فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
عشق759
  • دل تکانی
برای جداسازی برچسب ها از کلید Enter استفاده کنید.
گر چه فارغ زِ تَبِ
گر چه فارغ زِ تَبِ "خانه‌تِکانی"‌ شده‌ام فَرشِ پاخورده‌ی دل را بِتکانَم، هنَر است... ......
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات