴ 0 نظر , 4 بازدید
بگو زمین بایستد
بایستدبگو زمین بایستدبگو جهنمی نباشدبگو بهشت اغواگری نکندگله دارم از این روزگاربر چرخش سنگ خواهم انداخت بگو نچرخدبگو حلال و حرام بایستدبگو اینها قربانی نگیردبگو دروغ و نیرنگ نباشدبگو قسم و هزاررنگ رنگ ببازدبگو ترس و وحشت نباشدبگو قوی و کم زور نباشدمی ترسم از این قیاسها انسانم و در این عذرهاتردید ا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۱:۲۴ 0 نظر , 4 بازدید
که گوسفند توهستی
گوسفندپشم و شیر و شیره جانسالهاست در این معامله سربه زیر و صحراکوه و دشت وباغهاخرشدی و شیفته باختدر پشت چشمی چه بستی که گوسفند هستیجویدن علف و ناز به انسانبیچاره پروارشدیتیز بر گلویت خونتازه خواهی فهمید که گوسفند توهستی ×××× حسین قره داغی روستای هفت چشمه اردیبهشت 96...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۷:۲۶ 0 نظر , 7 بازدید
گفتی خس و خاشاکی
گفتی خس و خاشاکیخس و خاشاک شدیچه دانستی بازی دورانیک روز خودهمخسی و خاشاکی دیدی بازی زمان رااز کیسه دولت یارانه رازنده کردیندانستی این مایهفرومایکی استیکی دادیصدتا زیر کردیدولت الکترونیکانسداد پول شوییبه بار ننشستآنچه را آفریدیشد نیرنگ شکم گنده ها باز پرورده شدندگوسفند و قربانی هابیچاره رعیت شدندگ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۷:۲۳ 2 نظر , 7 بازدید
تـــو مـرو ...
تـــو مـرو ...
خر،خراست
خر،خراستپالان نو ،وقار تازهباز خراستدر چمن و مرغزارباز خراستجفتکی و عرعریبازشیفته رقص و آواز است در بنای خلقت چو دست بشرافتادباز اسمش خراستبار و بنه بر دوش کشدچون خراستبیچاره در این استثمارخوش است که خر استبه تعریف محروم از مدالخوش است که خر است در طویله اسب و گوسفنداندر تقسیم علوفهمانده از...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۳۰ - ۲۱:۵۶ 0 نظر , 14 بازدید
End But Endless.درباره من
End But Endless.درباره من
شب ومن و عاشقان
شب ومن و عاشقانتلنگر و سکوتخدای من و من این همه خلقت بشرهمه در مسیر کجمعدود اندکجمع مستان شبگردمست ولای عشق عاشقانه ایمرور زیبایی خلقتی هرچه سخنی گوییمهذیان و هدر و غلوانگشت سبابه در نشانیاینها دیوانگان خلقتندعقل و هوش به زوالمستی جرعه عشق خیالیندهمان مجنون قصه دروغند ما جدا بافتگان عالمیمجسم...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۶:۳۶ 0 نظر , 18 بازدید
آهای زندانبان
آهای زندانباناینجا جای من نیستشوق پرواز و حبساین چنین مانده ایسزاوار من نیستبگو حصار ها را بر کننداینجا برازنده شکل و شمایلپرواز نیست بگو شکنجه گربال و پر پروازم نکندپرنده باز من در حسابی در غیبت منخشم خود فرو نخواهد بستبنیان این چنین قصاوتی راچشم نخواهد بستدر طلوع صبح صادق دیگرخبر به او خواهد رفتز...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۶:۱۹ 0 نظر , 12 بازدید
شعر زیبایی از شهریار
شعر زیبایی از شهریار
Frenzy...
Frenzy...
گرفتی چه گفتم؟ وقتی همه چیز سر جایش باشد... یک جای کار دارد لنگ می زند جانم!
