فراموش کردم
رتبه کلی: 1625


درباره من
سلام به همه دوستان قد گل قد طلا. قد تموم عاشقا
قد شب. قد دعا قد دلای باصفا
قد من. قد خودت
قد کدوم بلندتره؟؟!!!
اسمت را روی کوه نوشتم خراب شد .. اسمت را روی شمع نوشتم آب شد .. اسمت را روی قلبم نوشتم شکست .. جمع کن بابا خودتو با این اسمت!
.............$$$$$$$$$$ ................$$$$$$ ................$$$$$$ ................$$$$$$ ................$$$$$$
................$$$$$$ ................$$$$$$ ................$$$$$$
................$$$$$$
................$$$$$$
............$$$$$$$$$$


...$$$$$..............$$$$$
.$$$$$$$..........$$$$$$$$
.$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$
.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
...$$$$$$$$$$$$$$$$$$
......$$$$$$$$$$$$$$$
........$$$$$$$$$$$$ ...........$$$$$$$$$ ..............$$$$$$
...............$$$$$
.................$$$
...................$


...$$$$$$$$.....$$$$$$$$ .....$$$$$............$$$$$ .....$$$$$............$$$$$ .....$$$$$............$$$$$ .....$$$$$............$$$$$ .....$$$$$............$$$$$ .....$$$$$............$$$$$ .....$$$$$............$$$$$ .....$$$$$$........$$$$$$ .......$$$$$$....$$$$$$ .........$$$$$$$$$$$
.......I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you..............####
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########
عادل
عادل
شوق
شوق
ایران
ایران
چه خوب
چه خوب
توپ
توپ
FlVB
FlVB
چه خوب
چه خوب
شهرام محمودی
شهرام محمودی
این
این
خوش حالی
خوش حالی
به به
به به
2015
2015
محمودی
محمودی
عادل
عادل
دفاع
دفاع
موسوی
موسوی
شهرام
شهرام
موسوی وسعید
موسوی وسعید
بببببببببببببه
بببببببببببببه
ایران و امریکا
ایران و امریکا
دفاع
دفاع
دفاع
دفاع
بزننین
بزننین
والیبال
والیبال
جام
جام
بچه ها
بچه ها
فرهاد
فرهاد
سعید
سعید
FlVB
FlVB
توپ های والیبال
توپ های والیبال
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)