فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
قلب51
  • احساس
برای جداسازی برچسب ها از کلید Enter استفاده کنید.
راست میگویند ک خاک سرد است
راست میگویند ک خاک سرد است
برای احساست ارزش قائل شو
برای احساست ارزش قائل شو
جان دل
جان دل
به آدمایی که دوسشون داری از احساست نگو...
به آدمایی که دوسشون داری از احساست نگو...آدمایی که دوسشون داری و خیلی بغلشون نکن خیلی دستشون رو نگیرآدمایی رو که دوسشون داری رو الکی تو ذهنت بزرگشون نکنبهشون نگو بدون اونا میمیرینگو دوسشون داری همش نرو پیششونمدام بهشون زنگ نزن پیام ندهآخه میدونیآدمایی که دوسشون داری معمولا زود سرد میشنآنقدر احساستو ...
تورک قیزی تاریخ درج: ۹۷/۰۷/۱۲ - ۱۳:۰۵ 15 نظر , 389 بازدید
عشق بهترین اتفاق دنیاست
عشق بهترین اتفاق دنیاست
با من خاص باش
با من خاص باش
اگر واقعا عاشقش باشی
اگر واقعا عاشقش باشی
قدرتمندتر از عشق
قدرتمندتر از عشق
واژه عشق
واژه عشق ! به نظر من در عشق نباید محدوده ای را در نظر بگیریم ، اصلا وقتی عشق رو به کسی هدیه دادیم باید منتظر این نباشیم که اونم دقیقا این کار رو بکنه چون عشق باید بدون منفعت باشه ، عشق کلمه خیلی عجیبیه ، یه حس خاصه یک حس تعلقه ، یه حس حسادت عجیب و غریب ! اصلا میدونی وقتی عاشق گلی شد...
تورک قیزی تاریخ درج: ۹۷/۰۵/۰۵ - ۰۲:۱۸ 7 نظر , 91 بازدید
نساز برای ماندن".
یادت باشد دنیا گرد است. هروقت احساس کردی به آخر رسیدی شاید در نقطه شروع باشی." زندگی ساختنی است،نه ماندنی!...
سامان4شیردل تاریخ درج: ۹۷/۰۳/۲۰ - ۰۹:۰۹ 26 نظر , 318 بازدید
تو قرار منی
تو قرار منی
دیگران را ببخش به خاطر ...
وقتی می‌شود فاصله گرفت بیهوده نمی‌جنگم! چرا باید بیهوده جنگید برای چیزهایی که مطمتنی نمی‌توانی تغییرشان بدهی؟ برای آدم‌هایی که سخت به باورهای خودشان چسبیده‌اند و زمانی که از خودت، از تفکرت می‌گویی با پوزخندی نگاهت می‌کنند... وقتی می شود دقایق عمرت ...
77241 ذکری تاریخ درج: ۹۷/۰۲/۱۳ - ۱۰:۱۲ 6 نظر , 154 بازدید
عادت ندارم درد دلم را به هرکسی بگویم پس خاکش میکنم زیر چهره خندانم....
خِرَد تا به زنان میرسد نامش مکر میشود و مَکر تا به مردان میرسد نام عقل میگیرد درخواست توجه تا به زنان میرسد نامش حسادت میشود و حسادت تا به مردان میرسد میشود غیرت عدالت تقسیم شد آسوده باشید عادت ندارم&...
alone girl تاریخ درج: ۹۷/۰۲/۰۶ - ۱۴:۳۹ 43 نظر , 176 بازدید
احساسم فروشی نیست
احساسم فروشی نیست
دوستت دارم پادشاه قلبم
دوستت دارم پادشاه قلبم
جان دلم
جان دلم
هدیه
هدیه
دوست داشتنت در من بی مانند است
دوست داشتنت در من بی مانند است
 اندر حکایت ابراز علاقه هادردنیای مجازی  ...