هر چیزی باید سر جای خودش اتفاق بیفتد، قبول داری؟ مثلاً تگرگ، باید اردیبهشت را به دلواپسی بکشاند، گیلاس، جایش، چلّه مرداد است... برگها باید وسط مهر، با رویی زرد و نارنجی، بریزند روی سنگفرش خیابان، شب یلدا، پرده را ...
alone girl تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۳۱ 44 نظر , 42 بازدید
درمکتب چشمت گرفتم کاردانی را...
درمکتب چشمت گرفتم کاردانی را...
همه ی سال های بی تحویل ......!!!!!!!!
همه ی سال های بی تحویل ......!!!!!!!!
آخشامدا غریب دی منده غریبم...
آخشامدا غریب دی منده غریبم...
شعر خوانی در محضر اقای خامنه ایی
شعر خوانی در محضر اقای خامنه ایی
بنام عشق اثری نو از شاعر توانا وچیره دست میانه(هوشنگ قره داغی،میانا مجنونی)
بنام عشق به عشق و عاشقی پیشنه دارم نگاری دلبری دیرینه دارم محبت تاروپودم را به هم دوخت شکرخا لعبتی سیمینه دارم چو تقدیرم همه بر سوختن شد گدازان آتشی در سینه دارم خدا را جایگاهم بر دل افتاد درون سینه ام گنجینه دارم کجا منت پذیرم من که حرمت به هر صبح و شب و آدینه دارم نه نفرت در قفس دارم نه...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۰۷ - ۲۳:۱۳ 1 نظر , 43 بازدید
رقص طبیعت درمانشامی(جننررمکانی)اثر شاعر توانا هوشنگ قره داغی
آرامش واقعی و دسترسی به آن یک رویاست.فرار از محدوده ای به محدوده دیگر در جستجوی این حس امری بیهوده است.اما حس یک آرامش گذر با طبیعت حاضر در یک نقطه خلوت نهایت دلخوشی است. به یک روز بهاری در کنار جوی آبی و قدح در دست شکوفه بر درخت سیب و گیلاس و گلابی بود و من سرمست چناری چند و مجنون بیدی و دا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۰۶ - ۰۰:۱۲ 0 نظر , 42 بازدید
هی باران
هی باران !دلت را خوش نکُن به ذوق مردم از باریدنتاین جماعت زمانی تورا میخواهند که برایشان صرف داشته باشیوقتی دلشان تورا میخواهد که هوا گرم باشدزمین خُشک باشد همین که خیسشان کُنی ُ لباسشان کثیف شودهمین که ناخواسته ضرر برسانیهمین ک...
برسام محمدی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۸ - ۲۱:۵۰ 5 نظر , 51 بازدید
تبریک عید ( دلنوشته ای از خودم )
عید آمد و از لطف خدا سبز چمن شد بلبل به غزل راهی صحرا و دمن شد تبریک لباس نوی دنیا و دگرگونی احوال از پاکی دل آمد و جاری به دهن شد خوشتر آنست که ما دل بگذاریم در باد دگرگون آن روز بود عید که دل پاک ز ظن شد آرزویم همه سال و همه روز و همه ساعت بینم خوشی ا...
موسی اصلانی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۸ - ۱۰:۵۹ 58 نظر , 176 بازدید
نماد شب(اثر شاعر توانا و فاخته میانه)
نماد شب امید رستگاری دارم امشب هوای میگساری دارم امشب چنان در سینه عشقم آتشین است نوای بی قراری دارم امشب میان ماندن و رفتن چگونه عجب درد خماری دارم امشب چگونه خفتن و آسوده بودن به چشم خویش خاری دارم امشب سکوتم می درد روح و روانم عیان شد حال زاری دارم امشب ز بس بیداد را گردن نهادم گران ب...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۸ - ۰۸:۴۱ 1 نظر , 66 بازدید
فاجعه
ازمن بگیریزید که من سوختنی ام یک خانه بی پایه، فرو ریختنی امبگذار به بنبست رسد شعر ودوبیتمیک فاجعه برسایه ای خود دوختنی ام روح الله رازقی...
