فراموش کردم
رتبه کلی: 15847


درباره من
نبود
پیداشد
آشناشـد
دوست شــد
مهرشـــــــد
گرم شــــــــد
عشق شــــــــــد
یار شــــــــــــــد
تار شــــــــــــــــد
بد شــــــــــــــد
رد شـــــــــــد
سرد شــــــــد
غم شـــــــد
بغض شـــــد
اشک شـــد
آه شـــد
گم شــد
تمام شد


قابل توجـــــــــــــــــــه بعضیـــــــــــا من

کتاب نیستـــــــــــــم که یار مهربـــــان کسی بشمبه بعضیا باید گفت:

کورمون نکنی با اون روشنایی فکرت!!!به بعضیام باس گفتـِ؟

ــــ ــــــِ ـــــ ــــ!

(ــَــِ ـــــَ َــــ)به بعضیام باید گفت: هه!اونم باکی؟با تــــــــــو؟ یه ادم ناتــــــــــو؟؟؟؟؟

بابا جمع کن برو راتـــــــــو......

تنها باشم بهتره از اینه که باشم با تـــــــــو....

.

.

.

.

ن خدایی حال کردین قافیه رو؟قابل توجه بضیا ک دنبال نیــــــــمه گمشدشون میگردن

.

.

.

.

.

.

باس بشون گف :شما اول خودتـــــــــــو پیدا کن نیمه گمشده پـــــــــــیش کشب بضیا بـــــــــاس گف :عزیزم لطفا
قهــــــــــــر نکن من منتتو نمیکــــــــــشم ضایع میــــشی
من برا بستن بند کفشم خــــــــــم نمیشم پامو میـــــــــارم بالابعضیا بمـــــــــــــــــــــــــن میگن بی احســـــــــــــــــــــــاس!

میخوام بگـــــــــم در حدی نیستن که حسشون کنم.....

چه برسه اینکه
احساسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو خرجشون کنم

صـــــــــــــــرفا جهت اطلــــاعمغرورم؟؟عشقم میکشه


از بعضیا متنفرم؟؟خودشون خواستن


مثل بچه هام؟؟؟دوست دارم


لج بازم؟؟؟عااااااااااااااااره چجورم


سنگدلم؟؟؟چه بهتر


باهام حال نمیکنی؟؟؟مهم نیس عییزیم


قابل تحمل نیستم؟؟؟اجباری برا تحملم نیس


از من خوشت نمیاد؟؟؟؟فدا سرم مگه مجـبورت کردم


خوشت نیومد دور برگردون جلوتره بپیچ برو خوش اومدی...به بعضیام باید گفــــــــــــــ...

ما همینیم که هستیــــــــــــــم...

شما همینم نیستی...

آره جانمــــــ...مــرا دخـتر خانـــوم م نـامــند غرور دارم کـه برا تنها نبودن ، لـه نمـ شود احساسـ دارم کـه با منطق ِگدایان نمـ سازد قلبــ دارم کـه هنوز تیز خنجر نامرد را نخوردهـ استـــ و زیـبایــ هایـ دارم کـه حراج چشم ها بیگانـه نخواهد شد! اینگونه است مشق شب های دخترانه من

من ب هرکسی هم خوشم بیادازدختراآبجی میگم وهرکسی هم ازپسراخوشم بیاداداش میگم
اسمم شیما
از .......
از ادمایم که چایی نخورده پسر خاله میشن متنفرم
از ادمای فضولم همین طور...
من 20 سالمه
دیگه حرفی ندارم بگم فکنم جواب سوالاتونو گرفته باشین
**************************
فقط پسرا
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه
پیام خصوصی=لیست سیاه

مامان
مامان
خاطره الکل نیست
خاطره الکل نیست
من اگربمیرم
من اگربمیرم
این همه نامرداازکجاپیداشد
این همه نامرداازکجاپیداشد
حریم من؟؟؟
حریم من؟؟؟
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)