اندر حکایت ابراز علاقه هادردنیای مجازی ...
هر کسی داستان خودشو داره ...
هر کسی داستان خودشو داره ...
عکس نوشته
عکس نوشته
گذر زمان
...
مولانا تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۱۳ - ۱۷:۲۷ 7 نظر , 42 بازدید
هسته ی وجود
ما درخود ستاره ای بی نهایت زیبا داریم. ما ستاره هستیم. البته غبارها و ابرهایی فراوان ما را گرفته اند و اگر کسی از بیرون بنگرد ستاره ای نخواهد یافت. هدف مراقبه رخنه کردن در ابرهای تاریکی است که ما را فرا گرفته اند و رسیدن به هسته...
لاهوتیان تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۰۵ - ۱۶:۰۵ 61 نظر , 199 بازدید
گفتی خس و خاشاکی
گفتی خس و خاشاکیخس و خاشاک شدیچه دانستی بازی دورانیک روز خودهمخسی و خاشاکی دیدی بازی زمان رااز کیسه دولت یارانه رازنده کردیندانستی این مایهفرومایکی استیکی دادیصدتا زیر کردیدولت الکترونیکانسداد پول شوییبه بار ننشستآنچه را آفریدیشد نیرنگ شکم گنده ها باز پرورده شدندگوسفند و قربانی هابیچاره رعیت شدندگ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۷:۲۳ 3 نظر , 152 بازدید
خر،خراست
خر،خراستپالان نو ،وقار تازهباز خراستدر چمن و مرغزارباز خراستجفتکی و عرعریبازشیفته رقص و آواز است در بنای خلقت چو دست بشرافتادباز اسمش خراستبار و بنه بر دوش کشدچون خراستبیچاره در این استثمارخوش است که خر استبه تعریف محروم از مدالخوش است که خر است در طویله اسب و گوسفنداندر تقسیم علوفهمانده از...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۳۰ - ۲۱:۵۶ 0 نظر , 123 بازدید
شب ومن و عاشقان
شب ومن و عاشقانتلنگر و سکوتخدای من و من این همه خلقت بشرهمه در مسیر کجمعدود اندکجمع مستان شبگردمست ولای عشق عاشقانه ایمرور زیبایی خلقتی هرچه سخنی گوییمهذیان و هدر و غلوانگشت سبابه در نشانیاینها دیوانگان خلقتندعقل و هوش به زوالمستی جرعه عشق خیالیندهمان مجنون قصه دروغند ما جدا بافتگان عالمیمجسم...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۶:۳۶ 0 نظر , 98 بازدید
آهای زندانبان
آهای زندانباناینجا جای من نیستشوق پرواز و حبساین چنین مانده ایسزاوار من نیستبگو حصار ها را بر کننداینجا برازنده شکل و شمایلپرواز نیست بگو شکنجه گربال و پر پروازم نکندپرنده باز من در حسابی در غیبت منخشم خود فرو نخواهد بستبنیان این چنین قصاوتی راچشم نخواهد بستدر طلوع صبح صادق دیگرخبر به او خواهد رفتز...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۶:۱۹ 0 نظر , 78 بازدید
شبانان دروغین
زنده در گوریم و ما را آگهی از خویش نیست دیر بازی در فشاریم و امیدی پیش نیست زندگانی را رها کردیم و تنها بر نفّسها زنده ایم این نفسهای پسین هم جز مشقت بیش نیست محتسب مست غرور مکنت و قدرت شده مسخ گشته آدمی دیگر مآل اندیش نیست شحنه و مفتی و میر و محتسب در عشرتند در تطاول دست درازان را دگر تشویش ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۷ - ۱۵:۱۷ 0 نظر , 156 بازدید
دل نبند
دل نبند بر این مردمان سست نهاد علمداران لشکر دشمن به بهایی خواهند فروخت چو در انتخاب زر و سیم حقیقت را انکار خواهند کرد بهانه توبه در تکرار سالیان سال این ستد پشت به دوست خواهند کرد چشم بند نفس ببندد ف...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۷ - ۱۳:۵۳ 0 نظر , 78 بازدید
دلم را برداشتم
دلم را که برداشتم... - دردهایم دهان باز کردند..!!! - کجا؟!... ...و چشمهایم ...