روح الله رازقی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۸ - ۰۰:۲۷ 0 نظر , 11 بازدید
شبانان دروغین
زنده در گوریم و ما را آگهی از خویش نیست دیر بازی در فشاریم و امیدی پیش نیست زندگانی را رها کردیم و تنها بر نفّسها زنده ایم این نفسهای پسین هم جز مشقت بیش نیست محتسب مست غرور مکنت و قدرت شده مسخ گشته آدمی دیگر مآل اندیش نیست شحنه و مفتی و میر و محتسب در عشرتند در تطاول دست درازان را دگر تشویش ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۷ - ۱۵:۱۷ 0 نظر , 62 بازدید
دل نبند
دل نبند بر این مردمان سست نهاد علمداران لشکر دشمن به بهایی خواهند فروخت چو در انتخاب زر و سیم حقیقت را انکار خواهند کرد بهانه توبه در تکرار سالیان سال این ستد پشت به دوست خواهند کرد چشم بند نفس ببندد ف...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۷ - ۱۳:۵۳ 0 نظر , 43 بازدید
مرا خسته کردی و خود خسته رفتی...
مرا خسته کردی و خود خسته رفتی...
گریه های شبانه مادرم
گریه های شبانه مادرم در گذر زمان سالهای سال عمر گذشت شبی فال زدم موها سپید بی حوصله و دل تشویش لقی دندان و سستی جسم لرزش تنم کم سویی چشمم بیزار از هر چه دلخوشی آگاه و عالم از گذشته بیش چه جاها خالی و پر میشود گویی دیروز بود قوری کوچک کنار پنجره شکسته گی انسانی را می دیدم مظل...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۵ - ۱۴:۵۳ 1 نظر , 53 بازدید
همه را در هوس انسانی می بینم
دشمن نمی بینیم چیره گی غریزه بر عقل می بینم صدق قانون جنگل تلخی یک حیله را می بینم بازی اخلاق و خلوص پنهان شده در مکری می بینم تکرار نفس شیطانی ارزانی یک فن غالب را می بینم گرگ صفت در کمین جانی، مرگی را می بینم بهانه نفس را یک راز دروغ قسمی را می بینم راه راست یک مغلطه چیره گی می بینم ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۵ - ۰۱:۵۲ 0 نظر , 69 بازدید
کجی یک راه
کجی یک راه بیاراستند و تزئین کردند راه ساختند و بناها کاشتند مجمر چنین عشقی را به خون غوطه ور ساختند در جاری نهر عشق هذیانها گفتند بهانه عشق را مرد غرق شده این نهر ساختند هلهله پیچید در جمعی وصل وصال را این چنین پر معنا تفسیر کردند چشمها بسته شد تا جایی که حقیقت رانیافتند افسانه و قصه ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۵ - ۰۱:۴۹ 0 نظر , 33 بازدید
بهار آید از خودم
بهار اید بهار اید گلستان را نگار اید نگار اید نگار اید به هر بستان بهار اید بهار اید شب تار گل و بلبل شود پایان چنار اید انار اید بسی مشک تتار اید...
علی افسر ساعی نیا تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۳ - ۲۱:۱۶ 21 نظر , 138 بازدید
ترجمه شعری از عزیز سلامی
باغچه در بامداد ++ می نگردباغچه درآغوش بامداد بیدارنگشته اند آدمیان هنوز می نگرد چون حیوانی هراسان از غارخودخانه های دور آدمیان را می نگردباغچه درآغوش بامداد بیدارنگشته اند آدمیان هنوز چیست این حصارها که به دورم کشیده اندچیست این تیرک ها که برپیکرم نشانده اند فریاد اگربرآ...
احمد اسماعیلی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۱۶ - ۰۹:۲۲ 0 نظر , 22 بازدید
از خودم انگار میترسم
من از تنهایی ممتد،من از دیوار میترسم در این تاریکی بیداد از دیدار میترسم همه پشت نقابی در فریب دیگران اما من از تزویر نامآنوس این افکار میترسم همه دور ا...
سامان4شیردل تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۷:۰۲ 33 نظر , 171 بازدید
ای ب فدای دل دیوانه پسندش...
ای ب فدای دل دیوانه پسندش...
