فراموش کردم
رتبه کلی: 2977


درباره من
نمیدانم نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد.
نمیخواهم بدانم کوزه گر ازخاک اندامم چه خواهد ساخت؟
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ وبازیگوش
و او یکریز وپی درپی دم گرم وچموشش رادر گلویم سخت بفشارد وخواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند هردم سکوت مرگبار سالیانم را

Saman ninimon
اونسوز یاشیامام
اونسوز یاشیامام
تنهایی من
تنهایی من
برای ریاست جمهوری به کدام کاندیدا رای میدین؟ چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات آسان و ارزان خرید کنید