لاهوتیان تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۷ - ۱۳:۱۸ 27 نظر , 187 بازدید
همه را در هوس انسانی می بینم
دشمن نمی بینیم چیره گی غریزه بر عقل می بینم صدق قانون جنگل تلخی یک حیله را می بینم بازی اخلاق و خلوص پنهان شده در مکری می بینم تکرار نفس شیطانی ارزانی یک فن غالب را می بینم گرگ صفت در کمین جانی، مرگی را می بینم بهانه نفس را یک راز دروغ قسمی را می بینم راه راست یک مغلطه چیره گی می بینم ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۵ - ۰۱:۵۲ 0 نظر , 238 بازدید
کجی یک راه
کجی یک راه بیاراستند و تزئین کردند راه ساختند و بناها کاشتند مجمر چنین عشقی را به خون غوطه ور ساختند در جاری نهر عشق هذیانها گفتند بهانه عشق را مرد غرق شده این نهر ساختند هلهله پیچید در جمعی وصل وصال را این چنین پر معنا تفسیر کردند چشمها بسته شد تا جایی که حقیقت رانیافتند افسانه و قصه ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۲۵ - ۰۱:۴۹ 0 نظر , 97 بازدید
عشق
عشق باید زمینی باشد. همانگونه درخت بدون زمین نمی تواند رشد کند و به ریشه هایی در زمین احتیاج دارد عشق نیز نیازمند ریشه هایی در زمین است. مظهر زمین، بدن است اما درخت تا اوج آسمان بالا می رود و به ابرها می رسد. هر درختی سودای رسیدن به ستا...
لاهوتیان تاریخ درج: ۹۵/۱۲/۱۹ - ۰۹:۲۰ 13 نظر , 242 بازدید
همیشه ....
همیشه ....
عشق به طبیعت
عشق به طبیعت
عشق به جنس مخالف
عشق به جنس مخالف
____8____
____8____
همه چیز.............
همه چیز.............
چیزی شبیه گم شدن
اینجا همه چیز معمولی است نه زیر پایم موج بر می دارد نه با نهنگی چشم در چشم می شوم بادبان افراشته ام در شن هر از گاه دریایی از دور نمایان می شود نزدیک که می شوم شن ها دستم می اندازند گیر افتاده ام در جزیره ای که دورش را کویر گرفته دلم برای عروس ها...
برسام محمدی تاریخ درج: ۹۵/۱۱/۲۰ - ۲۲:۱۳ 2 نظر , 72 بازدید
در قفله !
در قفله !