شعر زیبای خیرمقدم به مهمانان،اصغر حسن زاده به مهمانان همایش با شوخ طبعی در معرفی هفت چشمه
شعر زیبای خیرمقدم به مهمانان،اصغر حسن زاده به مهمانان همایش با شوخ طبعی در معرفی هفت چشمه
من یکی اعتراض دارم
چرخش این چنینی روزگار در مذاق دل ما عاشقان حوش نیست تا آوای دل ما این چنین در ناله ای خون بگرید. دوست و شاعر ترکی زبان میانه آقای علی اکبر آقایی به دیار حق شتافت.روحش شاد مراسم تشیع از ساعت 10 صبح در مزار مومنین میانه مجلس ترحیم از ساعت 2/30 تا 4/30 در مسجد سیدالشهدا(خیام شمالی) ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۱۲ - ۰۱:۰۱ 0 نظر , 113 بازدید
شعر خوانی ناصر فیض در محضر رهبری عزیز(جالبه حتما ببینید)
شعر خوانی ناصر فیض در محضر رهبری عزیز(جالبه حتما ببینید)
سکوت و سکوت و سکوت...ودیگر هیچ...
سکوت و سکوت و سکوت...ودیگر هیچ...
ایشیق لار داریخیر(حسرت زنگانلی)
قاپ_قارانلیـق دی شه هر یایغین ایـشیق لار داریخیراوستونو غم بوروموش گؤی یاراشیـق لار داریخیر وساواش دیرسا قیلینج کیمسه کی های_کوی سالیـبانبو بوزومتول دؤیوشه آل باریـشیق لار داریخیر بوردا ساز تـوزلو قاوال چانتا دا چالمیر بالابانپینتی غم لر بورویوب شهری آشیـق لار داریخیر خیـاوان لار باغــیری...
بهزادبیات فرد (حسرت زنگانلی) تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۰۹ - ۰۱:۰۱ 6 نظر , 62 بازدید
تـو بِبــار ، تـا بِبــارَم ...
تـو بِبــار ، تـا بِبــارَم ...
دریا هم اینچنین که منم بردبار نیست...
دریا هم اینچنین که منم بردبار نیست...
آتش نشان
هُرمِ بلا تا به ثریّا رسید شعله ی آن تا به دل ما رسید بر تن کشور شده رخت سیاه ناله به هر خانه زِ بخت سیاه پرچم آتش همه جا در هوا تابلوی هر کوی و خیابان عزا کوهِ یقین گشته به شک مبتلا روزنه ها بسته و غوغا به پا همهمه ها از غم آتش نشان ماتمِ دل ماتمِ آتش نشان عاشق دلسوخته ی پاکباز عشق به ...
احمدیزدانی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۰۳ - ۰۰:۰۸ 0 نظر , 30 بازدید
هدیه ای با ارزش از طرف یک دوست...
هدیه ای با ارزش از طرف یک دوست...
تو مثل منی برف ...
تو مثل منی برف ...
سمت تو...
در سمت توام دلم باران ، دستم باران دهانم باران ، چشمم باران روزم را با بندگی تو پا گشا می کنم ... هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند یاد تو کوران می کند ... هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود ... کاش من همه بودم کاش من همه بودم با همه دهان ها تو را صدا می زدم ... ...
گل آبی من تاریخ درج: ۹۵/۱۱/۲۵ - ۲۰:۵۶ 3 نظر , 57 بازدید
مرا در آغوشت گیر.....
مرا در آغوشت گیر... آغوشت مرا وسوسه میکند ..... آغوشت چون غاری است که در آن میتوان عبادت کرد.... میتوان طعم خوش عشق را با آن تجربه کرد..... میخواهم در آغوشت گریه کنم... گریه ای از سر شوق و عشق.... آنقدر گریه کنم که با هق هق خوابم ببرد...... مرا در آغوشت گیر..... آغوشت مرا وسوسه میکند ......
گل آبی من تاریخ درج: ۹۵/۱۱/۲۲ - ۲۱:۰۵ 4 نظر , 29 بازدید
باتو نگفته بودم از گریه های هر شب
باتو نگفته بودم از گریه های هر شب
تو صفر خوب من ...
تو بهترین رقم میان این شماره های بیکران تـــو صفر خـــوب ِ مـــن ! که کم کسی ظرافت تو دید و واژه های شوق از زبان تو شنیده است . چرا که در میان نسل ها و قرنها اگر به پای برگه ای تو را معلمی نوشت ،&nb...
امپراطور سکوت تاریخ درج: ۹۵/۱۱/۰۸ - ۱۸:۳۹ 6 نظر , 678 بازدید
فریاد در رسیدن به هدفی در وا خواهی یک حس انسانی در کجی مسیر زمان اثر شاعر توانا و دلداده و شیدا هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی)
فریاد در رسیدن به هدفی در وا خواهی یک حس انسانی در کجی مسیر زمان اثر شاعر توانا و دلداده و شیدا هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی)
خلیج فارس اسطوره آزاده گی یک ملت در شعر آقای هوشنگ قره داغی ( میانا مجنونی)
خلیج فارس اسطوره آزاده گی یک ملت در شعر آقای هوشنگ قره داغی ( میانا مجنونی)
مقام جان اثر توانای شاعر میانه ای آقای هوشنگ قره داغی(میانا مجنونی)
مقام جان اثر توانای شاعر میانه ای آقای هوشنگ قره داغی(میانا مجنونی)
شیطان می تازد(شیطان چاپیر)اثر شاعر توانا هوشنگ قره داغی
شیطان می تازد(شیطان چاپیر)اثر شاعر توانا هوشنگ قره داغی
نگاهی به تاریخی که در گذر زمان محو می شود.اما در این بین فقط نشانه و یادی از صداقت و مهربانی می ماند.اثر شاعر توانای آذربایجان هوشنگ قره داغی م
نگاهی به تاریخی که در گذر زمان محو می شود.اما در این بین فقط نشانه و یادی از صداقت و مهربانی می ماند.اثر شاعر توانای آذربایجان هوشنگ قره داغی م
فریاد نهایت دردمندی در فهم و شعورزندگی اثر شاعر توانا میانامجنونی هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
فریاد نهایت دردمندی در فهم و شعورزندگی اثر شاعر توانا میانامجنونی هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
تعریف نمای اجتماع با ساختار فردی در تعریف انسانی در ذات نگاه به پدیده و حرکتهای جمعی  از هوشنگ قره داغی میانا مجنونی شاعر بزرگ آذری به زبان تر
تعریف نمای اجتماع با ساختار فردی در تعریف انسانی در ذات نگاه به پدیده و حرکتهای جمعی از هوشنگ قره داغی میانا مجنونی شاعر بزرگ آذری به زبان تر
بی سر وپا میبرد این دل مرا
تا به کجا می برد این دل مرا؟ سوی فنا می برد این دل مرا بین که چه سان جانب دشت جنون بی سر و پا می برد این دل مرا از حرم خاصه اسرار خویش تا به سما می برد این دل مرا در طلب حضرت سلطان عشق تحت لواء می برد این دل مرا مطرب چنگی به مقاما...
لاهوتیان تاریخ درج: ۹۵/۱۰/۱۵ - ۱۵:۴۸ 32 نظر , 178 بازدید
« آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش »
« آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش »
حـریـق خــزان بــود ...
حـریـق خــزان بــود ...
آمده ام ...
آمـده ام ... ، که این دفتر ممتاز ، کنم باز و شوم قافیه پرداز و سخن را کنم آغاز به تَسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است ، صبور است و حلیم است ، نصیر است و رئوف است و کریم است ، قدیر ا...
امپراطور سکوت تاریخ درج: ۹۵/۰۹/۲۴ - ۱۹:۴۹ 2 نظر , 749 بازدید
واگاوی فرصت عمر در چالشها اثر شاعر توانا هوشنگ قره داغی میانا مجنونی به زبان ترکی
واگاوی فرصت عمر در چالشها اثر شاعر توانا هوشنگ قره داغی میانا مجنونی به زبان ترکی
تبریک عید غدیر در رقص کلمات شاعر توانا هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی
تبریک عید غدیر در رقص کلمات شاعر توانا هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی
آچاچی،نگاه به خاطرات انسانهای مثالی در سرزمین خاطرات نسلی ،شاعر توانا هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی) به زبان ترکی
آچاچی،نگاه به خاطرات انسانهای مثالی در سرزمین خاطرات نسلی ،شاعر توانا هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی) به زبان ترکی
هوشنگ قره داغی شاعر و ورزشکار و قهرمان میانه ای
او در سال 1342 در روستای آچاچی شهرستان میانه در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود.مادرش از حافظان قرآن و شاگرد خانم صدیقه محمدی بود.پدرش از معماران آن زمان بود.که اصالتا اصل و نصب روسی داشت.تونل میانه به زنجان از یادگارهای اوست. دوران ابتدایی را در روستای آچاچی گذارند.بدلیل تربیت در چنین خان...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۶/۲۶ - ۱۴:۵۳ 5 نظر , 335 بازدید
نجوای دلهای پاک با نیم نگاه به طراوت و شادابی گذشته از شاعر توانای میانه و آچاچی(هوشنگ قره داغی )میانا مجنونی به زبان ترکی
نجوای دلهای پاک با نیم نگاه به طراوت و شادابی گذشته از شاعر توانای میانه و آچاچی(هوشنگ قره داغی )میانا مجنونی به زبان ترکی
نگاه به خاطرات و سنتها و اتفاقاتی که با مهر و مهربانی همیشه جاوید خواهد ماند.اثر شاعر دردمند هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی) به زبان ترکی
نگاه به خاطرات و سنتها و اتفاقاتی که با مهر و مهربانی همیشه جاوید خواهد ماند.اثر شاعر دردمند هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی) به زبان ترکی
کنایه به فروتنی  در بازی یک اتفاق  اثر میانا مجنونی،شاعرنام آوازه عاشقان،هوشنگ قره داغی به زبان فارسی
کنایه به فروتنی در بازی یک اتفاق اثر میانا مجنونی،شاعرنام آوازه عاشقان،هوشنگ قره داغی به زبان فارسی
راز خلقت اثر شاعر توانا ،هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی
راز خلقت اثر شاعر توانا ،هوشنگ قره داغی (میانا مجنونی
قصه خلق و خوی انسانی و کنشهای زور و تعادلها در اثر میانا مجنونی(هوشنگ قره داغی)
قصه خلق و خوی انسانی و کنشهای زور و تعادلها در اثر میانا مجنونی(هوشنگ قره داغی)
زیبایی نگاه شاعر توانایی میانه ای میانا مجنونی (هوشنگ قره داغی)به جدال با روزگار به زبان ترکی
زیبایی نگاه شاعر توانایی میانه ای میانا مجنونی (هوشنگ قره داغی)به جدال با روزگار به زبان ترکی
بخت سمتکار هدیه از میانا مجنونی ،هوشنگ قره داغی هدیه به برادرش
بخت سمتکار هدیه از میانا مجنونی ،هوشنگ قره داغی هدیه به برادرش
من زاده ستارخان ایران سرای و میهنم
این حس زیبا را هر کسی نمی تواند درک کند.تنها راه ورود به عمق و ارزش این سروده ها در سختی ها و دشواری هایست که کمتر سراغ کسی می آید.از قضا این مفهوم برایم در زندان امارات پر معنی تر شد.آنجا که در آخرین بازمانده های نفس انسانی در تقلای یک باور خاص یک اجتماعی فریاد زن یک راه زیبا می شود. من زاده ستارخ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۶/۱۳ - ۰۲:۲۲ 1 نظر , 105 بازدید
شعری ماندگار
او شعرهای زیادی را به زبان ترکی و فارسی سروده است.خیلی دوست داشتم.کتابی چاپ کند.اما بیشتر ترجیح می دهد برای خود شعر بسراید.در بیشتر انجمن ها ،اعضا با شعر او آشنا هستند.چند بار شعرهایش در مجلات چاپ شده است. این شعر را چند سال پیش سروده بود.از آنجا که افتخار شاگردی اش را دارم.روی من اثر گذاشت.تا رکاب...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۶/۱۳ - ۰۲:۰۴ 2 نظر , 104 بازدید
غزل خوشدی گور یازار: بهزادبیات فرد
خوشدو گؤر؟ ســن ده منیـم تـک گـوزلیم بیر زامان لیلی یه مجنون اولاسان خوشدو گؤر؟ چکدی اورک باخ نئــجه گورحسرتین سن منه حسرت قالاسان خوشدو گؤر؟ یاده ســالانــــدا مــنی آخشــام چاغی قاره بولوت تک دولاسان خوشدو گؤر؟ ساز گوتــوروب سی...