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت بیست و ششم
قصه های زندگی در روستای هفت چشمه کندوان میانه قسمت بیست و ششم سپاس از خیرین اهداء کننده صندلی و ارسال آنها به دبستان قنبر هفت چشمه از تهران قرار شد.باندازه مورد نیاز مدرسه ،صندلی ارسال شود.اما مهربانی خیرین باعث شد.هر کدام از دانش آموزان از این صندلی یکی هدیه بگیرند و در منزل نگهداری کنند.حتی برای...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۲۹ - ۱۸:۰۱ 1 نظر , 107 بازدید
مابین آتش و خاکستر
مابین آتش و خاکستر شکستم عهد خویش نشدم قدیس زمان خویش خودرا فرزند حوا آن بهانه خلقت در نگاهی باختم دادم از دست بهشت برین خدای خویش را در لمس آن پذیرفتم این خاک را به خوردنش قدر قربتش را باختم تکرارزمان و مکان را ندیدم در برینش دل نبستم به بهشتش مابین آتش و خاکستر پذیرفتم زجر خویش دل ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۴۶ 0 نظر , 58 بازدید
به گمانم کسی را بینا نمی بینم
به گمانم کسی را بینا نمی بینم دنیارا بی رنگ می بینم تارو سیاه و کدر می بینم صفت مردانگی را نایاب می بینم مرگ حقیقت ها را می بینم کودکی گریان در گنج دیواری می بینم چشمان انسانی را در جای دیگر می بینم گوشهای گرفته شده را می بینم به گمانم کسی را بینا نمی بینم فرزند میمون را زیر پای مادر می بین...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۳۱ 1 نظر , 64 بازدید
من و خدا
من و خداشبها در یاد قصه هاسرکی به ورق گذر عمردر خلوت من و اوافروخته و شاکیگریان و نالانمی شورم بر بندگی خوداین چه رمز و رازی استبه جبرم بنالمیا به سرنوشتمگر در انتخاب بر اختیارینقدش را به نسیهنخواهم دادمگر این مسیر انجا که خسته و دل زدهدر آغوش نوای نومرا دلی نیستمرور گذرش که می کنمبا حزن و اندوهشکوه...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۵ - ۱۸:۲۰ 2 نظر , 55 بازدید
و دوستی
و دوستیحدو مرز نمی شناسد.می تواند پایدار بماند.به شرطی که صداقت وجدان انسانی در کار باشد.ممکن است هزاران دوست داشته باشی.اما با یکی همیشه در تراز باشی.کسی را در این معامله انسانی نمی شود شماطت کرد.هر کس محرم راز درون خود و با سلیقه خود است.ممکن است.تضادها دوری را بیشتر کند.وجه اشتراکهاست.که دوستی را...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۴/۰۳/۳۱ - ۲۳:۱۸ 3 نظر , 136 بازدید
سلام بر هیتلر
در اجتماع ما انسانها اگر کسی از قدرت بیفتد بر او وصله های نا جور می زنند.اما در اوج قدرتش اورا قدیس می سازند.(از سروده خودم)سلام بر هیتلربیرق هیتلر که افتادبوق و کرنا به رو آمدکه او نازی استاو جانی استآن روز که بر ترسیم نقشه جهانمرزهارا با خون رنگین می کردمرده های های خون به غلتیده راوجب به وجب بر خ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۳/۱۲/۲۸ - ۰۰:۳۲ 2 نظر , 142 بازدید
همیشه یک کودک باقی خواهم ماند.(سروده خودم)
همیشه یک کودک باقی خواهم ماند.(سروده خودم)کودک ضمیر خویشمبه دوره رشد خود معترضمنه آن برنا نه آن پیرمکودکی بیش نیستمهنوز از لولو می ترسمراه رفتن را دویدن راسخن گفتن رافریاد زدن رابی محابادر تکرار و تمرینمهنوز در خستگی تن چالاکممنتظر لالای مادرم هستمتنومندی وقدرت این سیرفرسودگی جسم و جانمهنوز خود...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۲۴ - ۲۱:۱۶ 1 نظر , 57 بازدید
شورش دل
شورش دل چیره گشته بر من عقل وهوش گرفته از من تاخته بر جسم وجان من برده از یاد دلدادگی من وامانده در مجهولات کجا می رود این دل من کجا آرام می دهد این تن من ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۴۰ 1 نظر , 137 بازدید
کفر