بهزادبیات فرد (حسرت زنگانلی) تاریخ درج: ۹۵/۰۶/۰۸ - ۲۱:۰۵ 0 نظر , 55 بازدید
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت بیستم
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت بیستم پرنده ای از تهران در هفت چشمه راه گم کرده بود.مدتی بود.سر در گم بود.می خواست به شهر کور اغلو اردبیل از طرف جاده خاکی شهر نیر برود.مسافری از تهران بود.عمو کامران پناهی اصالتا از شهر کوراغلو و مقیم فعلی تهران بودند.او از عاشقان طبیعت و از دوست...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۲۹ - ۱۷:۰۸ 0 نظر , 95 بازدید
میانه
میانه
تریاک و قصه هایش از سروده های استاد هوشنگ قره داغی
دو شعر در یک فیلم ،انجمن شعرا و نویسندگان میانه 90شعر اول به زبان فارسی است و شهر دوم به زبان ترکی است.هوشنگ قره داغی از شاعران گمنام میانه ای است.که در خلوت خود شعر می سراید.او زمانی یکی از ورزش کاران بنام میانه بود.در زمان خودش به ببر قافلانکوه شهرت داشت.اگر قسمت شد.یک روز زندگی نامه این بزرگوار ن...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۲/۱۳ - ۱۹:۴۴ 1 نظر , 221 بازدید
مابین آتش و خاکستر
مابین آتش و خاکستر شکستم عهد خویش نشدم قدیس زمان خویش خودرا فرزند حوا آن بهانه خلقت در نگاهی باختم دادم از دست بهشت برین خدای خویش را در لمس آن پذیرفتم این خاک را به خوردنش قدر قربتش را باختم تکرارزمان و مکان را ندیدم در برینش دل نبستم به بهشتش مابین آتش و خاکستر پذیرفتم زجر خویش دل ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۴۶ 0 نظر , 78 بازدید
زنده باد دوست به یقین
زنده باد دوست به یقین خواب رادر خود گشتم مبادا در رویای خیال خود،باردیگر در عالم نا آگاهی باز یابم سنگینی چشمان خسته ام به چرتی وادارم کرد چو از عقل و هوش که رفتم در سوسوی تنها نقطه امید یک همراز همراه تلولو رعد نگاهش مرا سوی خود خواند گوشها را بستم تا چشمانم، هم نبیند دستانم را آویزان...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۳۹ 3 نظر , 85 بازدید
به گمانم کسی را بینا نمی بینم
به گمانم کسی را بینا نمی بینم دنیارا بی رنگ می بینم تارو سیاه و کدر می بینم صفت مردانگی را نایاب می بینم مرگ حقیقت ها را می بینم کودکی گریان در گنج دیواری می بینم چشمان انسانی را در جای دیگر می بینم گوشهای گرفته شده را می بینم به گمانم کسی را بینا نمی بینم فرزند میمون را زیر پای مادر می بین...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۳۱ 1 نظر , 76 بازدید
من و خدا
من و خداشبها در یاد قصه هاسرکی به ورق گذر عمردر خلوت من و اوافروخته و شاکیگریان و نالانمی شورم بر بندگی خوداین چه رمز و رازی استبه جبرم بنالمیا به سرنوشتمگر در انتخاب بر اختیارینقدش را به نسیهنخواهم دادمگر این مسیر انجا که خسته و دل زدهدر آغوش نوای نومرا دلی نیستمرور گذرش که می کنمبا حزن و اندوهشکوه...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۲۰ 2 نظر , 91 بازدید
خان ننه.شهریار
خان ننه.شهریار
باز باران...
باز باران...
قلم(در سیر تاریخ و رقص آن)
قلم(در سیر تاریخ و رقص آن)
مادر(بهانه یک نفس برای زنده ماندن)
مادر(بهانه یک نفس برای زنده ماندن)
تکه(نگاه مایوس کننده به روابط اجتماعی موجود)
تکه(نگاه مایوس کننده به روابط اجتماعی موجود)
رسم(رسم فرهنگ بد ارزش گذاری وجود انسانها در زمان حال)
رسم(رسم فرهنگ بد ارزش گذاری وجود انسانها در زمان حال)
پچ پچ(خاطرات مشترک همه در پشت میز و نیمکت و مدرسه)
پچ پچ(خاطرات مشترک همه در پشت میز و نیمکت و مدرسه)
نجوی(درد و رنج نگاه جهان سومی به مدارس چند پایه)
نجوی(درد و رنج نگاه جهان سومی به مدارس چند پایه)
خداحافظ...
خداحافظ...
ارادت به زادگاهم آچاچی از هوشنگ قره داغی با صدا و تصویر
این شعر در مذاق قدیمی های آچاچی یادآور گذشته روستایی است.که از آدم های مثالی خود خاطرات شیرینی را با خود به همراه داشته است.اما گذشت زمان و شهر شدن آچاچی ، یعنی به خاطره پیوستن انسانهای مهربانی که در یک عصری برای خوددنیای مهربانی ها را به تصویر کشیده بودند.یادآوری روزهای نه چندان دور این روستای سابق...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۰۳/۳۰ - ۰۰:۴۳ 5 نظر , 334 بازدید
خبر برون مرزی پرس تی وی ایران در مورد شکنجه ام زمستان 92 در کشور امارات متحده عربی حین رکابزنی این کشور به جرم واهی جاسوسی روستای طارون میانه
خبر برون مرزی پرس تی وی ایران در مورد شکنجه ام زمستان 92 در کشور امارات متحده عربی حین رکابزنی این کشور به جرم واهی جاسوسی روستای طارون میانه
شعر همان صفرم از خودم 87 به زبان فارسی
شعر همان صفرم از خودم 87 به زبان فارسی
شعر عشق از استادم و برادر عزیزم هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
شعر عشق از استادم و برادر عزیزم هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
شعر دنیا از استاد و برادر عزیزم هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
شعر دنیا از استاد و برادر عزیزم هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
شعر آنام لای لای از استاد و برادر عزیزم هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
شعر آنام لای لای از استاد و برادر عزیزم هوشنگ قره داغی به زبان ترکی
انجماد فکرم از استاد و برادر عزیزم هوشنگ قره داغی
انجماد فکرم از استاد و برادر عزیزم هوشنگ قره داغی
شعر آچاچی از استادم هوشنگ قره داغی
شعر آچاچی از استادم هوشنگ قره داغی
سلام بر هیتلر
در اجتماع ما انسانها اگر کسی از قدرت بیفتد بر او وصله های نا جور می زنند.اما در اوج قدرتش اورا قدیس می سازند.(از سروده خودم)سلام بر هیتلربیرق هیتلر که افتادبوق و کرنا به رو آمدکه او نازی استاو جانی استآن روز که بر ترسیم نقشه جهانمرزهارا با خون رنگین می کردمرده های های خون به غلتیده راوجب به وجب بر خ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۳/۱۲/۲۸ - ۰۰:۳۲ 2 نظر , 81 بازدید
مسابقه ارسال بهترین مطالب + جایزه آسان و ارزان خرید کنید برای ریاست جمهوری به کدام کاندیدا رای میدین؟ چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات 2-1 اردیبهشت
کاربران آنلاین (4)