آسمان زمین شب وروز در چرخشند شکی نیست که در نظم تکند پشت این نظم خالقی است که فقط حکم چرخش جهان بی اراده او فرض بر کفر است مگر یکی گم کرده راهی شب را روز روز را شب زمین را آسمان آسمان را زمین در اوج نفهمی به پندارش نماید با خلق در ایستد خود را خدا نامد در کفرش هیچی وپوچی راه خو...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۳۶ 1 نظر , 112 بازدید
زندایی
باز صبح شدو هوا روشن سرزدم خانه دایی داد زدم آی زندایی گرسنه ام گو صبحانه یاا...زود باش شکم خالی مرا چاره ساز آب می زنم به صورتم تا روشنی دهم به چهره ام با نسیم صبح دل انگیز بیرون درروی سکو جلو در حیاط می نشینم تا کمی خماری ام رسد به سر مهریه خاله با آن سطل سفیدش اورقیه خاله با آن کت...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۳۶ 1 نظر , 100 بازدید
دزد
دزد دزد است چو یک تار مو یا یک جهان بدزدد در این حق وحساب ذات بشر به نیکی گرایش به خیر امکان ندارد به راه شر بیندیشد مگر طبیعت اورا در محیط گرگ صفت نماید وای اگر شیطان بر او بتازد دست در خلقت خدا حتی جان هم می گیرد بمانند دیوی جانها بمانند کشتن موری راحت می پذیرد ویران می...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۳۴ 2 نظر , 74 بازدید
هنوز با احساس زنده ام
زندگی در منطقه گرمسیری بخصوص با خصلت خوب مردمان سیستان و بلوچستان به من فرصت داد.تا از احساس خیلی بالایی نسبت به مناطق سردسیر برخورد باشم.طوری که مقایسه آن در مناطق سردسیر آذربایجان خارج از عرف بود.طبیعی بود.رسم شکن سنت این منطقه باشم.وشاید هم نگاه های تحقیر آموز بر این خصل...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۸ - ۱۰:۳۷ 3 نظر , 182 بازدید
تنها مهربانی ها می ماند
جالب بود.با پی یر و ماریا دوچرخه سواران توریست فرانسوی در ترکیه آشنا شدیم.قسمت شد به ایران آمدند.در گذر از شهر میانه به خانه ما آمدند.بعداز یک هفته از آنها توریست گیون، دوچرخه سوار دیگر از کشور ایرلند مهمان ما شد.تا اینکه یک حادثه خدایی در شهر بندرعباس رقم بخورد. گویا پی...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۷ - ۱۴:۱۷ 2 نظر , 334 بازدید
مرگ
مرگ من یادها دارم دو دستی چسبیده بر تاریکی ها خاطره ها دارم بازی سازش نیستم با او خواهم ساخت در دوستی او ایمان استوار خواهم داشت دل بسته ورضا در انتظار خواهم ماند به تصویر زندگی از کودکی تا حال مرورش را برسرعت افزون خواهم ساخت این همه ساعت در ثانیه ها چقدردر انتظار مانده ب...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۵ - ۰۹:۵۳ 0 نظر , 100 بازدید
خاک
خاک ای مایه گرانبها ای با ارزش ترین گوهر تابناک ای جاذب جذاب آغوش باز کن من هم با اجل زمان نخواهم ساخت بگیر این امانت اتز من رهایم کن ذره ذره در وجود من سرشته شدی تا به این غایت رسیدی رهایم کن نه شور وشعف جوانی نه مال ومنال دنیا نه زیبا رویان عالم آرامم م...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۲۵ - ۰۹:۴۵ 0 نظر , 104 بازدید
عقل
عقل کلمه ها بازی هاوباورها چه می کند ...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۹ - ۱۴:۵۹ 0 نظر , 209 بازدید
گژنن، ماژیه داواسی
گژنن، ماژیه داواسی گژمعلمن آلنن قوتولوپ میز اوسته دغرانپ نمره دفترن جلدینه خط سالیپ کتاب اوسته دایانوپ اوزن یغشدریپ قارنن قاباغا وریپ اوز دلینن ،اورین آچیپ اوز دوندریپ داغله سوزلرین معلمه بیله باشلیپ سولیپ ایلر بویا سنه یار اولمشام بارماغون اوستا دایانوپ خرد اولمشام قارا...
حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۰۹ - ۱۴:۵۳ 1 نظر , 157 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)